prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Redaktor Naczelny

prof. dr hab. inż. Sławomir Zawisza – Przewodniczący

dr inż. Roman Sass, dr Ryszard Kamiński – Wiceprzewodniczący

dr Izabela Wielewska – Sekretarz

mgr inż. Magdalena Czyżykowska – Zastępca Sekretarza

dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Sekretarz Naukowy

dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, dr inż. Mariusz Maciejczak, dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW,

dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW – redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Bolesław Borkowski – redaktor statystyczny

mgr Ewa Rodek – redaktor językowy

Tom Kubicki – native speaker