1. PRODUKCJA CUKRU I BURAKÓW CUKROWYCH W TURCJI I W POLSCE W LATACH 1995-2014
 2. CIĄGNIKI ROLNICZE W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH MAŁOPOLSKI W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
 3. EFEKTY WPŁYWU ZAUFANIA NA OSIĄGNIĘCIA I SATYSFAKCJĘ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ „PAPRIKAKERTÉSZ”
 4. OCENA STOPNIA ZRÓWNOWAŻENIA PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH MLECZNYCH WEDŁUG METODYKI RISE
 5. OCENA KORZYŚCI I STRAT WYNIKAJĄCYCH Z WYJAZDÓW ZAROBKOWYCH W OPINII MIGRANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZAGRANICĄ
 6. WARTOŚCI W PRACY MŁODYCH POKOLEŃ Y I Z
 7. OCENA SKŁADANIA I REALIZACJI WNIOSKÓW O POMOC Z PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO MŁODYCH ROLNIKÓW W RAMACH PROW W LATACH 2015-2016
 8. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SŁOMY JAKO LOKALNEGO PALIWA
 9. WYZWANIA DLA SEKTORA BIOPALIW W KONTEKŚCIE POLITYKI KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
 10. WPŁYW GĘSTOŚCI SIEWU RZEPAKU NA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI
 11. INNOWACYJNOŚĆ RÓŻNYCH TYPÓW ROLNICZYCH GOSPODARSTW W OPINII ROLNIKÓW Z MAKROREGIONU MAZOWSZA I PODLASIA
 12. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW OGRODNICZYCH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 13. REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE EMISJI PODTLENKU AZOTU Z ROLNICZEGO UŻYTKOWANIA GLEB
 14. WDROŻENIE INNOWACYJNEJ INWESTYCJI PILOTAŻOWEJ W PRZEMYŚLE PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO ORAZ W BIOGAZOWNI W ZAKRESIE BIOENERGETYKI
 15. ŚRODKI Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ JAKO SZANSA ROZWOJU SEKTORA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE
 16. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI ORAZ STAN ICH WDROŻENIA W POLSKIM PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 17. OCENA WDROŻENIA SYSTEMU KONTRAKTACJI W WĘGIERSKIM SEKTORZE WINA
 18. OCENA SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ POD WZGLĘDEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ GMIN W POLSCE W LATACH 2005-2015
 19. NOWE WYZWANIA DLA NAUKI, DORADZTWA I PRAKTYKI ROLNICZEJ
 20. BADANIE ŻYWOTNOŚCI SYSTEMÓW PRODUKCJI ROLNEJ W RAMACH SURE-FARM H2020
 21. KAPITAŁ INTELEKTUALNY W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY TURYSTYCZNEJ
 22. IDENTYFIKACJA OBECNEGO STANU ORAZ ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORÓW BIOPALIW TRANSPORTOWYCH W POLSCE
 23. WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PRACY I POSTĘPU TECHNICZNEGO NA WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE
 24. INNOWACJE W PRODUKCJI WINOGRON W POLSCE W WARUNKACH ZMIAN KLIMATU
 25. ANALIZA RYNKU KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO PSZENICY OZIMEJ
 26. STAN POLSKIEGO I WĘGIERSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO BYDŁEM I WOŁOWINĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ W LATACH 2002 I 2005
 27. PREFERENCJE ROLNIKÓW W ZAKRESIE DORADZTWA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWIATU WĘGROWSKIEGO
 28. UWARUNKOWANIA WYBORU ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
 29. STRUKTURA UŻYTKÓW ROLNYCH JAKO ROLNICZY ELEMENT BIORÓŻNORODNOŚCI
 30. ZMIANY POTENCJAŁU WYTWÓRCZEGO W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM W POLSCE
 31. ZMIANY LESISTOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE W LATACH 1995-2016
 32. ATRAKCYJNOŚCI WIEJSKICH RYNKÓW PRACY W KONTEKŚCIE KONKURENCYJNOŚCI REGIONALNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 33. PLANOWANE KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM
 34. DORADZTWO ROLNICZE – DOŚWIADCZENIA TRANSFORMACJI I NOWE WYZWANIA
 35. ZRÓWNOWAŻONA INTENSYFIKACJA ROLNICTWA – KIERUNKI OPERACJONALIZACJI
 36. OCENA EKONOMICZNA PRODUKCJI PSZENICY OZIMEJ Z RÓŻNYCH GRUP UŻYTKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD INTENSYWNOŚCI TECHNOLOGII
 37. ROLA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO W POLSKIM AGROBIZNESIE
 38. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI ROLNYCH NA WĘGRZECH PO PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ
 39. WYZWANIA, MOŻLIWOŚCI, ALTERNATYWY DLA MŚP I TEORIA „DEGROWTH”
 40. SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA GRUNTÓW W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH
 41. POLSKA BRANŻA DROBIARSKA W OBLICZU GRYPY PTAKÓW
 42. POZYSKANIE I ZUŻYCIE ENERGII POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE I W 28 KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 43. PLATFORMA E-USŁUG DLA ROLNIKÓW – PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
 44. POZIOM I ZMIENNOŚĆ CEN OWOCÓW BORÓWKI WYSOKIEJ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.) UZYSKIWANYCH PRZEZ PRODUCENTA I NA RYNKU HURTOWYM W LATACH 2007-2016
 45. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI BIOMASY W POLSCE SPATIAL
 46. EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH UCZESTNICZĄCYCH W DZIAŁANIU „ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH” W RAMACH PROW 2004-2006 NA TLE GOSPODARSTW POZOSTAŁYCH W LATACH 2004-2013
 1. Arkadiusz Artyszak, Beata Michalska-Klimczak, Emre Ölçer 9-14 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  Arkadiusz Artyszak Ph.D. (orcid.org/0000-0002-0272-1536)
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Faculty of Agriculture and Biology, Department of Agronomy
  Nowoursynowska Str. 159, 02-776 Warsaw, Poland
  phone: 48 (22) 593 27 02
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1151
  burak cukrowy, Unia Europejska, Polska, Turcja, cukier
  Q13, Q17
  en

  Porównano zmiany, jakie zaszły w produkcji buraków cukrowych i cukru w Turcji i w Polsce w latach 1995-2014. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Turcji zmniejszyła się o 7%, a w Polsce o 48%. Zbiory buraków uległy zwiększeniu o 51% w przypadku Turcji i nie uległy zmianie dla Polski. Plony buraków cukrowych wzrosły o 63% w Turcji, a o 97% w Polsce. Z uprawy buraków cukrowych zrezygnowało 71% plantatorów w Turcji, a 87% w Polsce. Średnia wielkość plantacji zwiększyła się w Turcji ponad 2 razy (w porównaniu z 1997 rokiem), w Polsce prawie 4-krotnie. Produkcja cukru Turcji zmniejszyła się o 13% (w porównaniu z 1997 rokiem), a w Polsce zwiększyła się o 29%. W latach 1995-2014 w Turcji uruchomiono 3 nowe cukrownie, a w Polsce zamknięto 58 zakładów. W najbliższych latach należy się spodziewać umocnienia pozycji Turcji jako poważnego producenta cukru, pod warunkiem przyspieszenia koncentracji produkcji oraz wdrożenia nowych technologii produkcji. Zniesienie limitów produkcji cukru w UE spowodowało znaczny wzrost zasiewów buraka cukrowego wiosną w kilku krajach członkowskich, w tym w Polsce. Rozwój sytuacji w 2018 roku i kolejnych latach będzie zależał od opłacalności uprawy buraka oraz produkcji cukru. Znaczny wpływ będzie miała także konkurencja ze strony izoglukozy, której limity produkcyjne także zostaną zniesione.

  Akcay Yasar, Meral Uzunoz. 2006: Sugar and Sugar Beet Policy Reforms in Turkey. Journal of Applied Sciences 6: 1123-1127.

  Artyszak Arkadiusz. 2012. Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach2002-2011 (Changes in sugar beet production in the province of Lublin in 2002-2011). Zeszyty NaukoweSGGW w Warszawie. Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing 8 (57): 26-35.

  Artyszak Arkadiusz. 2013a. Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim wlatach 2002-2011 (Changes in sugar beet production in Lover Silesian Province in 2002-2011). RocznikiEkonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2): 65-74.

  Artyszak Arkadiusz. 2013b. Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskimw latach 2002-2011 (Changes in sugar beet production in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in 2002-2011). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing 9 (58): 22-33.

  Artyszak Arkadiusz. 2013c. Produkcja buraka cukrowego w województwie wielkopolskim w latach2002-2011 (Production of sugar beet in the Wielkopolska Province in the years 2002-2011). RocznikiNaukowe SERiA XV (2): 11-17. CEFS. 2010-2015. Sugar Statistics 2010-2015. Comite Europeen Des Fabricants De Sucre Bruxelles. FAOSTAT. 1995-2014. Crops and livestock products in the years 1995-2014.

  Řezbová Helena, Anna Belová, Ondřej Škubna. 2013. Sugar beet production in the European Union andtheir future trends. Agris online Papers in Economics and Informatics V (4): 165-178.

  Smutka Luboš, Lenka Rumánková, Josef Pulkrábek, Irena Benešová. 2013. Main determinants of supplyand demand on world sugar market in Czech. Listy Cukrovarnické a Řepařské 129 (4): 142-145.

  STC. 1995-2004. Data in the years 1995-2004. Association of sugar industry engineers and technicians.

  TSA (Turkish Sugar Agency). 2017. http://www.sekerkurumu.gov.tr.

  TSFC (Turkish Sugar Factories Corporation). 2017. http://www.turkseker.gov.tr.

  USDA. 2017. Foreign Agricultural Service. GAIN report. Turkey annual sugar report. Number TR7016.https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Ankara_Turkey_4-14-2017.pdf.

 2. Elżbieta Badach, Lidia Luty, Monika Zioło 15-20 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Elżbieta Badach, dr Lidia Luty, dr Monika Zioło (orcid.org/0000-0003-0884-4083)
  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Katedra Statystyki i Ekonometrii
  Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 44 27
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1152
  Małopolska, rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, ciągniki rolnicze
  C830, Q160
  pl

  Dokonano analizy badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 roku w 144 gospodarstwach zlokalizowanych na terenie Małopolski. Celem tych badań było uzyskanie informacji o liczbie, mocy i wieku ciągników pracujących w tych gospodarstwach z uwzględnieniem wielkości gospodarstw i rodzaju specjalizacji. Wyniki badań wskazują wyraźną tendencję obniżania się wieku maszyn wraz ze wzrostem mocy ich silników. Większość ciągników o mocy poniżej 40 KM jest w użytkowaniu dłużej niż 20 lat. Te najstarsze maszyny wykorzystuje się w gospodarstwach małych, o powierzchni poniżej 10 ha.

  GUS. 2015. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie małopolskim w 2013 roku (Characteristicsof agricultural holdings in the Malopolska province in 2013). Kraków: GUS.

  Kukuła Karol. 2014. Budowa rankingu województw ze względu na poziom wyposażenia technicznego rolnictwa w Polsce (Ranking construction of the Polish voivodships due to the technical equipment of agriculture). Wiadomości Statystyczne 7: 62-76.

  Kukuła Karol, Lidia Luty. 2014. Dynamika wyposażenia rolnictwa polskiego w ciągniki (The dynamicsof equipping of polish agriculture with tractors). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 296-302.

  Pawlak Jan. 2007. Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji na tle wybranych krajów UniiEuropejskiej (Means of mechanization in Polish agriculture on the background of selected EuropeanUnion countries). Inżynieria Rolnicza 3 (91): 151-158.

  Pawlak Jan. 2015. Produkcja maszyn rolniczych w Polsce w latach 2012-2014 (Production of farm machines in poland during the years 2012-2013). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 94-104.

  Piwowar Arkadiusz. 2012. Wyposażenie gospodarstw rolnych w kombajny i silosokombajny w latach1996- 2010 (Farms’ equipping with harvesters and forage harvesters in the years 1996-2010). TechnikaRolnicza Ogrodnicza i Leśna 5: 2-5.

  Wójcicki Zdzisław. 2013. Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych (Technical meansin selected family farms under study). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 31-40.

 3. Zsolt Baranyai, Zoltán Kovács, Árpád Papp-Váry 21-26 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  Dr Zsolt Baranyai, Ph.D., dr Arpad Papp-Váry, Ph.D.
  Budapest Metropolitan University
  H-1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zoltán Kovács
  University of Szeged
  Faculty of Engineering
  H-6724 Szeged, Mars tér 7


  10.5604/01.3001.0010.1153
  zaufanie afektywne, zaufanie kognitywne, współpraca, spójność grupowa, satysfakcja
  Q12, Q13
  en

  Przedstawiono wpływ zaufania do spółdzielni rolniczych ich członków. Przeanalizowano, w jaki sposób zaufanie pomiędzy członkami spółdzielni oraz pomiędzy członkami i kierownictwem wpływa na zaangażowanie członków w rozwój spółdzielni (spójność grupowa) i ich zadowolenie ze współpracy. Zaufanie było badane z perspektywy dwóch wymiarów: poznawczej i emocjonalnej. Wyniki dowiodły, że zaufanie ma pozytywny wpływ na spójność i satysfakcję grupy. Z doświadczenia wynika jednak, że wpływ badanych wymiarów zaufania był zróżnicowany – modele statystyczne uwzględniały wpływ wymiarów emocjonalnych na spójność grupową i satysfakcję członków silniej niż wpływ wymiaru kognitywnego.

  Baksa Adrienn, Vásáry Miklós. 2014. Aktualitások A Közös Agrárpolitikáról: A változások oka és eredménye (Informationabout the common agricultural policy: the cause and result of the changes), Mezőzombor: Innosco KözhasznúAlapítvány.

  Bakucs Lajos, Imre Fertő. 2007. The impact of trust on cooperative membership performance and satisfaction in theHungarian horticulture. [In] 104th seminar. of The International Association of Agricultural Economists. Budapest,September 6-8. 2007.

  Baranyai Zsolt. 2016. Factors of trust in Hungarian agriculture – some experiences based on Sholtes’ model. Annals ofthe Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists XVIII (4): 14-19.

  Bíró Szabolcs, Katalin Rácz. 2015. Agrár- és vidékfejlesztési együttműködések Magyarországon (Agricultural cooperationand rural development in Hungary). Budapest: Agrárgazdasági Kutató Intézet.

  Bollen Kenneth A., Rick H. Hoyle. 1990. Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination. Social Forces69: 479-504.

  Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia. 2015. Application of a modern marketplace in the European agribusiness. AgroeconomiaCroatica. Journal for Research in Agricultural Economics and Rural Sociology. Croatia V (1): 41-50.

  Government of Hungary. 2016. B/13320. Számú jelentés az agárgazdaság 2015. évi helyzetéről (A report on the statusof the farm in 2015). http://www.parlament.hu/irom40/13320/13320.pdf, accessed 01.07.2017.

  Grotte Judit. 2016: Most recent challenges in the Hungarian hospitality Industry. International Journal of Business andInformation Technology 9 (1): 24-28.

  Hansen Mark H., John L. Morrow Jr., Juan C. Batista. 2002. The Impact of trust on cooperative member retention, performance and satisfaction: an exploratory study. International Food and Agribusiness Management Review 5: 41-59.

  Dudás Gyula, Imre Fertő. 2009. The effect of trust on the performance and satisfaction of co-operative members at the„Zöld Termék” Producer Organisation”. Gazdálkodás 23:49-55.

  McAllister Daniel J. 1995. Affect- and cognitive-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal 38: 24-59.

  Sajtos László, Ariel Mitev. 2008. SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv (Manual of SPSS analysis and analysis). Budapest: Alinea Kiadó.

  Smith Ken G., Stephen J. Karoll, Susan J. Ashford. 1995. Intra- and interorganisational cooperation: toward a researchagenda. Academy of Management Journal 37: 7-23.

  Székelyi Mária, Ildikó Barna. 2008. Túlélőkészlet az SPSS-hez (Survival kit for SPSS). Budapest: Typotex.

  Wilson Paul N. 2000. Social capital, trust, and the agribusiness economics. Journal of Agricultural and Resource Economics25 (1): 1-13.

 4. Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak, Beata Feledyn-Szewczyk 27-33 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Jolanta Bojarszczuk (orcid.org/0000-0003-2065-344X)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB
  Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 67 96
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1154
  model RISE, gospodarstwa mleczne, ocena zrównoważenia, warunki siedliskowe
  Q12
  pl

  Przedstawiono ocenę stopnia zrównoważenia produkcji rolnej za pomocą wskaźników ekologicznych, ekonomicznych i społecznych zawartych w modelu RISE w wybranych gospodarstwach mlecznych. Badania prowadzono na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego w gospodarstwach prowadzących działalność w pobliżu zakładów mleczarskich. Z przeprowadzonej analizy wynika, że żadne z poddanych analizie gospodarstw nie można uznać za zrównoważone zgodnie z przyjętą metodyką, ponieważ nie uzyskały pozytywnych wartości wszystkich 12 wskaźników charakteryzujących różne aspekty zrównoważenia. Gospodarstwa w województwie lubelskim oraz jedno gospodarstwo w województwie podlaskim prowadziły intensywną produkcję rolną, stosowały wysokie dawki nawożenia, co powodowało problemy z gospodarką nawozową, a wskaźnik „potencjał emisyjny N i P” uzyskał wysoką wartość. Jednocześnie gospodarstwa te wykazywały małą dbałość o bioróżnorodność, ale osiągały dobre wyniki ekonomiczne. Gospodarstwa zlokalizowane w województwie lubelskim, pomimo trudności, w lepszym stopniu realizowały gospodarkę nawozową w porównaniu do gospodarstwa w województwie podlaskim. W ocenianych gospodarstwach największy problem stanowiło uzyskanie pozytywnej wartości wskaźnika bioróżnorodności.

  Bojarszczuk Jolanta. 2014. Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw mlecznych w oparciu o wybrane wskaźnikiprodukcyjne i agroekologiczne (Assessment of sustainability degree of dairy farms in aspects of chosenproduction and agroecological indexes). Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 39-44.

  Duer Irena, Mariusz Fotyma, Andrzej Madej. 2002. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (Code of Good AgriculturalPractice). Warszawa: MRiRW, MŚ, FAPA.

  Feledyn-Szewczyk Beata. 2007. Opis modelu RISE do oceny stopnia zrównoważenia gospodarstw (Descriptionof the RISE model to assess the degree of farm sustainability). Studia i Raporty IUNG-PIB 5:. Studia iRaporty IUNG-PIB 5: 141-156.

  Feledyn-Szewczyk Beata. 2009. RISE model as a toolfor sustainabilityassessment of farms in Poland. IntegratedAgricultural Systems: Methodologies, Modelling and Measuring, Aspects of Applied Biology 93: 263-268.

  Feledyn-Szewczyk Beata, Jerzy Kopiński. 2010. Ocena stopnia zrównoważenia wybranych gospodarstw zapomocą modelu RISE (The evaluation of the sustainability of selected farms using RISE model). FragmentaAgronomica 27 (4): 25-33.

  Feledyn-Szewczyk Beata, Jerzy Kopiński. 2015. Ocena zrównoważenia produkcji rolniczej w gospodarstwach uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym za pomocą modelu RISE (The evaluation of the sustainability of agricultural production of dairy farms using RISE model). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 45-51.

  Harasim Adam. 2014. Przewodnik do oceny zrównoważenia rolnictwa na różnych poziomach zarządzania(Guide to assess the sustainability of agriculture at various levels of management). Puławy: IUNG-PIB.

  Häni Fritz, Francesco Braga, Andreas Stämpfli, Thomas Keller, Matthew Fischer, Hans Porsche. 2003. RISE,a tool for holistic sustainability assessment at the farm level. International Food and Agribusiness ManagementReview 6 (4): 78-90.

  Häni Fritz, Andreas Stämpfli, Tobias Gerber, Hans Porsche, Christian Thalmann, Christoph Studer. 2007. RISE:A tool for improving sustainability in agriculture. A case study with tea farms in southern India. [In] Sustainableagriculture – from common principles to common practice, red. Fritz J. Häni, László Pintér, Hans R.

