Roczniki Naukowe są indeksowane w bazach: Agro, BazEkon, Indeks Copernicus, AgEcon Search