  Herren, 121-148. Bern, Switzerland: International Institute for Sustainable Development.

  Kopiński Jerzy. 2002. Porównanie wskaźników rozwoju zrównoważonego gospodarstw o różnej intensywnościprodukcji rolnej (Comparison of the parameters of sustainable development of farms with different intensityof agricultural production). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 89 (2): 71-77.

  Studer Christoph, Fritz Häni, Hans Porsche, Andreas Stämpfli, Christian Thalmann. 2006. RISE – ResponseInducing Sustainability Evaluation: model synopsis. Zolikofen, Switzerland: Report of Swiss College ofAgriculture.

  Wrzaszcz Wioletta. 2012. Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danychFADN) (The level of sustainability of individual farms in Poland (based on FADN data). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Zahm Frédéric, Philippe Viaux, Philippe Girardin, Lionel Vilain, Christian Mouchet. 2007. Farm SustainabilityAssessment using the IDEA Method. From the concept of farm sustainability to case studies on Frenchfarms. [In] Sustainable agriculture – from common principles to common practice, ed. Fritz J. Häni, LászlóPintér, Hans R. Herren, 77-110. Bern, Switzerland: the International Institute for Sustainable Development.

 5. Piotr Cymanow 34-39 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr inż. Piotr Cymanow
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
  tel. (12) 662 43 29
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1155
  procesy migracyjne, bilans mobilności, obszary wiejskie, rozwój lokalny
  O15, R11
  pl

  Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób przebywających na zagranicznym wyjeździe zarobkowym. Respondenci stanowili grupę wywodzącą się ze środowisk wiejskich, z obszarów rozdrobnionych agrarnie, zlokalizowanych na terenie Polski południowej. Dokonano próby bilansu – w zakresie korzyści i strat wynikających ze wzmożonych procesów mobilnościowych w odniesieniu do dwóch aspektów. Pierwszy z nich odnosił się do oceny oddziaływania migracji zarobkowej na sytuację osobistą migrantów – z uwzględnieniem elementów dotyczących funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Drugi obszar analizy koncentrował się na następstwach wyjazdów zarobkowych z punktu widzenia środowiska lokalnego migranta. W obu wymiarach za istotny czynnik uznano napływ tzw. remittances, czyli środków finansowych wypracowanych zagranicą, poddając ocenie istotność przepływów kapitałowych dla funkcjonowania rodzin migranckich – oraz w szerszym kontekście – rozwoju otoczenia w wymiarze społeczności lokalnej. Podkreślono również znaczenie masowych wyjazdów zarobkowych w kontekście stabilności układów społecznych, w tym zahamowanie procesów mających wpływ na deformację dotychczasowego profilu demograficznego obszarów wiejskich.

  Cymanow Piotr, Anna Florek-Paszkowska. 2015a. Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat wkontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi (Cost evaluation of migration of therural ion of the Carpathians in the context of problematic migration areas management). ProblemyRolnictwa Światowego 15 (2): 26-34.

  Cymanow Piotr, Wiesław Musiał, Aleksandra Grabińska. 2015b. Przepływy zasobów pracy w obszarach górzystych Podkarpacia w kontekście migracji ludności wiejskiej (The transfer of workforce in themountain areas of Podkarpacie province in the context of migration of rural population). Logistyka1: 36-41.

  Duszczyk Maciej. 2012. Polska polityka migracyjna a rynek pracy (Polish migration policy and the labor market). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

  Iglicka Krystyna. 2009. Bilans kosztów i korzyści najnowszej fali migracji zarobkowych z Polski oraz konsekwencje tego odpływu (Consequences of labour migration from Poland). Biuletyn RPO. Materiały. Zeszyty Naukowe 66: 49-54.

  Kałuża-Kopias Dorota. 2014. Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajachUnii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski (Demographic effects of the international migration in selected european Union Countries with particular reference to Polish). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 167: 32-42.

  Nowotnik Dariusz. 2011. Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego(International migrations in the European Union in conditions of the economic crisis). Prace Komisji Geografii Przemysłu 18: 59-70.

  Piklikiewicz Maciej. 2000. Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków (Internationaleconomic relations at the turn of the century). Difin: Warszawa.

  Satoła Łukasz. 2013. Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum –peryferia (The differences in the use of the european union funds in the centre – peripheries system). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Przestrzenna 320: 176-185.

  Sobotka Tomas. 2009. Migration continent Europe. Vienna Yearbook of Population Research 7: 217-233.

  Wesołowska Monika. 2011. Migracje ludności i ich skutki w regionie peryferyjnym (na przykładziewojewództwa lubelskiego) (Migrations and their effects on the peripheral region (for example regionLublin). Barometr Regionalny 3 (25): 59-65.

  White Anne, Louise Ryan. 2008. Polish temporary migration: the formation and significance of socialnetworks. Europe-Asia Studies 9: 1467-1502.

 6. Marta Domagalska-Grędys 40-45 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr hab. Marta Domagalska-Grędys
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 44 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1156
  wartości w pracy, młode generacje (pokolenie Y i Z), kultura organizacyjna
  E24, E29
  pl

  Celem badań było określenie wartości w pracy studentów zaocznych z uczelni rolniczej. Wartości deklarowane stanowiły punkt wyjścia do sprawdzenia, co motywuje nowe pokolenie na rynku pracy. Założeniem teoretycznym było stwierdzenie że „praca jest wartością, a wartość źródłem motywacji i zachowań”. Analiza przypadku dwóch badanych grup (pokolenia Z i Y) pozwoliła określić wspólne wartości najmłodszych uczestników rynku pracy oraz rekomendacje dla pracodawców. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono w latach 2014 i 2017. Największą wartość w pracy stanowiła atmosfera organizacji, która ich zdaniem najbardziej przyczynia się do samorozwoju w kulturze klanu.

  Denek Kazimierz. 1999. Aksjologiczne aspekty edukacji (Axiological aspects of education). Toruń: Wyd. A. Marszałek.

  Deloitte. 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów (First steps in thelabor market. International survey of students and graduates). https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf, access: April 2017.

  Domagalska-Grędys Marta. 2015. Kultura organizacyjna miejsc pracy pokolenia Y reprezentowanego przez zaocznychstudentów uczelni rolniczej (Organizational Culture in the workplace generation Y represented by part-timeagricultural university students). Marketing i Rynek 5: 1323-1340.

  Dyczewski Leon. 2004. Praca i kultura. [W] Przyszłość pracy w XXI wieku (Work and culture. [W] The future ofwork in the 21st century), ed. S. Borkowska, 15-35. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

  Frączek Zofia. 2002. Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności (Axiological education against the needsof modern times). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Gayeski Diane. 2015. Will Gen Z Even Care about HR Technology?. Workforce Solutions Review maj: 9-12, http://personalchallenge.pl/wyzwania-w-organizacji/pokolenie-z-wyzwania-w-zarzadzaniu-i-rekrutacji/, dostęp marzec 2017.

  Gojtowska Maja. 2017. Czy pokolenie Z można uszczęśliwić? (Can the Z generation be happy?). Wyzwania HR,http://www.wyzwaniahr.pl/4-kroki-do-uszesliwienia-pokolenie-z-w-procesie-rekrutacyjnym, access: April 2017.

  Jenkinn Jim. 2008. Strategies for managing talent in a multigenerational workforce. Employment Relations Today 34(4): 19-24, doi: 10.1002/ert.20172View/save citation.

  Król Henryk, Antoni Ludwiczyński. 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji(Human resources management. Creating the human capital of the organization). Warszawa: PWN.

  Majka Józef. 1986. Rozważania o etyce pracy (Reflections on the ethics of work). Wrocław: Wydawnictwo WrocławskiejKsięgarni Archidiecezjalnej.

  Projekt Badawczy „Świat Młodych” (Grupa IQS). Wszystko co musisz wiedzieć o pokoleniu Z i jego motywacji dopracy (Everything you need to know about the Z generation and its motivation to work), http://www.wyzwaniahr. pl/4-kroki-do-uszesliwienia-pokolenie-z-w-procesie-rekrutacyjnym/, access: March 2017.

  Przybylski Grzegorz. 2004. Badanie ukrytych przesłanek kultury organizacyjnej: propozycje metodologiczne (The studyof hidden organization cultural premises – methodological proposals). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1: 74-91.

  Przybylski Grzegorz. 2012. Badanie ukrytych przejawów kultury organizacyjnej. Próba modyfikacji metody (Studythe hidden manifestations of organizational culture. An attempt to modify the method). Warszawa: WydawnictwoUniwersytetu Warszawskiego, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/przybylski_zzl_1_2004.pdf, access: March 2017.

  Schein Edgar. 1989. Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan Management Review 22 (2): 43-52.

  Złocka Anita. 2005/2006. Czym jest wartość i jaką pełni rolę w życiu człowieka? (What is value and what role doesit play in human life?). Publikacje Edukacyjne 4 (2142), http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=2142,access: March 2017.

  Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka, Barbara Chomątowska. 2014. Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzaniazasobami ludzkimi (generation “Z” in the labour market − the challenge for human resource management). PraceNaukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 350: 406-407.

 7. Barbara Gołębiewska, Joanna Stefańczyk 46-51 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW (orcid.org/0000-0003-4073-5274)
  mgr Joanna Stefańczyk
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1157
  młodzi rolnicy, premie, obszary wiejskie, gospodarstwo rolne
  Q12, Q18
  pl

  Celem badań była prezentacja i ocena realizacji wniosków oraz wydanych decyzji w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” w latach 2015-2016. Zaprezentowano analizy dotyczące liczby złożonych wniosków i przyznanych premii w ujęciu przestrzennym. Wykorzystano dane i materiały udostępnione przez ARiMR, opracowania statystyczne GUS oraz dostępną literaturę przedmiotu. Stwierdzono, że w latach 2015-2016 wzrastała liczba wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników”. Ogólnie potwierdzono założenia, że w województwach wzrastał udział pozytywnych decyzji w zakresie finansowania, chociaż w dwóch województwach zależność taka nie wystąpiła.

  ARiMR (Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture). 2017. Sprawozdanie z działalnościARiMR za rok 2016 (The report on the activities of the ARMA 2016). Departament Analiz i Sprawozdawczości.Warszawa: ARiMR.

  Bielza Diaz-Caneja Maria, Costanza Conte, Christoph Dittmann, Pinilla Francisco Gallego, Josef Stroblmair,Remo Catenaro. 2009. Risk management and agricultural insurance schemes in Europe.Luxembourg: European Commission, Office for Official Publications of the European Communities.

  Czubak Wawrzyniec. 2007. Ocena funkcjonowania działania 6. „Dostosowanie gospodarstw rolnych dostandardów Unii Europejskiej” w ramach PROW 2004-2006 (Evaluation of measure 6 „Meeting theEU standards” as an instrument of rural areas development plan (PROW). Roczniki Naukowe SERiAIX (1): 77-82.

  Grontkowska Anna, Milena Frania, Stanisław Bagieński. 2016. Ocena realizacji działania „Ułatwianiestartu młodym rolnikom” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 według województw(Assessment of the implementation of the measure „Setting up of young farmers” under RDP 2007-2013 by provinces). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 49-55.

  Hornowski Andrzej. 2015. Działalność inwestycyjna polskich gospodarstw rolniczych korzystających zfunduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004-2013 (Investment activities of Polish farmsprofiting from structural UE funds in 2004-2013). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomikai Organizacja Gospodarki Żywnościowej 109: 55-70.

  Kiryluk-Dryjska Ewa. 2014. Formalizacja decyzji wyboru publicznego. Zastosowanie do alokacji środkówstrukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce (Formalization of public choice decisions. Application to the allocation of structural funds of the Common Agricultural Policy of the EU inPoland). Warszawa: PWN.

  Komorowska Dorota. 2008. Rolnictwo ekologiczne w Polsce (Ecological agriculture in Poland). ZeszytyNaukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 69: 125-134.

  Kowalewska Magdalena. 2015. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce.[W] Problemy Rozwoju Regionalnego i Lokalnego w Polsce (Regional differences in the level ofeconomic development in Poland. [In] Problems of Regional and Local Development in Poland), ed. K. Krzyżanowska, M. Roman, 48-53. Pułtusk: Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

  Krisane Ilze, Irina Pilvere. 2016. Agricultural education of managers of agricultural holdings in Poland in2002-2010. [In] Economic Science for rural development no. 41. Proceedings of the 2016 InternationalConference, 85-95. Jelgava: LLU ESAF.

  Krzyżanowski Julian. 2009: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia (CommonAgricultural Policy of the European Union. Selected Issues). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Pajewski Tomasz. 2014. Wpływ funduszy unijnych na rozwój aktywów trwałych w polskim rolnictwie(Impact of EU funds on development of fixed assets in polish agriculture). Prace Naukowe UniwersytetuEkonomicznego we Wrocławiu 360: 108-116.

  Parlińska Agnieszka, Maria Parlińska, Grażyna Rembielak. 2014. Ocena wykorzystania środków PROW2007-2013 na ułatwianie startu młodym rolnikom (Evaluation of the use of funds RDP 2007-2013 forSetting up of young farmers). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes. Problemy Ekonomiczne i Społeczne 360: 188-197.

  Ratajczak Marcin, Magdalena Mądra. 2008. Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSPw Polsce (Resources and barriers of the innovation financing in the SME sector in Poland). ZeszytyNaukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 69: 43-54.

  Tomczak Franciszek. 2000. Rozwój rolnictwa światowego. Uwarunkowania i konsekwencje dochodowe(The development of world agriculture. Conditions and income consequences). Warszawa: WydawnictwoSGH.

  Wicki Ludwik. 2014. Czynniki wpływające na częstość korzystania z wybranych działań PROW w gospodarstwachrolnych (Factors influencing the frequency of use of selected RDP measures in farmsin Poland). Przegląd Zachodniopomorski 29 (3/2): 93-103.

  Wilkin Jerzy. 1986. Współczesna kwestia agrarna (A modern agrarian issue). Warszawa: PWN.

  Wilkin Jerzy. 2010. Konwergencja systemów czy uniwersalia polityki? Upodabnianie się polityki rolnejStanów Zjednoczonych i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (Convergence of systems oruniversals of policy? Harmonization between agricultural policy of the United States and the commonagricultural policy of the European Union). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego wPoznaniu 150: 74-90.

  Wójcik Grażyna. 2011. Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskichpo akcesji w Unii Europejskiej (Common Agricultural Policy and its impact on the development ofagriculture and rural areas after Poland’s accession to the European Union). Wiadomości ZootechniczneXLIX (2): 61-68.

  Ziółkowska Justyna. 2005. Mikroekonomiczna ocena efektywności projektów inwestycyjnych współfinansowanychze środków Unii Europejskiej (Microeconomic assessment of the effectiveness of investmentprojects co-financed from the European Union funds). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa iGospodarki Żywnościowej. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW_2014-2020. access: 17.06.2017.

 8. Waldemar Gostomczyk 52-57 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Waldemar Gostomczyk
  Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1158
  biomasa, słoma, odnawialne źródła energii
  Q42
  pl

  Celem opracowania jest oszacowanie nadwyżek słomy, które mogą być wykorzystane w celach energetycznych, zwłaszcza w gospodarstwach rolnych gdzie jest ona produkowana Polska charakteryzuje się znacznymi zasobami energetycznymi słomy, zwłaszcza na obszarach o wysokim udziale zbóż w strukturze zasiewów i wysokim udziale gospodarstw bezinwentarzowych. Na podstawie danych GUS pochodzących z powszechnego spisu rolnego i roczników statystycznych rolnictwa oszacowano potencjał energetyczny na poziomie powiatów. Wykonane obliczenia pozwoliły stwierdzić, że praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym można zastąpić stosowany dotychczas węgiel kamienny słomą energetyczną, uzyskując równocześnie wymierne korzyści ekonomiczne.

  Adamski Mariusz. 2014. Poradnik oszczędzania energii w gospodarstwie domowym (A guide to save energy in a household). Suwałki: Wydawnictwo FOTON.

  Ginalski Zdzisław. 2015. Efektywne gospodarowanie energią w gospodarstwach rolnych (Effective energy management infarms). Brwinów: CDR w Brwinowie.

  Godlewska Joanna. 2011. Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie rolnym (A guide to good practicesin energy management in an agricultural holding). Białystok: WSE.

  GUS. 2017. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r. (Energy consumption in households in 2015). Warszawa:GUS.

  Jasiulewicz Michał. 2010. Potencjał biomasy w Polsce (The potential of biomass in Poland). Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane.

  Jarosz Zuzanna, Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał Pudełko. 2014. Szacowanie i regionalizacja potencjałubiomasy ubocznej z produkcji zbóż (Estimating and regionalisation of biomass potential from cereal production). RocznikiNaukowe SERiA XVI (3): 99-103.

  Kocira Anna, Sławomir Kocira, Danuta Leszczyńska. 2016. Wykorzystanie słomy jako źródła energii a bilans substancji organicznejw gospodarstwach rodzinnych. [W] Problemy gospodarowania energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie iprzemyśle (The use of straw as a source of energy and the balance of organic matter family farms. [In] Problems of energyand environment management in agriculture, forestry and industry), ed. Arkadiusza Gendka, 108. Warszawa: SGGW.

  Kołodziej Barbara, Mariusz Matyka (red.). 2012. Odnawialne źródła energii, Rolnicze surowce energetyczne (Renewable energysources, agricultural energy resources). Poznań PWRiL.

  Kwaśniewski Dariusz. 2008. Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych na przykładziepowiatu żywieckiego (Evaluation of straw production and the potential for straw use for heating on the example ofŻywiec District). Inżynieria Rolnicza 6 (104): 113-119.

  ME. 2017. Innowacje dla energetyki, kierunki rozwoju innowacji energetycznych (Innovations for energy, directions of energyinnovation development). Warszawa: Ministerstwo Energii. Sprawozdanie z tematu badawczego nr 4.1.8. Ocena regionalnego zróżnicowania zmian w organizacji i intensywności polskiegorolnictwa. Kierownik tematu Mariusz Matyka, okres realizacji 2010-2012 (Report on research topic No. 4.1.8. Assessment of regional diversity of changes in the organization and intensity of Polish agriculture. Head of the subject Mariusz Matyka,implementation period 2010-2012). Puławy: IUNG.

  Wiśniewski Grzegorz. 2016. Gospodarstwo rolne jako producent i konsument energii (Farm as a producer and consumer ofenergy). Poznań: Instytut Energii Odnawialnej.

  WUS. 2010. Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego (Statistical Yearbook of Zachodniopomorskie). Szczecin:Wojewódzki Urząd Statystyczny.

  WUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie zachodniopomorskim (Characteristics of agriculturalholdings in 2013. In Western Pomerania). Szczecin: Wojewódzki Urząd Statystyczny.

  WUS. 2016. Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. (Agriculture in Western Pomerania in 2015). Szczecin:Wojewódzki Urząd Statystyczny.

 9. Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski 58-65 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  mgr inż. Błażej Jendrzejewski (orcid.org/0000-0002-2012-5375)
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826 94 36
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  dr hab. Piotr Gradziuk (orcid.org/0000-0003-0825-6281)
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1159
  energia odnawialna, biopaliwa, biopaliwa drugiej generacji
  Q16, Q42
  pl

  Celem pracy jest ocena skutków wprowadzania zmian do polityki klimatyczno-energetycznej UE w odniesieniu do sektora biopaliw. Materiałem badawczym i źródłem informacji były raporty i sprawozdania Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, GUS, Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej. Badania obejmowały lata 2007-2015 z perspektywą do 2030 roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że realizacja założonych zobowiązań odnoszących się do minimalnego udziału energii odnawialnej zużywanej przez środki transportu, a wynikających z wniosku dotyczącego dyrektywy 2009/28/WE z 23.02.2017, w zaproponowanych terminach może być trudna do realizacji. Obecnie istniejące instalacje wytwarzające biopaliwa zaawansowane to przede wszystkim niewielkie, prototypowe linie technologiczne, których komercjalizacja narażona jest na wiele zagrożeń mogących uniemożliwić osiągnięcie zakładanych zdolności produkcyjnych.

  Bacovsky Dina, Nicolaus Ludwiczek, Monika Ognissanto, Manfred Wörgetter. 2013. Status of AdvancedBiofuels Demonstration Facilities. Report to IEA Bioenergy Task 39. T39-P1b March 2013.

  Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii zeźródeł odnawialnych z dnia 23. 02. 2017 r. COM(2016) 767 final (Directive 2009/28/EC of the EuropeanParliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sourcesof 23. 02. 2017 COM(2016).

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Directive of theEuropean Parliament and of the Council (EU) 2015/1513 of 9 September 2015 amending Directive98/70 / EC relating to the quality of gasoline and diesel fuels and amending Directive 2009/28 / ECon the promotion of the use of energy from renewable sources). Dz.Urz. UE L 239/1.

  FQD (Fuel Quality Directive) zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzynyi olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazówcieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliwwykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG FQD (FuelQuality Directive) amending Directive 98/70 / EC relating to the specification of gasoline and dieselfuels and introducing a mechanism to monitor and limit greenhouse gas emissions and amendingCouncil Directive 1999/32/EC relating to the specification of fuels used by inland waterway vesselsand repealing Directive 93/12/EEC). Dz.U. WE L 09.140.88.

  GAIN. 2016. Report number NL6021(6/29/2016). Global agricultural information network. https://gain. fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_6-29-2016.pdf, dostęp 22.04.2017.

  GUS 2012-2016. Wyniki produkcji roślinnej w roku 2011, …, 2015 (The results of crop production in2011, ..., 2015). Warszawa: GUS.

  GUS. 2013. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. (Energy from renewable sources in 2012), Warszawa:GUS.

  GUS. 2016. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. (Energy from renewable sources in 2015). Warszawa:GUS.

  Hamelinck Carlo N. 2004. Outlook for advanced biofuels. Utrecht: Utrecht University.

  IRENA. 2016. Innovation Outlook: Advanced Liquid Biofuels. International Renewable Energy Agency. Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej 65ME (Ministry of Energy). 2017. Projekt stanowiska RP dotyczący wniosku: Dyrektywa 2009/28/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zdnia 23. 02. 2017 r. (The draft position of the Republic of Poland regarding the application: Directive2009/28 / EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energyfrom renewable sources dated 23. 02. 2017). Warszawa: Ministerstwo Energii.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (Codeof Good Agricultural Practice). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2016. Informacja w sprawie promowaniawykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego dla celów energetycznych oraz zmian powierzchnigruntów wykorzystywanych pod uprawy energetyczne (Information on the promotion of the use ofbiomass of agricultural origin for energy purposes and changes in the area of land used for energycrops). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  RED (Renevable Energy Directive) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnychzmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (RED (RenewableEnergy Directive) on the promotion of the use of energy from renewable sources, amending and subsequentlyrepealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). Dz.U. WE L 09.140.16.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonychdo spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenieo produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Regulation (EC) No 1069/2009 of the EuropeanParliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules for animal by-productsnot intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Regulation onwaste products of origin animal). Dz.U. L 300 z 14.11.2009.

  URE (Energy Regulatory Office). 2009-2016. Sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu RegulacjiEnergetyki w latach 2009-2016 (Reports on the activities of the President of the Energy RegulatoryOffice in 2009-2016). Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki.

  Wiśniewski Grzegorz. 2016: Jak Polska realizuje unijne zobowiązania dotyczące energii z OZE? (How does Poland implement EU energy obligations with RES?), http://biznesalert.pl/jak-polska-realizujeunijne-zobowiazania-dotyczace-energii-z-oze/, access: 22.05.2017. Załącznik X do wniosku dotyczącego dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23.02.2017 r. Aneks 1-12. COM(2016)767 (Annex X to the Proposal for Directive 2009/28 / EC of the European Parliament andof the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources of 23/02/2017 Annex1-12. COM (2016) 767).

 10. Marek Gugała, Anna Sikorska, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska, 66-69 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  prof. dr hab. Marek Gugała (orcid.org/0000-0001-5048-3432)
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlach
  Wydział Przyrodniczy, Katedra Agrotechnologii
  ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1160
  opłacalność, siew punktowy, rzepak, koszty produkcji
  Q10
  pl

  Celem badań było porównanie opłacalności uprawy rzepaku ozimego przy dwóch metodach siewu: siew rzędowy – gęstość siewu 60 nasion na 1 m2 oraz siew punktowy – gęstość siewu 40 nasion na 1 m2. Plon nasion rzepaku był zróżnicowany i wynosił przy siewie punktowym 4,43 t/ha, a siewie rzędowym 5,24 t/ha. Przychód dla badanych technologii wynosił od 5914,20 zł/ha (siew rzędowy) i 4231,00 zł/ha (siew punktowy), a różnica była uwarunkowana wielkością plonu z 1 ha. Największy udział w strukturze kosztów stanowiły koszty nawozów (33%), środków ochrony roślin (27-30%) i maszynowe (31-32%).

  Budzyński Wojciech, Krzysztof Jankowski, Wojciech Truszkowski. 2005. Rolnicza i ekonomiczna efektywnośćtechnologii produkcji nasion rzepaku ozimego w wybranych gospodarstwach wielkoobszarowych(Agricultural and economical effectiveness of production technologies of winter oilseed rapein selected big area farms). Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 26 (2): 407-419.

  Champiri Mahmoudieh, Hossein Bagheri. 2013. Yield and yield component canola cultivars (Brassicanapus L.) under influence by planting densities in Iran Roya. International Research Journal ofApplied and Basic Sciences 4 (2): 353-355.

  Dobek Tomasz. 2008. Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności odstosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego (Economic and energy efficiency of biodieselproduction in relation to studied technologies of winter rape cultivation). Acta Agrophysica 11 (2):369-379.

  Gugała Marek, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska, Jakub Koselak. 2015. Porównanie opłacalnościprodukcji rzepaku ozimego w gospodarstwie rolnym w trzech kolejnych latach uprawy (Comparisonof profitability of oilseed rape production in farm in consecutive growing seasons). RocznikiNaukowe SERiA XVII (1): 62-65.

  Jabłoński Krzysztof. 2013. Poziom plonu rzepaku ozimego i pszenicy ozimej a opłacalność ich produkcji(The level of yield of winter rapeseed and winter wheat and profitability of their production). Roczniki Naukowe SERiA III (15): 106-112.

  Kutcher Randy, Kelly T. Turkington, George. W. Clayton, Neil K. Harker. 2013. Response of herbicides-tolerant canola (Brassica napus L.) cultivars to four row spacings and three seeding rates in ano-till production system. Canadian Journal of Plant Sciences 93 (6): 1229-1236, doi: 10.4141/cjps2013-173.

  Kwaśniewski Dariusz. 2008. Efektywność ekonomiczna produkcji kukurydzy, rzepaku i wierzby energetycznej(Economic efficiency of the production of maize, rape and willow). Problemy InżynieriiRolniczej 16: 71-78.

  Majchrzycki Dariusz, Benedykt Pepliński, Rafał Baum. 2002. Opłacalność uprawy roślin strączkowychjako alternatywnego źródła białka paszowego (Profitability of pulse crops growing as an alternativesource of protein in feeding stuff). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia 1: 129-136.

  Nowak Anna, Małgorzata Haliniarz, Cezary Kwiatkowski. 2014. Aspekty ekonomiczne wybranychtechnologii produkcji (Economical aspects of selected production technology of spring wheatcultivation). Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 200-205.

  Ozer Hakan. 2003. The effect of plant population densities on growth, yield and yield components oftwo spring rapeseed cultivars. Plant, Soil and Environment 49 (9): 422-426.

  Skarżyńska Aldona. 2010. Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładziedziałalności produkcji roślinnej (Methodical issues of economic cost accounting on the example ofplant production activity). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (324): 90-107.

  Uzun Bülent, Engin Yol, Seymus Furat. 2012. The influence of row and intra-row spacing to seed yieldand its components of winter sowing canola in the true Mediterranean type environment. BulgarianJournal of Agricultural Sciences 18: 83-91.

 11. Adam Harasim, Andrzej Madej, Andrzej Górnik 70-76 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  prof. dr hab. Adam Harasim
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 478 68 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1161
  źródła informacji, innowacje, doradztwo, gospodarstwa rolne
  O32, O33
  pl

  Przedmiotem pracy są zagadnienia innowacyjności w rolnictwie w świetle opinii właścicieli różnych typów rolniczych gospodarstw (bydlęce, trzodowe, mieszane, roślinne), położonych w makroregionie Mazowsza i Podlasia. Celem badań było poznanie źródeł informacji o innowacjach w rolnictwie i zapotrzebowania gospodarstw na doradztwo rolnicze. Zastosowano celowy dobór próby badawczej, a opinie rolników uzyskano metodą ankietową. Postawy proinnowacyjne wykazywali w większości właściciele gospodarstw bydlęcych i roślinnych. Właściciele wszystkich typów gospodarstw najczęściej korzystali z informacji o nowościach w rolnictwie od doradców ODR i z czasopism fachowych, a także zdobywano je na kursach i szkoleniach oraz z internetu i telewizji. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej (bydlęce, trzodowe) i roślinnej miały większe zapotrzebowanie na doradztwo rolnicze niż gospodarstwa z produkcją mieszaną. W zakresie doradztwa rolniczego największym zainteresowaniem cieszyły się porady świadczone przez ODR i agencje rolne.

  Bórawski Piotr. 2010. Wykształcenie rolników i sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody(Farmers’ education and the economic situation of farms having alternative incomes). Zeszyty Naukowe SGGW. ProblemyRolnictwa Światowego 10 (2): 5-11.

  Cupiał Michał. 2010. Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych Małopolski o różnych kierunkachprodukcji (Use of information sources in farms of the Małopolska Region with various sorts of production). InżynieriaRolnicza 4 (122): 37-41.

  Ginter Agnieszka, Halina Kałuża, Stanisław Szarek. 2010. Wiedza czy mądrość? Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjnągospodarstw rolnych (Knowledge or wisdom? Factors shaping competitive advantages of agricultural farms). Wieś i Rolnictwo 4 (149): 120-129.

  Gołębiewska Barbara, Bogdan Klepacki. 2001. Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstwrolniczych (Education of farmers as a form differentiating the situation of farms). Zeszyty Naukowe UniwersytetuRzeszowskiego 7 (42): 457-464.

  Grieger Andrzej, Kazimierz Sławiński. 2008. Porównanie zastosowania internetu w gospodarstwach rolnych w zależnościod prowadzonego w nich systemu produkcji rolniczej (Comparison of internet use in farms depending on agricultural crops production system introduced in each of the farms). Inżynieria Rolnicza 11 (109): 63-67.

  Grochowska Renata. 2015. Partnerstwa innowacyjne jako nowa koncepcja wdrażania innowacji w sektorze rolnym w Polsce(Innovation partnerships as a new concept for implementation of innovations in the Polish agricultural sector). RocznikiNaukowe SERiA XVII (3): 103-107.

  Hamerska Irena, Stanisława Roczkowska-Chmaj. 2008. Wykształcenie i wiek rolników a wskaźnik postępu naukowo-technicznego(Farmers’ education and age versus scientific-technological progress index). Inżynieria Rolnicza 11 (109): 75-82.

  Kalinowski Julian, Krzysztof Prymon. 2011. Znaczenie internetu jako źródła informacji rolniczych (The role of internet asa source of agricultural informations). Roczniki Naukowe SERiA XIII (2): 186-190.

  Kałuża Halina, Agnieszka Ginter. 2014. Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników (Innovations in agriculturalfarms of young farmers). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 361: 89-98.

  Kiełbasa Barbara. 2016. Education as a determinant of the implementation of innovation in agriculture in the light of empiricalresearch. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 111-116.

  Kiełbasa Barbara, Jacek Puchała 2015. Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstwrolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa (Innovativeness of young farmers and their attitudestowards changes on the example of farms located in the region of fragmented agriculture). Roczniki Naukowe SERiAXVII (1): 107-111.

  Klepacki Bogdan. 2005a. Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstwrolniczych (Education as a factor of farm resourse, organization and economic results differenciation). Roczniki NaukoweSERiA VII (1): 124-128.

  Klepacki Bogdan. 2005b. Znaczenie wiedzy i wykształcenia w rozwoju rolnictwa (The importance of knowledge and educationin the development of agriculture). Zagadnienia Ekonomiczne 2: 47-57.

  Kołodziejczyk Danuta, Marcin Gospodarowicz. 2010. Relacje rolników z instytucjami wspierającymi rozwój gospodarstwrolnych (The relationships of farmers with supporting institutions for farms development). Zagadnienia DoradztwaRolniczego 4: 31-48.

  Krzyżanowska Krystyna. 2013. Źródła fachowych informacji w opinii rolników (Sources of Professional Information in theOpinion of Farmers). Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 182-186.

  Miś Teresa, Tomasz Surmacz. 2015. Doradztwo publiczne w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcząna obszarach wiejskich (Public advisory service in the opinions of self-employed entrepreneurs in rural areas). ZagadnieniaDoradztwa Rolniczego 2: 16-31.

  Nowak Anna, Tomasz Kijek, Ewa Wójcik. 2016. Wpływ wykształcenia rolników na produktywność pracy w towarowychgospodarstwach rolnych w Polsce (The impact of farmers` education on labour productivity in commercial farms inPoland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 202-207.

  OECD. 2005. Oslo manual. Guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. 3rd edition. Paris:EUROSTAT.

  Roszkowski Andrzej. 2013. Innowacyjność w technologiach i technice rolniczej (Innovativeness in technologies and agriculturaltechnique). Inżynieria Rolnicza 1 (3): 317-327.

  Ryznar Józef. 1995. Doradztwo rolnicze w zarysie (Agricultural consulting in outline). Wrocław: Wydawnictwo AkademiiRolniczej.

  Schumpeter Joseph Alois. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach działalności innowacyjnej. Dz.U. nr 179, poz. 1484.

  Wiatrak Andrzej Piotr. 2016. Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania (Network of innovations in agriculture– essence, aims and conditions). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 380-384.

  Wójcicki Zdzisław. 2000. Problemy modernizacji gospodarstw rolniczych (Innovation partnerships as a new concept forimplementation of innovations in the polish agricultural sector). Problemy Inżynierii Rolniczej 3: 25-27.

 12. Lilianna Jabłońska, Lidia Gunerka, Tadeusz Filipiak 77-82 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  prof. dr hab. Lilianna Jabłońska, mgr inż. Lidia Gunerka
  dr Tadeusz Filipiak (orcid.org/0000-0002-9397-7595)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1162
  produktywność gospodarstw, gospodarstwa ogrodnicze, rachunkowość rolna FADN
  Q12
  pl

  Celem opracowania była analiza porównawcza produktywności gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej o największej produkcji ogrodniczej, tj. Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Włoszech. Dokonano ogólnej charakterystyki gospodarstw ogrodniczych, przedstawiono produktywność podstawowych czynników produkcji ogrodniczej oraz określono jej opłacalność. Wykazano, że polskie gospodarstwa ogrodnicze cechuje kilka, a nawet kilkanaście razy niższy poziom produktywności ziemi, kapitału i siły roboczej niż w innych krajach UE.

  Filipiak Tadeusz, Mariusz Maciejczak. 2008. Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach2004-2008 (The conditions of development of Polish fruit and vegetable sector in the period 2004-2007). RocznikiNauk Rolniczych. Seria G 95 (2): 97-109.

  Grochowska Renata, Stanisław Mańko. 2014. Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów (Theagricultural productivity of the polish farms as compared to other countries). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14/29 (1): 25-33.

  Jabłońska Lilianna, Dawid Olewnicki. 2011. Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce wpierwszej dekadzie XXI w. (Changes of the horticultural crops area under cover in Poland in the 1st decade of XXIcentury) Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4): 89-97.

  Józwiak Wojciech, Adam Kagan, Grażyna Niewęgłowska, Aldona Skarżyńska, Jolanta Sobierajewska, Marek Zieliński,Wojciech Ziętara. 2014. Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i wperspektywie średnio- oraz długookresowej (Efficiency, production costs and competitiveness of Polish farms nowand in the medium and long term). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kierczyńska Sylwia. 2008. Produkcja warzyw i owoców oraz ich przetwórstwo w Polsce (Fruit and vegetables productionand processing in Poland). Roczniki Naukowe SERiA X (4): 167-170.

  Kita Katarzyna, Walenty Poczta. 2012. Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajówWspólnoty Niepodległych Państw (Competitive position of the Polish agri-food sector in the commonwealth ofIndependent States market). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 12 (4): 65-74.

  Lebiecka Katarzyna. 2008. Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw rolnych na tle wybranych krajów UE-15 wzależności od wielkości ekonomicznej (Cost`s competitiveness of Polish farms with comparison to selected EuropeanUnion`s countries according to economic size). Roczniki Naukowe SERiA X (3): 398-373.

  Nosecka Bożena, Iwona Szczepaniak. 2010. Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektorarolno-spożywczego. [W] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009roku (Foreign trade and international competitiveness of the Polish agri-food sector. [In] Analysis of the productionand economic situation of agriculture and food economy in 2009), ed. A. Kowalski, 218-240. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Ziętara Wojciech. 2012. Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji (Competitiveposition of Polish agricultural holdings in the process of integration and globalization). Journal of Agribusinessand Rural Development 2 (24): 297-308.

 13. Zuzanna Jarosz, Antoni Faber 83-88 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Zuzanna Jarosz (orcid.org/0000-0002-3428-5804)
  prof. dr hab. Antoni Faber (orcid.org/0000-0002-3055-1968)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. (81) 47 86 766
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1164
  emisja podtlenku azotu, emisja gazów cieplarnianych, model DNDC
  Q53
  pl

  Celem badań było określenie wpływu czynników decydujących o regionalnym zróżnicowaniu wielkości emisji podtlenku azotu z użytkowania gleb w Polsce. W analizach jako zmienne modyfikujące wielkość emisji N2O, uwzględniono początkową zawartość węgla w glebie, sekwestrację węgla oraz pH gleby. Uzyskane wyniki pokazały, że o regionalnym zróżnicowaniu emisji N2O w głównej mierze decydowała początkowa zawartość węgla w glebie i jego sekwestracja. Największe emisje stwierdzono w województwie lubuskim, były one od 3 do 3,5 razy większe w porównaniu do innych regionów.

  Beheydt Daan, Pascal Boeckx, Steven Sleutel, Changsheng Li, Oswald Van Cleemput. 2007. Validation ofDNDC for 22 long-term N2O field emission measurements. Atmospheric Environment 41: 6196-6211.

  De Vries Wim, Adrian Leip, Gert Jan Reinds, Hans Kros, Jan Peter Lesschen, Lex Bouwman. 2011. Comparison of land nitrogen budgets for European agriculture by various modeling approaches. Environmental Pollution 159 (11): 3254-3268.

  DNDC model. Institute for the Study of Earth, Oceans, and Space, University of New Hampshire, http://www.dndc.sr.unh.edu, dostęp 13.02.2017.

  Faber Antoni, Zuzanna Jarosz, Anna Nieróbca, Janusz Smagacz. 2013. Sekwestracja węgla organicznego w glebachPolski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA). Raport 165. Projekt N N313 759240 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Sequestration of organiccarbon in soils of Poland as a way to reduce greenhouse gas emissions in the life cycle of bioethanol and biodiesel(LCA). Report 165. Project N N313 759240 financed by the National Science Center). Puławy: IUNG-PIB.

  Giltrap Donna, Changsheng Li, Surinder Saggar. 2010. DNDC: A process-based model of greenhouse gasfluxes from agricultural soils. Agriculture, Ecosystems & Environment 136: 292-300. IPCC. 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. A report prepared by theTask Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI) of the IPCC. Hayama: IGES.

  Leip Adrian, Marchi G., Renate Koeble, Markus Kempen, Wolfgang Britz, Changsheng Li. 2007. Linkingan economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogen lossesfrom cropland soil in Europe. Biogeoscience Discussion 4: 2215-2278.

  Leip Adrian, Guilherme Marchi, Renate Koeble, Markus Kempen, Wolfgang Britz, Changsheng Li. 2008. Linking an economic model for European agriculture with a mechanistic model to estimate nitrogenand carbon losses from arable soils in Europe” Biogeosciences 5: 73-94. NitroEurope IP. http://www.nitroeurope.eu.

  RFA. 2009. Carbon and sustainability reporting within the renewable transport fuel obligation, technicalguidance part two carbon reporting – default values and fuel chains. London: Renewable Fuels Agency.

  Salas William. 2010. Agricultural Strategies for mitigating GHG emission: DNDC model and case studies. https://www.arb.ca.gov/research/seminars/salas/salas.pdf.

 14. Michał Jasiulewicz 89-94 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  prof. dr hab. Michał Jasiulewicz
  Politechnika Koszalińska
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Regionalnej
  ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 34 39 161
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1165
  gorzelnia, biogazownia fermentacyjna, energia elektryczna i cieplna, zamknięty obieg ciepła i wody
  Q2, Q4
  pl

  Celem badań była ocena wdrażania nowych inwestycji innowacyjnych technologicznie, w zakresie bioenergetyki, tj. w gorzelni i biogazowni w układzie zespolonym. Produkt odpadowy z gorzelni (wywar) stanowi główny składnik substratu w biogazowni, zlokalizowanej w sąsiedztwie. Uzyskany biogaz po oczyszczeniu wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej (2 MWe). Ciepło z systemu chłodzenia silników oraz z procesu rekuperacji wykorzystywane jest do procesu technologicznego gorzelni, a w przyszłości wykorzystane będzie także suszenie biomasy pofermentacyjnej. Planowane jest również wykorzystanie ciepła do uprawy w sąsiednich silosach roślinności wodnej, jako kosubstratu w biogazowni. W takim zamkniętym cyklu produkcji ciepło i woda są w pełni wykorzystywane w obiegu zamkniętym. Energia elektryczna poza wykorzystaniem do celów własnych, dostarczana jest do krajowej sieci energetycznej. Inwestycja wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jest zeroemisyjna, nieszkodliwa dla środowiska, wytwarza produkty, takie jak: spirytus, energia elektryczna, dwutlenek węgla w formie uwodnionej sprzedawany na rynku, poferment w formie nawozu – przeznaczony dla rolnictwa.

  Dach Jacek, Kamil Kozłowski. 2017. Potencjał rozwoju sektora biogazu w Polsce (Potential for the developmentof the biogas sector in Poland). Magazyn Biomasa. Rynek biogazu luty: 14-17.

  Gostomczyk Waldemar. 2009. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w kreowaniu rozwojuobszarów wiejskich i miejsc pracy. [W] Energetyczne wykorzystanie biomasy w działalności gospodarczej(The use of biomass for energy purposes in creating the development of rural areas andjobs. [In] Energy use of biomass in business), ed. M. Jasiulewicz, 179-197. Koszalin: WydawnictwoPolitechnika Koszalińska.

  Jasiulewicz Michał. 2009. Znaczenie rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej, jako formy rozwojuzrównoważonego obszarów wiejskich. [W] Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniuprzestrzennym (The importance of agriculture in the development of distributed energy as a formof sustainable development in rural areas. [In] Place of rural areas in spatial development), ed. T.

  Komornicki, R. Kulikowski, 157-159. Warszawa: JG i PZ PAN.

  Jasiulewicz Michał. 2010. Potencjał biomasy w Polsce (The potential of biomass in Poland). Koszalin:Wydawnictwo Politechnika Koszalińska.

  Kowalczyk-Juśko Alina. 2010. Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne(Regional biomass resources for energy purposes (methodical problems). Zeszyty Naukowe SGGW wWarszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 85:103-116.

  Majewski Edward, Piotr Sulewski, Adam Wąs. 2016. Potencjał i uwarunkowania produkcji biogazu rolniczegow Polsce (Potential and determinants of agricultural biogas production in Poland). Warszawa:Wydawnictwo SGGW.

  Pudełko Rafał. 2013. Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ichregionalizacja (Assessment of biomass and waste biomass potentials in the EU-27 and Switzerlandand their regionalization). Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.

  Roik Maciej. 2016. Rewolucja energetyczna w Piaszczynie. Biogaz w praktyce (Energy revolution inPiaszczyna. Biogas in practice). Magazyn Biomasa lipiec-sierpień: 41-43.

 15. Aleksandra Jezierska-Thöle, Mirosław Biczkowski 95-101 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Aleksandra Jezierska-Thöle (orcid.org/0000-0002-7607-9531)
  dr Mirosław Biczkowski (orcid.org/0000-0001-8936-457X)
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Wydział Nauk o Ziemi
  ul. Lwowska 1, 87 100 Toruń
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1166
  gospodarstwa ekologiczne, fundusze unijne, PROW, rolnictwo, Polska
  Q1
  pl

  Celem pracy jest rozpoznanie stanu i analiza zmian liczby oraz powierzchni gospodarstw ekologicznych w Polsce. Ważnym elementem pracy było przedstawienie możliwości finansowania sektora gospodarstw ekologicznych z funduszy Unii Europejskiej i budżetu krajowego oraz ukazanie wpływu środków WPR na jego rozwój. Wskazano na możliwości finansowania ich rozwoju ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013, funkcjonującego w ramach unijnej wspólnej polityki rolnej. Przybliżono także teoretyczne podstawy i założenia związane z funkcjonowaniem sektora rolnictwa ekologicznego. Wyniki badań wskazują, że w latach 2002-2013 nastąpił wzrost liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych. Największy wpływ na zwiększenie liczby i powierzchni gospodarstw ekologicznych miało funkcjonowanie PROW w latach 2004-2006 oraz 2007-2013, a w jego ramach dopłaty do produkcji ekologicznej. Potwierdza to bardzo silna zależność między liczbą gospodarstw rolnych a kwotami dotacji wypłaconymi dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi. Można przypuszczać, że w kilku najbliższych latach udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych może przekroczyć 4-5%.

  Christian Henning. 2008. Determinants of Agricultural Protection in an International Perspective: the Role of PoliticalInstitutions. [In] 12th European Congress of Agricultural Economists, Gandawa.

  GIJHA-S. 2004. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku (Organic farming in Poland in 2004). Warszawa: GłównyInspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

  Granstedt Artur, Józef Tyburski. 2006. Współczesne europejskie systemy rolnicze (Contemporary European farmingsystems). Fragmenta Agronomica 23 (2): 72-95.

  Grykień Stanisław. 2005. Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W] Funkcje obszarów wiejskich (Barriersto the development of organic farming in Poland. [In] Functions of rural areas), ed. E. Pałka. Kielce: WydawnictwoAkademii Świętokrzyskiej.

  Jezierska-Thöle Aleksandra, Mirosław Biczkowski. 2013. Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności w rolnictwie wPolsce (Importance and determinants of innovation in agriculture in Poland). Rocznik Naukowe SERiA XV (2): 124-131.

  Jezierska-Thöle Aleksandra, Mirosław Biczkowski. 2014. The analysis of conditions and level of sustainable developmentof rural areas in Poland and Germany. European Journal of Sustainable Development 3: 387-394.

  Kahl Johannes, Geert Jan Van den Burgt, Daniel Kusche, Bügel Susanne, Nicolaas Busscher, Ewelina Hallmann,Ursula Kretzschmar, Angelika Ploeger, Ewa Rembialkowska, Machteld. 2010. Organic food claims in Europe. Food Technology (3.10): 38-46.

  Środki z funduszy Unii Europejskiej jako szansa rozwoju sektora gospodarstw ekologicznych... 101Koepf Herbert, Bodo Plato. 2001. Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise im 20. Jahrhundert. Die Entwicklungsgeschichteder biologisch-dynamischen Landwirtschaft (Biodynamic economics in the XX century. The history ofbiodynamic agriculture development). Dornach/Schweiz: Verlag am Goetheanun.

  Kołodziejczak Anna. 2015. Wielofunkcyjność rolnictwa jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskichw Polsce (Multifunctionality of agriculture as a sustainable development factor of rural areas in Poland). StudiaObszarów Wiejskich 37: 131-142.

  Kozłowski Jerzy. 2009. Podejście ekologiczne w metodyce planowania – bezpieczna przestrzeń rozwiązań (Theecological approach in planning methodology – a safe space of solutions). Problemy Rozwoju Miast 4: 23-38.

  Kuś Jan. 2002. Systemy gospodarowania w rolnictwie (Farm management systems). Warszawa: IERiGŻ. 119-126.

  Lairon Denis. 2010. Nutritional quality and safety of organic food. A review. Agronomy for Sustainable Development30: 33-41.

  Losz Krzysztof. 2014. Ile pieniędzy dla rolników? (How much money for farmers?), http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-polska-wies/65388,ilepieniedzy-dla-rolni-kow.html, access: 16.01.2014.

  Łukomska Agnieszka. 2007. Wsparcie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce (Financial support of ekologicfarming in Poland). Roczniki Naukowe SERiA IX (1): 288-293.

  Pearce David, Kerry Turner. 1990. Economics of Natural Resources and the Environment. New York: Johns HopkinsUniversity Press.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2007. Program Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW)2007-2013 (Rural Development Program (RDP) 2007-2013), http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013, access: 12.03.2017.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2011. Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznegow Polsce na lata 2011-2014 (Action plan for organic food and farming in Poland for 2011-2014). Warszawa:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Pradziadowicz Monika. 2013. Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim wlatach 2006-2011 (Functioning of ecological households in west Pomeranian voivodeship in 2006-2011). Journalof Agribusiness and Rural Development 2 (28): 205-213.

  Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocyfinansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013 (Regulation of the Ministry of Agriculture and Rural Development of 28 February 2008 ondetailed conditions and procedure for granting financial aid under the measure „Agro-environmental program”covered by the Rural Development Program for the years 2007-2013). Dz.U. nr 34, poz. 200.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocyfinansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planemrozwoju obszarów wiejskich (Regulation of the Council of Ministers of 20 July 2004 on detailed conditions andprocedure for granting financial aid for supporting agri-environmental undertakings and improvement of animalwelfare covered by the rural development plan). Dz.U. nr 174, poz. 1809.

  Senat RP. 2013. Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Opinie i EkspertyzyOE-210 (Opportunities and threats of Polish organic farming in the perspective of 2014-2020. Opinionsand Expertises OE-210). Warszawa: Biuro Analiz i Dokumentacji Zespół Analiz i Opracowań TematycznychKancelarii Senatu RP.

  Stawicka Jolanta, Małgorzata Szymczak-Piątek, Joanna Wieczorek. 2004. Wybrane zagadnienia ekologiczne (Selectedecological issues). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Vogt Gunter. 2000. Entstehung und Entwicklung des ökologischen Landbaus (Origin and development of organicfarming). Bad Dürkheim: Stiftung Ökologie & Landbau SÖL.

 16. Agnieszka Judzińska 102-107 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  mgr Agnieszka Judzińska (orcid.org/0000-0002-3633-1069)
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 50 54 509
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1167
  jakość, żywność, systemy zarządzania jakością, przemysł spożywczy
  Q18, L15
  pl

  Celem pracy jest przedstawienie stanu wdrożenia obligatoryjnych i nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w polskim przemyśle spożywczym. Badaniami objęto wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego działające w Polsce, podlegające nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej. Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej systematycznie zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które wdrożyły i utrzymują obligatoryjne systemy zarządzania jakością. Badania wykazały, że w 2015 roku obligatoryjny systemy HACCP utrzymywało 83% firm przetwarzających produkty pochodzenia niezwierzęcego i 66% przedsiębiorstw przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego. Nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością wdrożyła bardzo niewielka liczba firm spożywczych (2-5%), głównie liderów branży.

  Judzińska Agnieszka, Grażyna Morkis. 2015. Stan wdrożenia systemów zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnegożywności i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce. [W] Przemiany strukturalneprzemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego (he state ofimplementation of food safety and quality management systems in enterprises of the food industry in Poland. [In]Structural transformations of the food industry in Poland and the EU against the background of selected elementsof the external environment, ed. R. Mroczek, 106-122. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kmiećkowiak Aleksandra, Tomasz Lesiów. 2009. Systemy zarządzania jakością i ich integracja w przemyśle żywnościowym− praca przeglądowa (Quality management systems and their integration in food industry – the review).

  Nauki Inżynierskie i Technologie 1 (57): 47-71.

  Kołożyn-Krajewska Danuta, Tadeusz Sikora. 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka (Foodsafety management. Theory and practice). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

  Morkis Grażyna. 2014. Stosowanie systemów zarządzania jakością a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłuspożywczego. [W] Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1) (The use of qualitymanagement systems and the competitiveness of enterprises in the food industry). [In] Monitoring and assessmentof competitiveness of Polish food producers (1), ed. I. Szczepaniak, 115-129. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Morkis Grażyna, Tadeusz Sikora. 2015. Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności orazstan ich wdrożenia w przemyśle spożywczym. [W] Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansjazagraniczna (Systems for ensuring and managing safety and quality of food and the state of their implementationin the food industry. [In] Food industry – macro-generation, investments, foreign expansion), ed. I. Szczepaniak,K. Firlej, 145-157. Kraków, Warszawa: UEK i IERiGŻ-PIB.

  Pacana Andrzej, Dorota Stadnicka. 2006. Wdrażanie i audytowanie systemów zarządzania jakością zgodnych z normąISO 9001:2000 (Implementation and auditing of quality management systems compliant with ISO 9001:2000). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

  Szwacka-Mokrzycka Joanna, Adam Miara. 2013. Rola systemu zarządzania jakością w osiąganiu przewagi konkurencyjnej(The role of a quality management system for a competitive advantage of enterprises). Journal of Agribusinessand Rural Development 3 (29): 205-217.

  Toruński Janusz. 2012. Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym (Quality management in the food industry). Zeszyty Naukowe UPH Administracja i Zarządzanie 95: 119-127.

  Trafiałek Joanna, Danuta Kołożyn-Krajewska. 2006. Implementacja systemu HACCP w małych zakładach produkującychżywność – wyniki badań prowadzonych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (The implementationof haccp in small food manufacturing enterprises – results of regional surveys conducted in Poland before and afterits accession to the European Union). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (46): 201-2013.

 17. Gabriella Kispál 108-113 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  Gabriella Kispál, Ph.D. student (orcid.org/0000-0001-9132-0509)
  Szent István University, Gödöllő
  H-2103, Gödöllő, Páter Károly u. 1, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1168
  współpraca, system kontraktacji, klaster, ceny skupu
  D23, P13
  en

  Celem artykułu jest ocena różnych form współpracy na przykładzie węgierskiego sektora uprawy winogron i produkcji wina. Analizie poddano współpracę na zasadzie integracji w oparciu o ideę klastra, którą porównano z systemem kontraktacji. Stwierdzono, że klastry przynoszą wiele korzyści, jednak forma ta nie jest jeszcze dostatecznie rozwinięta, głównie z uwagi na ograniczone zaufanie uczestników i brak jasnych celów o charakterze długookresowym. Stąd bardziej dominująca jest kontraktacja.

  Anderson Kym. 2003. Wine’s New World. Foreign Policy 136: 46-54.

  Angyal László. 2016. Támogatási lehetőségek 2016-ban a szőlő- és borágazatban (Support options in the wine and wine sector in2016). Eger: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága.

  Bejczi László, András Horváth. 2009. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése (Wine situation in Hungary. Characterization of the Sopron wine region). TDK dolgozat.

  Bene Andrea, József Csernák. 2012. A klaszterek stratégiai fontosságú szerepe a KKV-k körében – Egri borászati klaszterpéldáján. [In] Zöld gazdaság és versenyképesség? (The role of clusters plays a strategic role among SMEs – as anexample of the Eger wine-growing cluster. [In] Green economy and competitiveness?), ed. S. Magda, L. Dinya, 1263-1268. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola.

  Brazsil Dávid. 2017: A magyarországi szőlő-és bor ágazat stratégiája 2016-2025 (The strategy of the Hungarian wine andwine sector is 2016-2025). Kiskőrös: HNT.

  Duna Borrégió. 2012. Alföldi nehézségek (Duna Wine Region). Duna Bor Magazin 11: 11-15.

  Feldman Zsolt. 2016: Kormányzati lehetőségek és feladatok a szőlészet- borászat területén (Government options and tasksin the field of viticulture). Kiskőrös: HNT.

  Györe Dániel. 2014: A közvetlen értékesítés szerepe az Egri borvidéken (The role of direct sales in the Eger Wine Region).

  Gödöllő: Szent István Egyetem.

  HNT (National Council of Wine Communities). 2016. Szőlőár: jelentős eltérések a borvidékek között. http://www.agrotrend. hu/gazdalkodas/kerteszet/szoloar-jelentos-elteresek-a-borvidekek-kozott. accessed 18.03.2017HNT (National Council of Wine Communities). 2017. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. Statisztikák(Statistics). http://hnt.hu/statisztikak, accessed 16.03.2017.

  IOVW (Internation Organisation of Vine and Wine). 2015. Statistical Report on World Vitiviniculture situation 2015. http://www.oiv.int/oiv/info/enpublicationsstatistiques. accessed: 25.01.2016.

  KSH (Központi Statisztikai Hivatal). Statisztikák (Statistics. Average yield of grapes), https://www.ksh.hu/docs/eng/agrar/html/tabl1_4_3_7.html, access: 16.03.2017.

  Kispál Gabriella, István Takács. 2016. Winery cooperations in Europe and in the World. Annals of the Polish Association ofAgricultural and Agribusiness Econimists XVIII (3): 164-170.

  MTI. 2017. Pontosabb árprognózis és mintaszerződés – új szabályok az idei szüretre (etter price projection and modelagreement – new rules for this year's harvest), http://www.agrotrend.hu/gazdalkodas/kerteszet/pontosabb-arprognozises-mintaszerzodes-uj-szabalyok-az-idei-szuretre, access: 18.03.2017.

  Sidlovits Diána. 2014. Integrációs viszonyok és lehetőségek a szőlő-bor ágazatban (Conditions and possibilities for integrationin the wine and wine sector). Lakitelek.

  Sidlovits Diána, Zoltan Kator. 2007. Characteristics of vertical coordination in the Hungarian Wine Sector. [In] 104th EAAESeminar.Corvinus University of Budapest. Hungary, September 6-8.

  Szűcs István, Mária Fekete Farkasné. 2008: Hatékonyság a mezőgazdaságban. Elmélet és gyakorlat (Efficiency in agriculture. Theory and practice). Budapest: Agroinform Kiadó.

 18. Danuta Kołodziejczyk 114-120 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr hab. Danuta Kołodziejczyk, prof. IERiGŻ
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 45 48
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1170
  spójność terytorialna, infrastruktura techniczna, gmina
  R12
  pl

  Celem badań była ocena poziomu spójności terytorialnej gmin pod względem infrastruktury technicznej w latach 2005-2015. Opierając się na wybranych cechach rozwoju infrastruktury technicznej, obliczono na podstawie danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych GUS syntetyczny wskaźnik rozwoju infrastruktury (metodą Z. Hellwiga) w latach 2005, 2010 i 2015. Analiza poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w badanych latach wykazała duże różnice między rodzajami gmin i ich liczbą mieszkańców oraz w regionach, o czym świadczył współczynnik zmienności. Większe różnice w poziomie rozwoju infrastruktury technicznej zauważono w przypadku gmin miejskich niż miejsko-wiejskich i wiejskich. Najbardziej zróżnicowane okazały się województwa małopolskie i śląskie, a najmniej kujawsko- pomorskie i łódzkie. Porównując współczynniki zmienności z lat 2005, 2010 i 2015, można dostrzec wzrost tych wskaźników w około 68% badanych gmin. Oznacza to, że gminy te cechuje niekorzystny poziom spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej.

  Churski Paweł, Robert Perdał. 2008. Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnymUnii Europejskiej (Factors of socio-economic development in the regional layout of the EuropeanUnion). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

  Friedman Milton. 1966. The methodology of positive. [In] Essays in positive economics. Chicago: UniversityPress of Chicago.

  Grzeszczak Jerzy. 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej (The poles of growth andforms of polarized space). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Continuo.

  Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału krajów ze względuna poziom ich rozwoju oraz zasady I structure wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomicmethod to the typology of division of countries due to the level of their development and the principlesof the structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny 15: 67-93.

  Kołodziejczyk Danuta (red). 2014. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Część 2 (Institutional determinants of infrastructure development as the main factor of sustainable development of rural areas. Part 2). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (The Act of 8 March 1990 on municipal self--government). Dz.U. nr 16, poz. 95 z póź. zm.

  Zaucha Jacek. 2004: Evolution essence and measurement of territorial cohesion. Working Papers 001/2014. Sopot: Institute for Development, www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2014_01.pdf.

 19. Stanisław Krasowicz 121-126 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (orcid.org/0000-0003-3949-1444)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1171
  nowe wyzwania, nauka, doradztwo, praktyka rolnicza, rolnictwo, transfer wiedzy
  Q16, Q55, Q57
  pl

  Celem opracowania jest wskazanie na przykładzie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach nowych wyzwań stojących obecnie przed nauką, doradztwem i praktyką rolniczą. Z badań IUNG-PIB wynika, że polskie rolnictwo charakteryzuje się dużą dynamiką i wielokierunkowością zmian. Przed tym działem gospodarki pojawiają się nowe wyzwania, których podejmowanie i realizacja wymagają współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą oraz stałego doskonalenia procesów transferu wyników badań naukowych do różnych grup odbiorców.

  Chyłek Eugeniusz, Mikołajczyk Marcin, Niepytalski Tomasz. 2017. Rola polityki rządu w odniesieniu do usług doradczych (The role of government policy in relation to consultancy services). ZagadnieniaEkonomiki Rolnej 1 (350): 99-113.

  Chyłek Eugeniusz, Rzepecka Monika. 2011. Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów (Bio-economy – competitiveness and the sustainable use of resources). PolishJournal of Agronomy IUNG-PIB Puławy 7: 3-13.

  GUS. 2016. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  IUNG-PIB. 2017a. Sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej w roku 2016 (Report on research and development in 2016). Puławy: IUNG-PIB.

  IUNG-PIB. 2017b. Program działalności naukowo-badawczej w roku 2017 (Program of scientific and research activity in 2017). Puławy: IUNG-PIB.

  Kopiński Jerzy, Matyka Mariusz. 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Assessment of regional diversityof correlations between environmental and organisational-production factors in polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 57-79.

  Krasowicz Stanisław. 2011. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa a kierunki działalności doradczej wPolsce (Regional differentiation of agriculture and the directions for the advisory activities in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIII (3): 147-152.

  Krasowicz Stanisław. 2015. Programy wieloletnie jako wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa (Long-termprogrammes – support for the development of Polish agriculture). Roczniki Naukowe SERiA XVII(3): 210-216.

  Krasowicz Stanisław. 2016. Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach (Agriculturalresearch as a support for the development of the bioeconomy in the regions). Roczniki NaukoweSERiA XVIII (1): 138-144.

  Madej Andrzej. 2016. Ocena zmian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach2004-2014 (Assessment of changes in the productive and organizational Polish agriculture in theyears 2004-2014). Studia i Raporty IUNG-PIB 47 (1): 55-82.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2012. Strategia zrównoważonego rozwojuwsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 (Strategy for sustainable development of rural areas,agriculture and fisheries for 2012-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i i Rozwoju Wsi.

  Skórnicki Henryk. 2013. Czynniki ograniczające wprowadzanie innowacji do praktyki rolniczej. [W] Rolanauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa, 177-190. Puławy: IUNG-PIB.

  Wiatrak Andrzej Piotr. 2009. Wyniki badań jako produkt rynkowy. [W] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych (Test results as a market product. [In] The future of the agri-food sector and rural areas. First Congress of Agricultural Sciences). Puławy: IUNG-PIB.

  Zarychta Mariusz. 2013. Działania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej (Activities of the Institute for the Cultivation of Fertilization and SoilScience – National Research Institute for Agricultural Advisory and Practice). Studia i RaportyIUNG-PIB 33 (7): 9-43.

  Zawalińska Katarzyna. 2009. Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Instruments and effects of European Union support for regional development of rural areas in Poland). Warszawa: IRWiR PAN.

 20. Vitaliy Krupin, Katarzyna Bańkowska 127-132 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Vitaliy Krupin
  dr Katarzyna Bańkowska (orcid.org/0000-0002-8932-0136)
  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
  ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1172
  żywotność, zrównoważony rozwój, odporność, produkcja rolna, SURE-Farm, Horyzont 2020
  Q01, Q12, Q18
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych założeń i kierunków badań żywotności systemów produkcji rolnej w ramach realizowanego od 2017 roku projektu SURE-Farm w programie „Horyzont 2020”. Badanie przyczyni się do identyfikacji zagrożeń stojących przed sektorem rolnym UE, a także pozwoli na wypracowanie kompleksowych rozwiązań zapewniających odporność sektora na presję negatywnych czynników otoczenia. Projekt SURE-Farm przewiduje przygotowanie zestawów narzędzi do oceny i zarządzania ryzykiem, a jego wyniki mają znaleźć praktyczne zastosowanie w procesie kreacji instrumentarium polityki rolnej.

  Balmann Alfons, Kirsti Dautzenberg, Kathrin Happe, Konrad Kellermann. 2006. On the dynamics ofstructural change in agriculture: Internal frictions, policy threats and vertical integration. Outlook onAgriculture 35 (2): 115-121.

  Bradford David L., Warner W. Burke. 2005. Reinventing Organization Development: New Approachesto Change in Organizations. San Francisco: CA, Pfeiffer/Wiley.

  Cabell Joshua F., Myles Oelofse. 2012. An indicator framework for assessing agroecosystem resilience. Ecology and Society 17 (1): 18.

  Cundill Georgina N.R., Christo Fabricius, Marti Neus. 2005. Foghorns to the future: using knowledge andtransdisciplinarity to navigate complex systems. Ecology and Society 10 (2): 8.

  Darnhofer Ika, John Fairweather, Henrik Moller. 2010. Assessing a farm’s sustainability: Insights fromresilience thinking. International Journal of Agricultural Sustainability 8 (3): 186-198.

  Garud Raghu, Karnøe Peter. 2001. Path creation as a process of mindful deviation. [In] Path dependenceand creation, ed. Raghu Garud, Peter Karnøe, 1-38. New Jork: Earlbaum, Mahwah.

  Holling Crawford S., Lance H. Gunderson, Garry D. Peterson. 2002. Sustainability and panarchies”. [In]Panarchy: understanding transformations in human and natural systems, ed. Lance H. Gunderson,Crawford S. Holling, 63-102. Washington, Covelo, London: Island Press.

  Home Robert, Niels Rump. 2015. Evaluation of a multi-case participatory action research project: the caseof SOLINSA. Journal of Agricultural Education and Extension 21 (1): 73-89.

  Kay Adrian. 2003. Path dependency and the CAP. Journal of European Public Policy 10: 405-420.

  Mills Jane, David Gibbon, Julie Ingram, Matt Reed, Christopher Short, Janet Dwyer. 2012. Organisingcollective action for effective environmental management and social learning in Wales. Journal ofAgricultural Education and Extension 17 (1): 69-83.

  Ostrom Elinor, Michael Cox. 2010. Moving beyond panaceas: a multi-tiered diagnostic approach forsocial-ecological analysis. Environmental Conservation 37: 451-463.

  Reidsma Pytrik, Hannes König, Shuyi Feng, Irina Bezlepkina, Ingrid Nesheim, Muriel Bonin, MongiSghaier, Seema Purushothaman, Stefan Sieber, Martin K. Van Ittersum, Floor Brouwer. 2011. Methodsand tools for integrated assessment of land use policies on sustainable development in developingcountries. Land Use Policy 28: 604-617.

  Riessman Katherine K. 2008. Narrative methods for the human sciences. Boston: SAGE.

  Rosenthal Gabriele. 2004. Biographical research. [In] Qualitative Research Practice, red. Clive Seale,Giampietro Gobo, Jaber F. Gubrium, David Silverman, 48-64. London: SAGE.

  Sydow Jörg, Georg Schreyögg, Jochen Koch. 2009. Organizational Path Dependence: Opening the BlackBox. Academy of Management Review 34 (4): 689-709.

  Tendall Danielle M., Jonas Joerin, Birgit Kopainsky, Peter J. Edwards, Aimee Shreck, Bao Le Quang,Pius Krütli, Michelle Grant, Johan Six. 2015. Food system resilience: defining the concept. GlobalFood Security 6: 17-23.

  Van Ittersum Martin K., Frank Ewert, Thomas Heckelei, Jacques Wery, Johanna Olsson Alkan, ErlingAndersen, Irina Bezlepkina, Floor Brouwer, Marcello Donatelli, Flichman Guillermo, Lennart Olsson,Andrea E. Rizzoli, Tamme van der Wal, Jan Erik Wien, Joost Wolf. 2008. Integrated assessment ofagricultural systems – A component-based framework for the European Union (SEAMLESS). AgriculturalSystems 96: 150-165.

 21. Krystyna Krzyżanowska, Marcin Kowalewski 133-138 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (orcid.org/0000-0002-4160-6661)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
  ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa
  e-mail: krystyna.krzyżTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1174
  kapitał intelektualny, VAIC, pomiar kapitału intelektualnego
  L20
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji kapitału intelektualnego do oceny przedsiębiorstw branży turystycznej. Do pomiaru kapitału intelektualnego wybranych podmiotów gospodarczych wykorzystano metodę VAICTM. Metoda VAICTM pozwala na pomiar kapitału intelektualnego i jego komponentów w spółkach branży turystycznej. Jest to metoda obiektywna, pozwalająca na porównywanie badanych spółek między sobą. W badanych firmach stwierdzono wyraźne różnice w poziomie kapitału intelektualnego, a także jego komponentów.

  Bieńkowska-Gołasa Wioletta, Piotr Gołasa, Marcin Wysokiński. 2016. Koncentracja usług turystycznychw krajach Unii Europejskiej. [W] Wyzwania w rozwoju turystyki (Concentration of tourist services inthe countries of the European Union. [W] Challenges in the development of tourism), ed A. Balińska,200-201. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Bratnicki Mariusz, Janusz Strużyna. 2001. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny (Entrepreneurship andintellectual capital). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

  Dzidowski Adam. 2012. Metody jakościowe w zarządzaniu wiedzą i ocenie kapitału intelektualnego(Qualitative methods in knowledge management and intellectual capital assessment). Prace NaukoweUniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 262: 96-109.

  Edvisson Leif. 1997. Developing Intellectual Capital at Skandia. Long Range Planning 30 (3): 366-373.

  Edvisson Leif, Michael Malone. 2001. Kapitał intelektualny (Intellectual capital). Warszawa: PWN.

  Kowalewska Magdalena. 2014. Pomiar kapitału intelektualnego metodą VAIC™ na przykładzie spółkiakcyjnej Cyfrowy Polsat (The measurement of intellectual capital by VAIC™ Method – an exampleof a joint stock Company Cyfrowy Polsat). Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 4: 69-76.

  Kozak Marek. 2008. Koncepcje rozwoju turystyki (Concepts of tourism development). Studia Lokalne iRegionalne 1 (31): 38-59.

  Nazari Jamal A, Irene M. Herremans. 2007. Extended VAIC model: measuring intellectual capital components.

  Journal of Intellectual Capital 8 (4): 595-609, doi: 10.1108/14691930710830774. POT. 2015. Turystyka w Polsce w 2015 (Tourism in Poland in 2015). Portal internetowy: Polska OrganizacjaTurystyczna. https://www.pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/turystyka-w--polsce-w-2015.

  Pulic Ante. 2002. Do we know if we create or destroy value? Portal interentowy: Vaicon InternationalLLC. http://www.vaicon.net, access: January 2017.

  Pulic Ante. 2004. An Accounting Tool for IC Management. Portal interentowy: Vaicon International LLC. http://www.vaicon.net, access: January 2017.

  Rogowski Waldemar, Stanisław Kasiewicz, Monika Kicińska. 2006. Kapitał intlektulny: spojrzenie zperspektywy interesariuszy (Intuitive capital: a view from the perspective of stakeholders). Warszawa:Oficyna Ekonomiczna.

  Roos Goran, Johan Roos. 1997. Measuring your Company`s Intellectual Performance. Long RangePlanning 30 (3): 413-417.

  Sopińska Agnieszka. 2005. Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (The essence of the company’s intellectual capital. [In] Measuring the intellectual capital of the enterprise), ed. P. Wachowiak, 43-49. Warszawa: SGH – Oficyna Wydawnicza.

  Svanadze Salome, Magdalena Kowalewska. 2015. The measurement of intellectual capital by VAIC method– example of WIG20. Online Journal of Applied Knowledge Management 3 (2): 36-44.

  Sveiby Karl Erik. 2010. Methods for Measuring Intengible Assets. Portal internetowy: Sveiby KnowledgeAssociates. http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, access: January 2017.

 22. Adam Kupczyk, Joanna Mączyńska, Michał Sikora, Jakub Gawron 139-144 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 345 60 (61), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1175
  biopaliwa transportowe, biokomponenty, atrakcyjność sektorów
  Q16, Q42
  pl

  Dokonano analizy obecnego stanu sektorów biopaliw transportowych w Polsce oraz przedstawiono wyniki badań w zakresie ich atrakcyjności w latach 2007-2016. Krajowe wykorzystanie biopaliw w transporcie oparte jest na stosowania mieszanek paliw konwencjonalnych oraz biokomponentów. Analizą objęto podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie produkcji bioetanolu oraz estrów metylowych. Produkcja tych biokomponentów w Polsce odbywa się w ramach działalności 23 pomiotów gospodarczych, których deklarowane zdolności wytwórcze i faktyczna produkcja do 2016 roku wzrastały. Do produkcji biokomponentów wykorzystuje się głównie surowce spożywcze, co wobec polityki UE ukierunkowanej na ich ograniczenie, stanowi istotne wyzwanie w najbliższych latach. Z badań wynika, że atrakcyjność obecnie funkcjonujących w Polsce sektorów biopaliw transportowych systematycznie maleje.

  ARR (Agricultural Market Agency). 2017. Dane dotyczące rynku biokomponentów (Data on the biocomponents market). www.arr.gov.pl, dostęp kwiecień 2017.

  Krasuska Ewa. 2017. Co dalej z biopaliwami? (What’s next with biofuels?). Paliwa Płynne 2: 30-33.

  Kuczyński Szymon. 2016. Portalspożywczy.pl, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/r ozwoj-upraw-rzepakuw-polsce-to-dowod-na-pozytywny-wplyw-biopaliw-na-rolnictwo,133128.html, acces: April 2017.

  Kupczyk Adam. 2007. Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE. Częć II (Currentstatus and prospects for the use of transport biofuels in Poland compared to the EU. Part II). Energetyka 2: 131-137.

  Kupczyk Adam, Joanna Mączyńska, Michał Sikora, Karol Tucki, Tomasz Żelaziński. 2017. Stan i perspektywy oraz uwarunkowaniaprawne funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce (The situation, prospects and legalconditions of the biofuels for transport sectors in Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju ObszarówWiejskich 104 (1): 39-55.

  Sikora Micha, Joanna Stasiak-Panek, Adam Kupczyk, Magdalena Zubrzycka, Anna Bączyk, Joanna Mączyńska. 2016. Aktualnystan i atrakcyjność sektorów biopaliw w Polsce. Cz. 2 (The actual condition and development prospects of the biofuelssector in Poland. Part II). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 60 (5): 25-27.

  Szeliga Mariusz. 2016. Portalspożywczy.pl, http://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/rozwoj-upraw-rzepaku-wpolsce-to-dowod-na-pozytywny-wplyw-biopaliw-na-rolnictwo,133128.html ,dostęp kwiecień 2017.

  Tomaszek Martyna, Joanna Mączyńska, Magdalena Zubrzycka. 2016. Stan obecny i perspektywy rozwoju energii odnawialnejw Polsce do 2020 roku [W] Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane wyzwania w obszarze technologii i finansów(Current status and prospects for the development of renewable energy in Poland by 2020 [In] Renewable energy sources in Poland. Selected challenges in the area of technology and finance), ed. P. Koć, J. Osiak, 17-34. Warszawa: PIAP.

  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (The Act of 25 August 2006. Biocomponentsand liquid biofuels). Dz.U. 2017. 285.

  Wniosek nr 2016/0382 (COD) dotyczący dyrektywy w sprawie promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (ApplicationNo. 2016/0382 (COD) for a directive on the promotion of the use of energy from renewable sources).

  Żołądkiewicz Agnieszka. 2016. Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych (Economic and ecological aspects of the production of liquid biofuels). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 426-431.

 23. Dariusz Kusz, Tomasz Misiak 145-150 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr inż. Dariusz Kusz (orcid.org/0000-0002-5643-5404)
  dr Tomasz Misiak
  Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
  35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 8
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1177
  wydajność pracy, techniczne uzbrojenie pracy, postęp techniczny, funkcja produkcji Cobb-Douglasa
  O11, Q10
  pl

  Celem pracy jest ocena zmian wydajności pracy w rolnictwie w Polsce w aspekcie zmian technicznego uzbrojenia pracy oraz postępu technicznego. Analizując wpływ technicznego uzbrojenia pracy oraz postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie posłużono się neoklasyczną funkcją produkcji typu Cobba-Douglasa. Stwierdzono, że stopa postępu technicznego oraz stopa wzrostu uzbrojenia pracy w około 60% wyjaśnia zmiany stóp wydajności pracy w rolnictwie. Oszacowana stopa postępu technicznego w sensie Hicksa w analizowanym okresie wynosiła 2,04%, a elastyczność wydajności pracy w polskim rolnictwie względem technicznego uzbrojenia pracy w rolnictwie wyniosła 0,85.

  Bezat Agnieszka, Włodzimierz Rembisz. 2011. Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenierelacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej (Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenierelacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Ciołek Dorota, Tomasz Brodzicki. 2016. Determinanty produktywności polskich powiatów (Determinantsof productivity of Polish LADs). Bank i Kredyt 47 (5): 463-494.

  Dykas Paweł, Tomasz Misiak. 2014. Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskichpowiatach w latach 2002-2011 (Determinants of key labor market variables in Polish counties in2002-2011). Gospodarka Narodowa 6: 57-80.

  Gołaś Zbigniew, Magdalena Kozera. 2008. Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych (Strategiesof labour productivity in agricultural farms). Journal of Agribusiness and Rural Development1 (7): 73-87.

  Klepacki Bogdan. 1997. Pojęcie technologii i miejsce postępu technologicznego w rozwoju rolnictwa. [W] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki (The concept of technology and the place of technological progress in the development of agriculture. [In] Spatial differentiation of plant production technologies in Poland and its effects), ed. B. Klepacki, 8-21. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW.

  Klepacki Bogdan, Agata Żak. 2013. Agrarian transformations in the territory of Poland before and after integration into the European Union (Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji zUnią Europejską). Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (30): 95-113.

  Kusz Dariusz. 2009. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007 (Investment outlaysin Polish agriculture in the years 1990-2007). Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.

  Kusz Dariusz. 2015. Changes in the relations of production factors in agriculture (the case of Poland).

  Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development15 (2): 179-188.

  Mundlak Yair. 2000. Agriculture and Economic Growth. Theory and Measurement. Cambrige, Massachusett,London, England: Harvard University Press.

  Nowak Anna. 2011. Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej (Changes inagricultural productivity in Poland and in other European Union). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (1): 130-139.

  Rembisz Włodzimierz. 2008. Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym (Micro- and macro-economic foundations for the balance of growth in the agri-foodsector). Warszawa: Wydanictwo Vizja Press&IT.

  Runowski Henryk, Wojciech Ziętara. 2011. Future role of agriculture in multifunctional development ofrural areas. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce 5 (1-2): 29-38Welfe Władysław. 2007. Gospodarka oparta na wiedzy (Knowledge-based economy). Warszawa: WydawnictwoPWE.

 24. Mariusz Maciejczak 151-157 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  Mariusz Maciejczak, Ph.D.
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Faculty of Economic Sciences
  Nowoursynowska Str. 166
  02-787 Warsaw, Poland
  phone: +48 (22) 593 42 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1179
  uprawa winogron, innowacje, zmiany klimatu, Polska
  Q12, O31
  en

  Celem artykułu jest określenie czynników, w tym tych związanych ze zmianami klimatu, które będą miały wpływ na wdrażanie innowacji w produkcji winogron w Polsce. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem danych pozyskanych z gospodarstw winiarskich, na podstawie których oszacowano model ekonometryczny. Dodatkowo, na podstawie danych wtórnych zaprezentowano obecne uwarunkowania środowiskowo-klimatyczne oraz poziom rozwoju uprawy winorośli w Polsce. Stwierdzono, że uprawa winorośli w Polsce ma obecnie niewielkie znaczenie ekonomiczne, które nie ulegnie znaczącej zmianie w perspektywie średniookresowej. Jednak czynniki związane ze zmianami klimatu i wynikające z nich działania adaptacyjne zapobiegające stresom biotycznym i abiotycznym, mogą ze znacznym prawdopodobieństwem wpłynąć na wdrażanie innowacji w uprawie winorośli i tym samym prowadzić do rozwoju tego sektora w dłuższej perspektywie.

  AMA (Agricultural Market Agency). 2017. Organization of Wine Market in Poland 2016. Warszawa:Agricultural Market Agency.

  Berkhout Frans, Michiel Van Drunen. 2007. Socio-economic scenarios in climate change research: a review. Report W-07/07. Amsterdam: VU University Amsterdam, Institute for Environmental Studies (IVM).

  Bernetti Iacopo, Silvio Menghinia, Nicola Marinellia, Sandro Sacchelli, Veronica Alampi Sottinia. 2012. Assessment of climate change impact on viticulture: Economic evaluations and adaptation strategiesanalysis for the Tuscan wine sector. Wine Economics and Policy 1: 73-86.

  Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market inwine. OJL 148/1.

  Debertin David L., Angelos Pagoulatos, Elton Smith. 1980. Estimating linear probability functions: acomparison of approaches. Southern Journal of Agricultural Economics 12 (2): 65-70Greene William H. 1993. Econometric Analysis. Englewood Cliffs, New Jork: Prentice Hall.

  Hannah Lee, Patrick R. Roehrdanz, Makihiko Ikegami, Anderson V. Shepard, Rebecca M. Shaw, GaryTabor, Lu Zhi, Pablo A. Marquet, Robert J. Hijmans. 2013. Climate change, wine, and conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110 (17): 6907-6912.

  Heckman James J., James M. Snyder Jr. 1996. Linear Probability models of the demand for attributes with an estimatingthe preferences of legislators. Cambridge: US National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.

  Kunicka-Styczyńska Alina, Agata Czyżowska, Katarzyna Rajkowska, Agnieszka Wilkowska, Piotr Dziugan. 2016. The Trends and prospects of winemaking in Poland. [In] Grape and wine biotechnology,eds. Antonio Morata, Iris Loira, 401-414. InTech Publ, doi: 10.5772/61694.

  Lisek Jerzy. 2008. Climatic factors affecting development and yielding of grapevine in Central Poland. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 16: 285-293.

  Long Scott J. 1997. Regression models for categorical and limited dependent variables (AdvancedQuantitative Techniques in the Social Sciences Number 7). London, New Delhi: Sage PublicationsEstimating linear probability functions: a comparison of approaches.

  Pink Małgorzata. 2015. Poland as a wine country? From traditions to emerging opportunities. Problemsof Small Agricultural Holdings 2: 37-56. INNOVATIONS IN VITICULTURAL PRODUCTION IN POLAND UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS 157

  Pink Małgorzata, Joanna Ligenzowska. 2016. The problems of winemaking in Poland: a case study ofwinemakers on the Małopolska Wine Route. Proceedings of International Scientific Days 2016. TheAgri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society. Nitra: SlovakUniversity of Agriculture in Nitra.

  Sacchelli Sandro, Sara Fabbrizzi, Silvio Menghini. 20012. Climate change effects and adaptation strategiesin the wine sector: a quantitative literature review. Wine Economics and Policy 5: 114-126.

  SAS Institute Inc. 2008. SAS/STAT® 9.2 User’s Guide. The GENMOD Procedure. Cary, NC: SASInstitute Inc.

  Swinnen Johan, Alfons Weersink. 2013. Challenges and policy options in the global bioeconomy: Introductionand overview. Agricultural Economics 44: 379-380.

  Takácsné György Katalin. 2015. Agro-innovation in practice – why so slow the spread of site specificplant production. Gazdalkodas 6 (2015): 517-526.

 25. Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński 158-164 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr inż. Dariusz Majchrzycki
  dr inż. Benedykt Pepliński (orcid.org/0000-0003-2568-6814)
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Katedra Zarządzania i Prawa
  ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
  tel. (61) 848 71 09
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1181
  pszenica ozima, powierzchnia reprodukcji, pozycja rynkowa, opłaty licencyjne
  Q11, Q12, Q13, K11
  pl

  Przeprowadzono analizę rynku kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji polskich firm hodowli roślin. Zakres czasowy analiz obejmował lata 2010-2016. Stwierdzono, że w analizowanym okresie pozycja rynkowa polskich firm hodowli pszenicy ozimej uległa dużemu pogorszeniu. Dotyczyło to zarówno liczby odmian będących w Rejestrze Odmian Roślin Uprawnych oraz reprodukcji i udziału w powierzchni kwalifikacji plantacji nasiennych. Największy udział w rynku nasiennym pszenicy miały firmy DANKO oraz KWS Lochow.

  COBORU. 2010-2016. Lista opisowa odmian (Descriptive List of varieties). Słupia Wielka: CentralnyOśrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

  Curtis Frank, Nilsson Mailn. 2012. Collection system for royalties in wheat, an international study. Lyon:International Seed Federation.

  Domańska-Baer Agnieszka, Aneta Suchoń (red.). 2010. Ochrona własności intelektualnej. Wybranezagadnienia prawne (Intellectual property protection. Selected legal issues). Poznań: UniwersytetPrzyrodniczy w Poznaniu. ISF. 2015. Biuletyn informacyjny International Seed Federation. Seed is life. Lyon: International SeedFederation, http://www.worldseed.org/cms/medias/file/ResourceCenter/SeedStatistics/Domestic_Market_Value_2012.pdf.

  Majchrzycki Dariusz, Benedykt Pepliński. 2014. Analiza pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstwhodowli roślin na rynku materiału siewnego żyta ozimego. Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 184-188.

  Rynek Środków Produkcji (Market of Production Resources). 2015. Analizy Rynkowe (Market Analyzes)no. 42, 43. 2015. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Rynek Środków Produkcji (Market of Production Resources). 2017. Analizy Rynkowe (Market Analyzes)no. 43, 39. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Rynek zbóż (Cereal Market). 2016. Analizy Rynkowe (Market Analysis) no. 51, 37-40. Warszawa:IERiGŻ-PIB. www.agnas.pl. www. coboru.pl. www.piorin.gov.pl.

 26. Kornélia Mészáros, Enikő Lencsés 165-170 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  Ph.D. Kornélia Mészáros (orcid.org/0000-0003-3805-1076)
  Enikő Lencsés (orcid.org/0000-0003-2018-1294)
  Szent István University, Hungary
  Faculty of Economics and Social Sciences, Institute of Business Studies
  H-2100, Gödöllő, Páter K. u. 1. tel. +36 28 522 000
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1182
  handel bydłem, handel wołowiną, eksport do krajów trzecich, relatywne korzyści i wady
  P51, Q17
  en

  Celem artykułu jest określenie przewag komparatywnych dla eksportu bydła i mięsa wołowego z Polski i Węgier poza jednolity rynek Unii Europejskiej w latach 2002-2015. Analizę oparto na wskaźniku Balassa (RCA) porównywanym z eksportem krajów odniesienia w całości eksportu. Obliczono także symetryczne przewagi komparatywne (RSCA). W wyniku analiz stwierdzono, że oba kraje mają takie same rynki docelowe spoza UE. Największe znaczenia miały Turcja i Rosja. W badanym okresie wystąpiło kilka zmian, np. spadek eksportu do Turcji oraz wprowadzone embarga, miały one wpływ na powstanie przewag komparatywnych.

  Balassa Béla. 1965. Trade liberalization and “Revealed” Comparative Advantage. The Manchester School33: 99-122.

  Bahar Dany, Ricardo Hausmann, César Hildago. 2012. International knowledge diffusion and the comparativeadvantage of nations. Faculty Research Working Paper Series. Harvard: CID, HarvardKennedy School.

  Dohy János. 1999. Ajánlások a magyarországi állattenyésztés fejlesztéséhez (Recommendations for thedevelopment of animal husbandry in Hungary). Gazdálkodás 43 (6): 19-24. EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/portal/page/portal/statistics/theme.

  Fertő Imre. 2003. A komparatív előnyök mérése (Comparative advantages are measured). Statisztikai 81(4): 309-327.

  Fertő Imre, Lionel J. Hubbard. 2001. Competitiveness and comparative advantage in Hungarian agriculture. MTA Műhelytanulmányok 2: 1-20.

  Hinloopen Jeoren, Charles van Marrewijk. 2001. On the empricial distribution of the Balassa index. Weltwirtshaftliches Archiv 137: 1-35.

  Jámbor Attila. 2009. A magyar gabonafélék és feldolgozott termékeinek komparatív előnyei és versenyképességeaz EU-15 országok piacain (Comparative advantages and competitiveness of Hungarian cerealsand processed products on the markets of the EU-15 countries). Közgazdasági Szemle LVI: 443-463.

  Kőnig Gabor. 2007. The development of the Hungarian agricultural trade after the EU accession. [In]European Association of Agricultural Economists, 104th Seminar. Budapest: Corvinus University,http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/7780/1/sp07ko05.pdf.

  Laursen Keld. 1998. Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of internationalspecialization. DRUID Working Paper no. 98-30. Copenhagen: Business School.

  Lengyel Imre. 2003. Verseny és területi fejlődés: Térségek versenyképessége Magyarországon (Competitionand territorial development: Competitiveness of regions in Hungary). Szeged: JATEPress.

  Mészáros Kornélia, Enikő Lencsés. 2016. Cattle and beef external trade of Poland and Hungary outside tothe European Union. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness EconomistsXVIII (5): 171-175.

  Osztrogonácz Visegrádi, Miklós Vásáry. 2007. A visegrádi országok agrárstruktúrája (The agriculturalstructure of the Visegrád countries). [In] AVA International Conference on Agricultural Economics,2007, March 20-21, http://www.avacongress.net/ava2007/presentations/aks1/5.pdf.

  Potori Norbert, Paweł Chmieliński, Bożena Karwat-Woźniak. 2014. A comparison of the agro-food sectorsin Poland and Hungary from a macro perspective. [In] Stuctural changes in Polish and Hungarianagriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agriculturalpolicies, ed. I. Kapronczai, 9-31. Budapest: Research Institute of Agricultural Economics.

  Rapkin David P., William. P. Avery. 1995. National competitiveness in a global economy. London: LynneRienner.

  Réti Tamás. 2000. A kelet-közép-európai kereskedelem. Gazdasági együttműködés a szomszédos kisországokkal (Central and Eastern European trade. Economic cooperation with neighboring smallcountries). Közgazdasági Szemle XLVII: 6480.

  Szabó József. 2012. Török piaci esélyeink (Market chances of Turkey). Magyar Mezőgazdaság. http://magyarmezogazdasaglap.hu/hu/irasok/allattenyesztes/torok-piaci-eselyeink.

  Takács-György Katalin, Anna Bandlerova, Adam Sadowski. 2008. Land use and land reform in formerCentral and East European Countries. Studies on the agricultural and food sector in Central andEastern Europe. [In] Agricultural economics and transition: What was expected, what we observed,the lessons learned, ed. Cs. Csáki, Cs. Forgács, 243-252. Budapest: IAMO.

  Török Ádám. 1996. A versenyképesség-elemzés egyes módszertani kérdései. Műhelytanulmány (Selectedmethodological problems of convergence analysis. Study Workshop). Egyetem: Budapesti Közgazdaságtudományi.

  Vollrath Thomas. L. 1991. A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealedcomparative advantage. Review of World Economics 127 (2): 265-280.

  Wigier Marek. 2014. The competitiveness of Polish agriculture after accession to the EU. Economicsof Agricuture 61 (1): 87-102, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/165720/2/8%20EP%201%202014.pdf.

  Zalai-Mészáros Kornélia. 2016. Competitiveness of foreign trade of beef sector. PhD thesis.

 27. Marek Niewęgłowski, Tomasz Kacprzak 171-175 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr inż. Marek Niewęgłowski
  dr Tomasz Kacprzak (orcid.org/0000-0003-3156-8988)
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Instytut Agronomii, Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce tel. (25) 643 12 90
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1183
  doradztwo, gospodarstwo rolne, powiat węgrowski
  Q19
  pl

  Celem artykułu jest ocena preferencji w zakresie usług doradczych dla rolników indywidualnych, świadczonych przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego i firmy prywatne. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie węgrowskim stwierdzono, że większość ankietowanych korzysta z doradztwa państwowego – 75% rolników. Prawie 68% ankietowanych osób było zainteresowanych uzyskaniem informacji o instrumentach pomocowych, które mają wpływ na poprawę rentowności gospodarstw. Bardzo dużo uwagi rolnicy skupiali też na nowych technologiach oraz na wyposażeniu technicznym gospodarstw (48% odpowiedzi). Obecna sytuacja polskiego rolnictwa wymaga w dalszym ciągu wsparcia, zarówno przez doradztwo państwowe, jak i prywatne.

  Kujawiński Wenancjusz. 2003. Nowy zawód – doradca rolniczy (A new profession - agricultural advisor). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/2: 15-27.

  Kujawiński Wenancjusz. 2012. Metodyka działalności upowszechnieniowej publicznej rolniczej organizacjidoradczej (Methodology for the dissemination of a public agricultural advisory organization). Poznań: CDRw Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

  Wawrzyniak Bogdan M. 2000. Doradztwo w agrobiznesie (Consulting in agribusiness). Włocławek: WyższaSzkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku.

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. O zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (The Act of 22 June2016. Amending the Act on agricultural advisory units). Dz.U. 2016 poz. 365 ze zm.

  Zarządzenie nr 30/2016 Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 16 grudnia 2016 rokuw sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczegoz siedzibą w Warszawie (Regulation No. 30/2016 of the Director of the Mazovian Agricultural AdvisoryCenter of 16 December 2016 on the introduction of the Organizational Regulations of the MazowieckieOśrodek Doradztwa Rolniczego with its registered office in Warsaw).

 28. Aneta Ocieczek, Marta Korpowska 176-181 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr hab. inż. Aneta Ocieczek. mgr Marta Korpowska
  Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  ul. Morska 83, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 345
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1185
  żywność funkcjonalna, kryzys ekonomiczny
  Q13
  pl

  Celem pracy jest identyfikacja czynników decydujących o wyborach dokonywanych przez konsumentów w stosunku do żywności funkcjonalnej. Badanie przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2016 roku na grupie 115 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przy zastosowaniu metod CAPI i PAPI. Do badania wykorzystano kwestionariusz autorski. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono porównując procentowe udziały odpowiedzi z uwzględnieniem wybranych czynników zmienności oraz weryfikując hipotezy niezależności zmiennych z zastosowaniem testu χ2 i współczynników kontyngencji. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że rosnąca świadomość konsumencka może być postrzegana jako czynnik sprzyjający rozwojowi rynku żywności funkcjonalnej.

  Babicz-Zielińska Ewa (red.). 1999. Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru żywnościw wybranych grupach konsumenckich (Studies on nutrient preferences and determinants of food choice inselected consumer groups). Gdynia: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

  Błaszczak Andrzej, Władysław Grześkiewicz. 2014. Żywność funkcjonalna-szansa czy zagrożenie dla zdrowia(Functional foods – opportunity or threat for health?). Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 20 (2): 214-221.

  Childs Nancy M. 1997. Functional foods and the food industry: consumer, economic, and product developmentissues. Journal of Nutraceuticals, Functional & Medical Foods 1: 25-43.

  Ferguson Lynnette R., Martin Philpott. 2008. Nutrition and mutagenesis. Annual Review of Nutrition 28: 313-329.

  Górecka Danuta, Jolanta Czarnocińska, Marek Idzikowski, Justyna Kowalec. 2009. Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci (Dietary attitudes of adults in relation to functional food depending on the age and sex). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (65): 320-326.

  Hooper Lee, Rachel L Thompson, Roger A. Harrison i inni. 2006. Risks and benefits of omega 3 fats for mortality,cardiovascular disease, and cancer: systematic review. British Medical Journal 332 (7544): 752-760.

  Kozłowska Halina, Troszyńska Agnieszka. 1999. Rola naturalnych substancji nieodżywczych pochodzenia roślinnegojako składników żywności funkcjonalnej (The role of natural non-nutritive substances of vegetable originas ingredients of functional food) , Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (21): 63-74.

  Kudełka Wanda, Łobaza Dorota. 2007. Charakterystyka żywności funkcjonalnej (Characterization of the functionalfood). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 743: 91-120.

  Nutrition Society. 1999. Scientific Concepts of functional foods in Europe consensus document. British Journalof Nutrition 81: 1-27.

  Pieszka Marek, Pietras Mariusz P. 2010. Nowe kierunki w badaniach żywieniowych – nutrigenomika (New directionsin nutrition studies – nutrigenomics). Roczniki Naukowe Zootechniki 37 (2): 83-103.

  Rafalska Urszula. 2015. Błonnik pokarmowy w przemyśle mięsnym – funkcje technologiczne i zdrowotne (Dietaryfiber in meat industry – technological and health functions). Problemy Higieny i Epidemiologii 96 (4): 713-718.

  Sobczyk Mieczysław (red.). 2004. Statystyka (Statistics). Warszawa: PWN.

  Sojkin Bogdan, Maria Małecka, Tomasz Olejniczak, Mirosława Bakalarska (red.). 2009. Konsument wobecinnowacji produktowych na rynku żywności (Consumer to product innovation in the food market). Poznań:Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  Świderski Franciszek (red.). 2003. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna (Comfortable food and functionalfood). Warszawa: WNT.

  Tomaszewska Marzena, Beata Bilska, Wiesława Grzesińska, Wiesław Przybylski. 2014. Żywność funkcjonalnajako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych (Functional food as a possibility for development ofpolish food companies). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 293-298.

  Uczyńska Agnieszka. 2007. Rośnie świadomość konsumencka (Growing consumer awareness). PAP Nauka wPolsce, naukawpolsce.pap.pl, dostęp 11.07.2015. http://www.researchandmarkets.com/research/33gvv3/global_functional, dostęp 29.05.2016.

 29. Tomasz Pajewski 182-187 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  mgr Tomasz Pajewski (orcid.org/0000-0001-7058-6375)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1186
  rolnictwo, bioróżnorodność, użytki rolne
  Q1, Q5
  pl

  Celem pracy jest próba wskazania kluczowych czynników związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, mających wpływ na zachowanie bioróżnorodności na terenach wiejskich. Wykorzystano wskaźniki udziału trwałych użytków zielonych, gruntów ugorowanych i odłogowanych oraz powierzchni ekologicznych w strukturze użytków rolnych. Praca ma charakter opisowy i stanowi przyczynek do dalszych rozważań w omawianym obszarze badawczym. Stwierdzono, że struktura użytków rolnych może mieć wpływ na poziom różnorodności biologicznej na terenach wiejskich.

  Gołębiewska Barbara, Aleksandra Chlebicka, Mariusz Maciejczak. 2016. Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa (Agriculture and the environment. Biodiversity and environmental innovations in agricultural development). Warszawa: Wieś Jutra.

  Kmiećkowiak Wioletta. 2014. Znaczenie łąk dla ochrony bioróżnorodności (The importance of meadowsfor the protection of biodiversity). Poznań: WODR, http://wodr.poznan.pl/component/k2/item/4450--znaczenie-%C5%82%C4%85k-dla-ochrony-bior%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci, dostęp10.06.2017.

  Kopiński Jerzy. 2009. Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce (The changes ofintensity of organisation of agriculture production in Poland). Journal of Agribusiness and RuralDevelopment 2 (12): 85-92.

  Lankoski Jussi, Markku Ollikainen. 2003. Agri-environmental externalities: A framework for designingtargeted policies. European Review of Agricultural Economics 30 (1): 51-75. Struktura użytków rolnych jako rolniczy element bioróżnorodności 187Matyka Mariusz. 2012. Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce (Analysisof regional differences of changes in land use in Poland). Polish Journal of Agronomy 10: 16-20.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2006. Prognoza oddziaływania na środowiskoprojektu PROW na lata 2007-2013 (Forecast of the environmental impact of the RDP project for theyears 2007-2013). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MŚ (Ministry of the Environment). 2017. Użytki ekologiczne (Ecological areas). Warszawa: MinisterstwoŚrodowiska, https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/formy-ochrony-przyrody/uzytki-ekologiczne,access: 20.06.2017.

  Musiał Wiesław, Tomasz Wojewodzic. 2015. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa rodzinnego w Polsce(wybrane aspekty) (Regional diversification of family farming in Poland (selected aspects). Warszawa:SGGW.

  Poskrobko Bazyli, Tomasz Poskrobko, Krystyna Skiba. 2007. Ochrona biosfery (Biosphere protection). Warszawa: PWE.

  Sienkiewicz Jadwiga. 2010. Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury (Conceptsof biodiversity – their dimensions and measures in the light of literature). Ochrona Środowiskai Zasobów Naturalnych 45: 9-10Wasilewska Ewa. 2008. Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce w latach 1996-2007 (Changes in the structure of sowings in Poland in 1996-2007). Warszawa: EiOGZ.

  Wilkin Jerzy (red.). 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacjepraktyczne (Multifunctionality of agriculture. Research directions, methodological foundationsand practical implications). Warszawa: IRWiR PAN. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/agrocenoza;3866404.html, access: 18.06.2017. https://bdl.stat.gov.pl/BDL.

 30. Adam Pawlewicz, Zbigniew Brodziński 188-193 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Adam Pawlewicz (orcid.org/0000-0002-7381-0536)
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
  ul. M. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1187
  sektor rolno-spożywczy, agrobiznes, potencjał wytwórczy
  O11, O13
  pl

  Celem prowadzonych studiów i analiz było określenie kierunków zmian, które nastąpiły w polskim sektorze rolno-spożywczym na tle całej gospodarki kraju. Analiza dotyczyła potencjału wytwórczego i prowadzona była na podstawie informacji o zasobach siły roboczej, wartości środków produkcji oraz nakładów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym i w rolnictwie. Okres analizy obejmowały lata 2005-2015, co wykorzystano do przedstawienia trendu rozwoju metodą regresji liniowej na lata 2016- 2017. Na podstawie badań zaobserwowano spadek zatrudnienia w przemyśle spożywczym i wzrost liczby pracujących w rolnictwie. Jednocześnie zwiększała się wartość brutto środków trwałych w tych działach, przy czym ich udział w skali całej gospodarki zmniejszał się. Również wartość nakładów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym i rolnictwie w analizowanym okresie rosła, jednak w przypadku przemysłu spożywczego w skali całej gospodarki malała, w rolnictwie natomiast nieznacznie rosła.

  Bórawski Piotr, Aneta Bełdycka-Bórawska. 2016. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi ijego prognoza(Polish international trade of agri-food products and its prognosis). Zeszyty Naukowe SGGWw Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (31): 48-59.

  Brodziński Zbigniew, Eugeniusz Karol Chyłek. 1999. Doradztwo w agrobiznesie (Consulting in agribusiness). Olsztyn: Wyd. ART.

  Czyżewski Andrzej (red.). 1995. Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej (The developmentof agriculture and agribusiness on a national and local scale). Poznań: Wyd. ODR w Sielinku.

  Figiel Szczepan, Włodzimierz Rembisz. 2009. Przesłanki wzrostu produkcji w sektorze rolno-spożywczym-ujęcieanalityczne i empiryczne (Prerequisites for production growth in the agri-food sector – analytical andempirical approach). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Gornowicz Mirosław, Krystyna Romaniuk, Grzegorz Szczubełek. 2014. Ekonomika produkcji Economics ofproduction). Olsztyn: Wyd. UWM w Olsztynie.

  Gruszczyński Marek, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska. (red.). 2009. Ekonometria i badania operacyjne:podręcznik dla studiów licencjackich (Econometrics and operational research: a textbook for undergraduatestudies). Warszawa: PWN.

  GUS. 2006-2016a. Rocznik statystyczny przemysłu (Statistical Yearbook Industry). Warszawa: GUSGUS. 2006-2016b. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  GUS. 2006-2016c. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Statistical Yearbook of the Republic ofPolish). Warszawa: GUS.

  Kiełbasa Magdalena. 2015. Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego(The future of the agri-food sektor in relation to the current status). Progress in Economic Sciences 2: 227-238.

  Kowalski Andrzej, Szczepan Figiel, Maria Halamska. 2011. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwojusektora rolno-żywnościowego (Socio-economic conditions of food sector development). Polish Journal ofAgronomy 7: 29-42.

  Kuropka Ireneusz. 2001. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego. [W] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie (Forecasting based on an econometric model. [In] Economic forecasting. Methods and application), ed. Maria Cieślak, 104-139. Warszawa: PWN.

  Mrówczyńska-Kamińska Aldona. 2014. Struktura agrobiznesu w Polsce i jego znaczenie w gospodarce wkontekście integracji z UE (The structure of agribusiness in poland nd its importance in the economy in thecontext of the EU integration). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 47-54.

  Pawlewicz Adam, Zbigniew Brodziński. 2006. Zmiany w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce(Changes in production potential in agri-food sector in Poland). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznejim. Oskara Langego we Wrocławiu 1118 (2): 212-218.

  Smędzik Katarzyna. 2009. Koncentracja przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie wielkopolskim (Concentration of agrobusiness companies in Wielkopolska Voivodship). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2: 275-287.

  Sobczyk Mieczysław. 1998. Jednorównaniowe modele ekonometryczne w prognozowaniu. [W] Prognozowaniegospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady (Single-equation econometric models in forecasting. [In] Economic forecasting. Methods, models, applications, examples), ed. Edward Nowak, 97-119. Warszawa:Agencja Wydawnicza Placet.

  Urban Roman. 2012. Ocena spójności procesów rozwojowych rolnictwa i przemysłu spożywczego (Evaluationof the cohesion of developmental processes of agriculture and the food industry). Zagadnienia EkonomikiRolnej 1: 3-17.

  Wilkin Jerzy. 2001. Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji (Polish agriculture in the process of globalization). Roczniki Naukowe SERiA 3 (1): 9-20.

  Woś Augustyn. 1996. Agrobiznes. Makroekonomia. T. 1. (Agribusiness. Macroeconomics. Volume 1. ). Warszawa:Wydwanictwo Key Text.

 31. Małgorzata Polna 194-199 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Małgorzata Polna
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1188
  lasy, lesistość, obszary wiejskie, Polska
  Q23
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian lesistości na obszarach wiejskich Polski. Badania dotyczą lat 1995 i 2016. Analizę przeprowadzono na podstawie rocznych sprawozdań geodezyjnych oraz Krajowego Wykazu Gruntów. Stwierdzono, że głównie wskutek zalesiania gruntów rolnych i nieużytków lesistość wzrosła z 28,4% w 1995 roku do 30,6% w 2016 roku. Natężenie zmian było zróżnicowane przestrzennie zarówno w województwach, jak i gminach. Badania wykazały postępującą koncentrację przestrzenną lasów na obszarach wiejskich Polski. Szczególnie duży wzrost udziału lasów miał miejsce w gminach położonych na terenach cechujących się wysoką lesistością.

  Degórski Marek. 2013. Infrastrukturalna wartość lasów. Lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniukrajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka). [W] Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów (Infrastructure valueof forests. Forests in spatial management and landscape shaping, socio-cultural values of the forest inspace (in the environment of human life). [In] Forests as a factor in the development of civilization:the present and future value of forests). Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.

  Fonder Wojciech. 2002. Stan i perspektywy realizacji programu zwiększania lesistości kraju. [W] Rolaleśnictwa w ekorozwoju regionalnym (The state and prospects for the implementation of the programto increase the forest cover of the country. [In] The role of forestry in regional ecodevelopment). ed. A. Grzywacz, 93-113. Orzechowo: Polskie Towarzystwo Leśne.

  MOŚ (Ministry of Environmental Protection). 1993. Informacja o stanie lasów w 1992 r. (Informationabout the state of forests in 1992). Warszawa: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnychi Leśnictwa.

  Łonkiewicz Bogdan. 1994. Przestrzenne modele kształtowania lesistości kraju (Spatial models of shapingthe forest cover of the country). Człowiek i Środowisko 18 (1): 97-113.

  Poławski Zenon. 2009. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w ostatnich dwóch stuleciach (Land usechanges in Poland during last two centuries). Teledetekcja Środowiska 42: 69-82.

  Siuta Jan, Bogusław Żukowski. 2011. Wzrost lesistości kraju od 1946 roku (Increase in the country forestationrate since 1946). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 47: 133-145.

  Szujecki Andrzej. 1992. Czy lasy muszą zginąć? (Do forests have to die?). Warszawa: Wiedza Powszechna.

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (The Act of June 8, 2001on the allocation of agricultural land for afforestation). Dz.U. 2001, nr 73, poz. 764.

 32. Kamila Radlińska 200-205 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Kamila Radlińska (orcid.org/0000-0003-1953-3598)
  Politechnika Koszalińska
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii
  ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 34 39 120
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1189
  obszary wiejskie, rynek pracy, konkurencyjność, województwo zachodniopomorskie
  J43, R23
  pl

  Celem badań była ocena atrakcyjności wiejskich rynków pracy w województwie zachodniopomorskim w kontekście konkurencyjności regionalnej. Podstawowe pytanie, na które starano się odpowiedzieć, dotyczyło zróżnicowania przestrzennego atrakcyjności wiejskich rynków pracy i jego wpływu na konkurencyjność regionów. Przedmiot analizy obejmował oszacowanie poziomu atrakcyjności wiejskich rynków pracy w województwie oraz ich ocenę. Podmiotami analizy były wiejskie rynki pracy, tj. rynki pracy gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Do oceny atrakcyjności rynków pracy wykorzystano wskaźnik syntetyczny, którego konstrukcję oparto na zmiennych opisujących sytuację na analizowanych rynkach. Atrakcyjność została określona na podstawie danych z 31.12.2015 roku. Zasadniczo wiejskie rynki pracy w województwie zachodniopomorskim charakteryzowały się przeciętnym poziomem atrakcyjności. Regiony zaliczone do najbardziej konkurencyjnych znajdowały się w północnej i wschodniej części województwa, położone były w nieznacznej odległości od lokalnych ośrodków miejskich.

  Borowiecki Ryszard, Siuta-Tokarska Barbara. 2015. Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjnośćgospodarki Polski – zarys problemu (Competitiveness of enterprises vs the competitiveness of Polisheconomy). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 41: 52-66.

  Czapiewski Konrad. 2010. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno- gospodarczego i ich rozpoznaniew województwie mazowieckim (Concept of socio-economic successful rural areas and theiridentification in the Mazovia Region). Warszawa: Wydawnictwo Bernardinum.

  Dzikowska Marlena, Gorynia Marian. 2012. Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa- wkierunku koncepcji eklektycznej? (Theoretical aspects of enterprise competitiveness: toward an eclecticapproach). Gospodarka Narodowa 4 (248): 1-30.

  EC. 2016. The EU Regional Competitivness Index. Working Paper 02/2017. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf.

  Gawrycka Małgorzata, Anna Szymczak. 2010. Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzeniapopytu na pracę (Spatial differentiation of labormarkets fromthe labor demand perspective). Współczesna Ekonomia 1 (13): 47-58.

  Gorynia Marian, Łaźniewska Ewa (red.). 2009. Kompendium wiedzy o konkurencyjności (Compendiumof knowledge about competitiveness). Warszawa: PWN.

  Kukuła Karol, Strojny Jacek. 2010. Ocena konkurencyjności międzynarodowej polskiej branży mięsnejw oparciu o koncepcję atrakcyjności pozycji rynkowej (An assessment of international competitivenessof the Polish meat industry based on a market attractiveness and position conception). MetodyIlościowe w Badaniach Ekonomicznych XI (2): 171-180.

  Łaźniewska Ewa, Gorynia Marian. 2012. Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady(Competitiveness. Concepts – strategies – examples). Warszawa: PWN.

  Łuniewska Małgorzata, Waldemar Tarczyński. 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczejna rynku kapitałowym (Methods of multidimensional comparative analysis on the capital market). Warszawa: PWN.

  OECD. 1996. Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators. STI Working Papers 5. Paris: OECD.

  Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Spatial diversificationof rural area development in Poland). Warszawa: IRWiR PAN.

  US (Statistical Office). 2016. Województwo Zachodniopomorskie 2016 – podregiony, powiaty, gminy (WestPomeranian Voivodeship 2016 – subregions, poviats, communities). Szczecin: Urząd Statystycznyw Szczecinie.

  Atrakcyjności wiejskich rynków pracy w kontekście konkurencyjności regionalnej... 205WUP (Provincial Labor Office). 2017. Bezrobocie w gminach (Unemployment in municipalities). Szczecin:Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, http://www.wup.pl, accessed: 15.03.2017.

  Wysocki Feliks, Jarosław Lira. 2003. Statystyka opisowa (Descriptive statistics). Poznań: WydawnictwoAkademii Rolniczej w Poznaniu.

 33. Michał Roman, Kamil Krzysztof Roman, Krzysztof Nuszkiewicz 206-210 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  Michał Roman, Ph.D.
  Warsaw University of Life Sciences
  Faculty of Economic Sciences
  Department of Education Economics, Communication and Counselling
  Nowoursynowska Str. 166, 02-787 Warsaw
  phone + 48 (22) 593 41 61
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Kamil Krzysztof Roman, MSc. Eng.
  Institute of Technology and Life Sciences in Warsaw
  Rakowiecka Str. 32, 02-532 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Krzysztof Nuszkiewicz, MA
  Town Government in Pułtusk
  Rynek-Ratusz St. 41, 06-100 Pułtusk
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1192
  odnawialne źródła energii, energia elektryczna, fotowoltaika, obszary wiejskie, gospodarstwa agroturystyczne
  Q220, Q12, Q13
  en

  Celem opracowania jest zaprezentowanie planowanych kosztów i opłacalność inwestycji fotowoltaicznych w gospodarstwie agroturystycznym. Szczególną uwagę zwrócono na efekt ekonomiczny zainstalowania systemu modułów fotowoltaicznych w gospodarstwie agroturystycznym, zamieszkałym przez czteroosobową grupę turystów wykorzystującą system fotowoltaiczny o mocy 5 kWp. Założono, że cała wyprodukowana energia elektryczna jest na bieżąco zużywana przez przykładowe gospodarstwo agroturystyczne. Wyniki analiz uwzględniały założenie charakteryzujące zużycie energii w gospodarstwie na poziome około 5000 kWh w ciągu roku, gdzie cena energii wynosiła średnio 0,55 zł za1 kWh energii elektrycznej. Kalkulując obliczenia za zużytą energię elektryczną w danym roku należało zapłacić 2750 zł (5000 kWh x 0,55 zł/kWh).

  Act of 10 April 1997. Energy law. JL 1997, no. 54, item 348, art. 41.

  Baza Firm. http://www.baza-firm.com.pl, accessed: 7.12.2016.

  FBOŚ (Foundation Bank of Environmental Protection). http://www.fundacjabos.pl, accessed: 7.12.2016.

  Jankowska Karolina. 2008. Fotowoltaika w Polsce a w Niemczech (Photovoltaic in Poland and Germany). Czysta Energia 12 (86): 28-29.

  Lenarczyk Jakub. 2013. Wyniki sezonowych badań wydajności energetycznej instalacji fotowoltaicznejo mocy szczytowej 668 (Results of the seasonal study on energetic output of photovoltaic installationwith 668 w peak power). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (79): 155-156.

  Roman Kamil. 2016. Gęstość właściwa cząstek biomasy pochodzenia leśnego o różnych wymiarach iwilgotności pomniejszona o objętość porów wewnętrznych (Specific density of forest biomass fordifferent particle size and moisture content). Problemy Inżynierii Rolniczej 2 (92): 85-92.

  Roman Michał. 2015. Renewable energy resources in students’ opinions. Studia Ecologiae et Bioethicae3 (13): 50-51.

 34. Roman Sass 211-219 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr Roman Sass (orcid.org/0000-0002-4604-8531)
  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  89-122 Minikowo
  tel. 663 489 311, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1193
  transformacja gospodarcza, doradztwo rolnicze, konkurencyjność gospodarstw, współpraca z nauką
  O13, O15, R11
  pl

  Celem artykułu jest wskazanie wyzwań stojących przed doradztwem publicznym, wynikających z oczekiwań rolników i mieszkańców wsi oraz przedstawienie ważniejszych działań, które należy podjąć, aby doradztwo sprostało tym wyzwaniom. Podstawowym problemem, przed jakim stają polscy rolnicy, jest przede wszystkim poprawa konkurencyjności, którą można osiągnąć przez wzrost efektywności (ekonomicznej, środowiskowej i społecznej). Ośrodki doradztwa rolniczego, aby skutecznie wspierać rolników muszą ściśle współpracować z nauką i oświatą rolniczą. Szczególnie widoczny jest tu brak systemowych powiązań z nauką. Wobec nowych wyzwań, które stają przed doradztwem istnieje potrzeba stworzenia zintegrowanego systemu informacji rolniczej. Opracowanie takiego systemu jest konieczne, aby doradcy mogli przejść od przekazywania informacji i wspierania rolników w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich do działań mających na celu poprawę efektywności produkcji.

  ARiMR ((Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture). 2014. Sprawozdanie z działalnościAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok (Report on the activities of the Agency forRestructuring and Modernization of Agriculture for 2014). Warszawa: ARiMR.

  Brodziński Zbigniew. 2016. Przyszłość doradztwa rolniczego w kontekście współpracy środowisk naukowychz praktykami. [W] Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce? (The future of agricultural advisory in thecontext of cooperation between scientific communities and practitioners. [In] What next with agriculturalconsulting in Poland?). Warszawa: Wydawnictwo Kancelaria Senatu.

  Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2011. Wydatki w krajowym budżecie rolnym Polski na rzecz rozwojulokalnego przed i po integracji z Unią Europejską (Expenditure in the Polish National Agricultural Budgeton local development before and after integration with the EU (1997-2011)). Journal of Agribusiness andRural Development 1 (19): 17-36.

  Drygas Mirosław. 2013. Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce. [W] Przyszłośćdoradztwa rolniczego wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi (Reasons for the developmentof public agricultural advisory services in Poland. [In] The future of agricultural advisory servicesto the challenges of the future and expectations of rural residents), 34-48. Kraków: Wydawnictwo CDR.

  Goraj Lech, Tomasz Kondraszuk, Stanisław Mańko, Roman Sass, Teresa Pokrzywa, Elżbieta Wójcik. 1995.

  Pojęcia w zunifikowanym formacie rachunkowości gospodarstw rolnych (Concepts in the Unified accountancyformat of agricultural holdings). Warszawa: MRiGŻ, FAPA, IERiGŻ.

  Jeżyńska Beata. 2016. Zadania i funkcje doradztwa rolniczego w Europejskim Partnerstwie Innowacyjnym(EPI). [W] Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce? (Tasks and functions of agricultural advisory in theEuropean Innovation Partnership (EIP). [In] What next with agricultural consulting in Poland?).Warszawa:Wydawnictwo Kancelaria Senatu.

  Józwiak Wojciech. 2014. Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecniei w perspektywie średnio oraz długoterminowej (Efficiency, production costs and competitiveness of Polishfarms now and in the medium and long term). Warszawa: IERiGŻ-PIB..

  Kania Józef. 2006. Znaczenie doradztwa w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. [W] Miejsce doradztwa wewspieraniu rozwoju rolnictwa i wsi na Kujawach i Pomorzu (The importance of advice in the development ofagriculture and rural areas. [W] A place of advice in supporting the development of agriculture and villagesin Kujawy and Pomerania). Minikowo: Wydawnictwo ODR.

  Kania Józef. 2012. Status prawny doradztwa rolniczego w Polsce (potrzeba zmian, rola we wdrażaniu WPR). [W] Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 roku? (Legal status of agricultural advisory inPoland (need for change, role in implementing the CAP). [In] What agricultural advisory system in Polandafter 2013?). Warszawa: Wydawnictwo Biuro Analiz Sejmowych.

  Kania Józef. 2013. Doradztwo rolnicze w Polsce wobec wyzwań zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej2014-2020. [W] Przyszłość doradztwa rolniczego wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi(Agricultural advisory in Poland in the face of the challenges of the reformed Common Agricultural Policy2014-2020. [In] The future of agricultural advisory services to the challenges of the future and expectationsof rural residents), 74-81. Kraków: Wydawnictwo CDR.

  Mańko Stanisław, Roman Sass, Tadeusz Sobczyński. 1992. Regionalny system informacji rynkowej w rolnictwie(Regional system of market information in agriculture). Poznań: Wydawnictwo Fundusz Współpracy.

  Doradztwo rolnicze – doświadczenia transformacji i nowe wyzwania 219Matuszak Edward. 1995. Potrzeby informacyjne doradztwa rolniczego. [W] Stan i kierunki rozwoju systemuinformacji rolniczej (Information needs of agricultural advisory. [In] Status and directions of developmentof the agricultural information system), 93-102. Minikowo: Wydawnictwo ODR.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2014. Opracowanie Ministra Rolnictwa i RozwojuWsi na międzynarodową konferencję organizowaną przez Senacką i Sejmową Komisję Rolnictwa i RozwojuWsi 23 października 2014 roku (Preparation of the Minister of Agriculture and Rural Development for aninternational conference organized by the Senate and the Sejm Committee on Agriculture and Rural Developmenton October 23, 2014). Warszawa: MRiRW.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań AgencjiRestrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Regulation of the Council of Ministersof April 4, 1995 on detailed directions of activities of the Agency for Restructuring and Modernizationof Agriculture and ways of their implementation). Dz.U. nr 47, poz. 244.

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemówwsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparciadla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG)nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishingcommon rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certainsupport schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC) No. 1453/2001, (EC) No. 1454/2001, (we) No. 1868/94, (EC) No. 1251/1999, (EC) No. 1254/1999, (EC) No. 1673 / 2000, (EEC) No. 2358/71 and (EC) No. 2529/2001).

  Sass Roman. 1995. Organizacyjne problemy wdrażania rachunkowości gospodarstw w makroregionie środkowo-zachodnim. [W] Stan i kierunki rozwoju systemu informacji rolniczej (Organizational problems ofimplementing farm accounting in the central-western macroregion. [In] Status and directions of developmentof the agricultural information system), 103-110. Minikowo: Wydawnictwo ODR.

  Skórnicki Henryk. 2013. Publiczne doradztwo rolnicze i jego formy organizacyjne wobec oczekiwań mieszkańcówwsi. [W] Przyszłość doradztwa rolniczego wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańcówwsi (Public agricultural consultancy and its organizational forms against the expectations of rural residents. [In] The future of agricultural advisory services to the challenges of the future and expectations of ruralresidents), 49-59. Kraków: Wydawnictwo CDR.

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (The Act of 22 June2016. Amending the Act on agricultural advisory units). Dz.U. z 5.08.2016, poz. 1176.

  Wiatrak Andrzej P. 2013. Doradztwo rolnicze w literaturze – stan badań krajowych i europejskich nad doradztwemrolniczym. [W] Przyszłość doradztwa rolniczego wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi(Agricultural consultancy in literature – state of national and European research on agricultural consultancy. [In] The future of agricultural advisory services to the challenges of the future and expectations of ruralresidents), 21-33. Kraków: Wydawnictwo CDR.

  Zarudzki Ryszard. 2016. System doradztwa rolniczego w Polsce-planowane zmiany. [W] Co dalej z doradztwemrolniczym w Polsce? (Agricultural advisory system in Poland – planned changes. [In] What next withagricultural consulting in Poland?). Warszawa: Wydawnictwo Kancelaria Senatu.

  Zawisza Sławomir. 2008. Ekspertyza „Ocena usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” (Expertise„Evaluation of advisory services by farmers and forest owners”). Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno--Przyrodniczy w Bydgoszczy. Zakład Doradztwa Rolniczego. Maszynopis. http//www.Pentor.pl/20741.xml.

 35. Jakub Staniszewski 220-225 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  mgr Jakub Staniszewski (orcid.org/0000-0001-8074-0911)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, tel. (61) 854 30 18
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1194
  zrównoważona intensyfikacja, pomiar, przegląd
  Q00, Q51
  pl

  Dokonano systematycznego przeglądu badań realizujących zadanie operacjonalizacji pojęcia zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa. W literaturze przedmiotu analizy prowadzono najczęściej na poziomie mikroekonomicznym i dotyczyły one rolnictwa w Europie. Zidentyfikowano cztery główne metody operacjonalizacji – konstrukcję wskaźników syntetycznych, ujęcie modelowe, pomiar ekoefektywności oraz analizę statystyczną. Metody te stosowano głównie do oceny, czy rolnictwo rozwija się zgodnie z założeniami zrównoważonej intensyfikacji, do określenia oddziaływania polityki gospodarczej na ten rozwój, do ustalenia możliwości wdrażania zrównoważonej intensyfikacji w konkretnych przypadkach oraz do oceny oddziaływania pozostałych czynników na efektywność tych procesów.

  Boyle Pamela, Margaret Hayes, Michael Gormally, Caroline Sullivan, James Moran. 2015. Development of aNature Value Index for Pastoral farmland – A rapid farm-level assessment. Ecological Indicators 56: 31-40, doi:10.1016/j.ecolind.2015.03.011.

  Buckwell Allan (red.). 2014. Sustainable intensification of European agriculture. A review sponsored by theRISE Foundation. Brussels: RISE Foundation, doi:10.1111/j.1477-8947.1997.tb00699.x.

  Bullock Renee, Dagmar Mithöfer, Heini Vihemäki. 2013. Sustainable agricultural intensification: the role ofcardamom agroforestry in the East Usambaras, Tanzania. [In] 4th International Conference of the AfricanAssociation of Agricultural Economists. September 22-25, Hammamet, Tunisia, http://ageconsearch.tind. io/record/161637/files/Renee Bullock_Dagmar Mithofer and Heini Vihemaki.pdf?version=1, access: April2017.

  Caviglia Octavio, Fernando Andrade. 2010. Sustainable intensification of agriculture in the Argentinean pampas:Capture and use efficiency of environmental resources. The Americas Journal of Plant Science andBiotechnology 3 (1): 1-8, doi:10.1016/j.fcr.2003.10.002.

  Dillon Emma, Thia Hennessy, Cathal Buckley, Trevor Donnellan, Kevin Hanrahan, Brian Moran, Mary Ryan. 2016. Measuring progress in agricultural sustainability to support policy-making. International Journal ofAgricultural Sustainability 14 (1): 31-44, doi:10.1080/14735903.2015.1012413.

  Firbank Les, John Elliott, Benjamin Drake, Yiying Cao, Richard Gooday. 2013. Evidence of sustainableintensification among British farms. Agriculture, Ecosystems & Environment 173: 58-65, doi:10.1016/j. agee.2013.04.010.

  Foresight. 2011. The future of food and farming. final project report. London: The Government Office forScience, doi:10.2172/1000008.

  Gadanakis Yiorgos, Richard Bennett, Julian Park, Francisco Areal. 2015. Evaluating the sustainable intensificationof arable farms. Journal of Environmental Management 150: 288-98, doi:10.1016/j.jenvman.2014.10.005.

  Garnett Tara, Charles Godfray. 2012. Sustainable intensification in agriculture navigating a course throughcompeting food system priorities. Stakeholders comments, http://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/sustainable_intensification_comments.pdf, access: May 2017.

  Ghersa, Claudio, Diego Ferraro, Mariana Omacini, Maria Martı́nez-Ghersa, Susana Perelman, Emilio Satorre,Alberto Soriano. 2002. Farm and landscape level variables as indicators of sustainable land-use in theArgentine Inland-Pampa. Agriculture, Ecosystems & Environment 93 (1): 279-93, doi:10.1016/S0167-8809(01)00351-6.

  Gottschalk Thomas, Ralf Dittrich, Tim Diekötter, Patrick Sheridan, Volkmar Wolters, Klemens Ekschmitt. 2010. Modelling land-use sustainability using farmland birds as indicators. Ecological Indicators 10 (1):15-23, doi:10.1016/j.ecolind.2009.05.008.

  Grochowska Renata. 2014. Specyfika koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego jako „problemu bez rozwiązania”(Specificity of the concept of food security as a „problem without Solution”). ZagadnieniaEkonomiki Rolnej 3: 95-106.

  Kirchner Mathias, Johannes Schmidt, Georg Kindermann, Veronika Kulmer, Hermine Mitter, Franz Prettenthaler,Johannes Rüdisser, Thomas Schauppenlehner f, Martin Schönhart a, Franziska Strauss, Ulrike Tappeiner,Erich Tasser, Erwin Schmid. 2015. Ecosystem services and economic development in Austrian agriculturallandscapes – The impact of policy and climate change scenarios on trade-offs and synergies. EcologicalEconomics 109: 161-74, doi: 10.1016/j.ecolecon.2014.11.005.

  Kulawik Jacek. 2015. Wybrane problemy rolnictwa światowego (Selected problems of world agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 19-47.

  Linquist Bruce, Kees Van Groenigen, Maria Adviento-Borbe, Cameron Pittelkow, Chris Van Kessel. 2012. Anagronomic assessment of greenhouse gas emissions from major cereal crops”. Global Change Biology 18(1): 194-209, doi:10.1111/j.1365-2486.2011.02502.x.

  Macalister Charlotte, Yenenesh Abebe, Teklu Erkossa, Gebrehaweria Gebregziabher, Amare Haileslassie, SimonLangan, An Notenbaert, Catherine Pfeifer. 2012. Water related indicators and development trajectoriesfor sustainable crop-livestock intensification planning in Ethiopia: The“Quick-Water’ Toolbox”. Nairobi:International Livestock Research Institute, https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/24802/Quick-Water_toolbox.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp kwiecień 2017.

  Mahon Niamh, Ian Crute, Eunice Simmons, and Mofakkarul Islam. 2017. “Sustainable Intensificationoxymoronm or third-way? A Systematic Review.” Ecological Indicators 74: 73-97, doi:10.1016/j. ecolind.2016.11.001.

  Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa – kierunki operacjonalizacji 225MRIRW. 2011. Deklaracja Warszawska dotycząca kluczowej roli Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemówbezpieczeństwa żywnościowego świata 6 października 2011 r. Warsaw Declaration on the key role of the EuropeanUnion in solving the problems of food security in the world October 6, 2011(Warsaw Declaration on thekey role of the European Union in solving the problems of food security in the world October 6, 2011), http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/32537/180292/file/delaracja_warszawska_pl.pdf, dostęp maj 2017.

  Mouysset Lauriane, Luc Doyen, Frederic Jiguet, Gilles Allaire, Francois Leger. 2011. Bio economic modelingfor a Sustainable management of biodiversity in agricultural land. Ecological Economics 70 (4): 617-726, doi:10.1016/j.ecolecon.2010.12.006.

  Overmars Koen, Catharina Schulp, Rob Alkemade, Peter Verburg, Arnaud Temme, Nancy Omtzigt, Joop Schaminée. 2014. Developing a methodology for a species-based and spatially explicit indicator for biodiversity onagricultural land in the EU. Ecological Indicators 37: 186-98, doi:10.1016/j.ecolind.2012.11.006.

  Quinn John, James Brandle, Ron Johnson. 2012. A farm-scale biodiversity and ecosystem services assessmenttool: the Healthy Farm Index. International Journal of Agricultural Sustainability 11: 1-17, doi:10.1080/14735903.2012.726854.

  Schiefer Jasmin, Georg Lair, Winfried Blum. 2015. Indicators for the definition of land quality as a basis for thesustainable intensification of agricultural production. International Soil and Water Conservation Research 3(1): 42-49. doi:10.1016/j.iswcr.2015.03.003.

  Schulte Rogier, Rachel Creamer, Trevor Donnellan, Niall Farrelly, Reamonn Fealy, Cathal O’Donoghue, DaireO’hUallachain. 2014. Functional land management: a framework for managing soil-based ecosystem servicesfor the sustainable intensification of agriculture. Environmental Science & Policy 38: 45-58, doi:10.1016/j. envsci.2013.10.002.

  Shriar Avrum. 2000. Agricultural intensity and its measurement in frontier regions. Agroforestry Systems 49 (3):301-18. doi:10.1023/A:1006316131781.

  Sobczyński Tadeusz. 2015. O konieczności intensyfikacji produkcji rolniczej i wdrażania zasad zrównoważonegorozwoju. [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwaPolski w Unii Europejskiej (On the need to intensify agricultural production and implement the principles ofsustainable development. [In] Problems of development of agriculture and food economy in the first decadeof Poland’s membership in the European Union), ed. A. Czyżewski, B. Klepacki, 130-153. Warszawa: PolskieTowarzystwo Ekonomiczne.

  The Royal Society. 2009. Reaping the benefits science and the sustainable intensification of global agriculture. RS policy document 11, doi:10.2104/mbr08064.

  Václavík Tomáš, Sven Lautenbach, Tobias Kuemmerle, Ralf Seppelt. 2013. Mapping global land system archetypes. Global Environmental Change 23 (6): 1637-47, doi:10.1016/j.gloenvcha.2013.09.004.

  Wilkin Jerzy. 2009. Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska (Multifunctionalityof agriculture – conceptualisation and operationalisation of the phenomenon). Wieś i Rolnictwo 145: 9-28.

  Williams Alwyn, Katarina Hedlund. 2013. Indicators of soil ecosystem services in conventional and organic arablefields along a gradient of landscape heterogeneity in Southern Sweden. Applied Soil Ecology 65: 1-7, doi: 10.1016/j.apsoil.2012.12.019.

  Woelcke Johannes. 2006. Technological and policy options for sustainable agricultural intensification in EasternUganda. Agricultural Economics 34 (2): 129-39, doi: 10.1111/j.1574-0864.2006.00113.xWoś Augustyn, Józef Zegar. 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone (Socially sustainable agriculture). Warszawa:IERiGŻ-PIB.

 36. Alicja Sułek 226-231 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr hab. Alicja Sułek (orcid.org/0000-0002-7175-5713)
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. (81) 478 68 19
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1195
  pszenica ozima, odmiany, intensywność technologii, jakość ziarna, ocena ekonomiczna
  Q1, Q16
  pl

  Celem podjętych badań była ocena efektów produkcyjnych i ekonomicznych uprawy czterech odmian pszenicy ozimej należących do różnych grup użytkowych, w zależności od zastosowanej technologii produkcji. Podstawę opracowania stanowiły wyniki eksperymentu polowego realizowanego w latach 2008-2010. Badane odmiany to: Tonacja, Bogatka, Kris i Satyna. Spośród badanych odmian najwyższy plon ziarna wydała Bogatka, mniejszy Tonacja, a najniższy Kris i Satyna. Porównywane technologie zapewniły opłacalność produkcji ziarna pszenicy ozimej. Najkorzystniejszym wskaźnikiem opłacalności bezpośredniej charakteryzowała się odmiana chlebowa Bogatka, a najmniejszym odmiana paszowa Satyna. W technologii intensywnej dodatkowa produkcja ziarna, w porównaniu z uzyskaną w technologii oszczędnej, była efektywna ekonomicznie w przypadku odmian pszenicy chlebowej Bogatka i Kris. W technologii integrowanej najwyższą efektywnością krańcową produkcji ziarna wyróżniała się odmiana Bogatka.

  Buczek Jan, Dorota Bobrecka-Jamro. 2015. Wpływ intensywności technologii produkcji na plonowanie, architekturę łanuoraz jakość białka pszenicy populacyjnej i mieszańcowej (The influence of intensity of the production technology onweed infestation of population and hybrid winter wheat canopy). Nauka Przyroda Technologie 9 (4): 11-13.

  Dubis Bogdan., Wojciech Budzyński. 2001. Nawożenie azotem a wydajność i kosztochłonność produkcji ziarna pszenicytechnologicznej i pastewnej (Nitrogen fertilization and the efficiency and cost of production of technological andfodder wheat grain). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa 373 (76): 213-220.

  Jończyk Krzysztof, Andrzej Kawalec. 2001. Wstępna ocena przydatności wybranych odmian pszenicy ozimej do uprawyw różnych systemach produkcji roślinnej (The preliminary estimation of usefulness of some winter wheat varietiesto cultivation in different crop production systems). Biuletyn IHAR 220: 35-43.

  Kulig Bogdan, Stanisław Kania, Tadeusz Zająć. 2001. Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na intensywnośćuprawy (Response of selected winter wheat cultivars to low- and high-input cultivation technologies). Biuletyn IHAR218/219: 117-126.

  Kołodziejczyk Marek, Aleksander Szmigiel, Andrzej Oleksy. 2007. Wpływ intensywności uprawy na plonowaniewybranych odmian pszenicy jarej (Effect of cultivation intensity on yielding of some spring wheat cultivars). ActaScientarum Polonarum. Agricultura 6 (4): 5-14.

  Kuś Jan, Jończyk Krzysztof, Kawalec Andrzej. 2007. Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy ozimej w różnychsystemach gospodarowania (Factors limiting the yields of winter wheat in different crop production systems). ActaAgrophysica 10 (2): 407-417.

  Oleksy Andrzej, Aleksander Szmigiel, Marek Kołodziejczyk. 2008. Wpływ intensywności technologii uprawy na zawartośćbiałka odmian pszenicy ozimej (Effect of cultivation intensity on protein concentrations and its yield of the winterwheat cultivars). Acta Scientarum Polonarum. Agricultura 7 (1): 47-56.

  Oleksy Andrzej, Szmigiel Aleksander, Kołodziejczyk Marek. 2009. Plonowanie oraz kształtowanie się powierzchni liściwybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki (Yielding and leaf area development ofselected winter wheat cultivars depending on technology level). Fragmenta Agronomica 26 (4): 120-131.

  Podolska Grażyna, Alicja Sułek. 2012. Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicyozimej (Effect of cultivation intensity on grain yield and yield components of winter wheat cultivars). Polish Journalof Agronomy 11: 41-46.

  Prusiński Janusz., Zbigniew Skinder. 2002. Analiza technologii rolnych stosowanych w rejonach intensywnego rolnictwaw powiązaniu z przyrodniczą jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej. [W] Uwarunkowania rozwoju i koncepcjemonitoringu rejonów intensywnego rolnictwa (Analysis of agricultural technologies used in areas of intensive agriculturein connection with the natural quality of agricultural production space. [In] Determinants of developmentand concepts of monitoring areas of intensive agriculture), ed. S. Łojewski i Z. Skinder, 135-159. Bydgoszcz: WydawnictwoAkademii Techniczno-Rolniczej.

  Seremak-Bulge Jadwiga (red.). Rynek Rolny nr 1-12 (Agricultural Market no. 1-12). 2016. Warszawa: WydawnictwoIERiGŻ-PIB.

  Szmigiel Aleksander, Andrzej Oleksy, Marek Kołodziejczyk. 2006. Porównanie opłacalności różnych grup użytkowychpszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki (Comparison of profitability of grain production of different utilizationgroups of winter wheat in dependence on agricultural production technology). Pamiętnik Puławski 142: 525-535.

 37. Zofia Szewczyk 232-237 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr. inż. Zofia Szewczyk (orcid.org/0000-0002-4464-1817)
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  Wydział Nauk Społecznych Katedra Ekonomii
  ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  tel. (44) 732 74 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1197
  bezpieczeństwo żywnościowe, agrobiznes, przedsiębiorstwa przemysłu rolnospożywczego
  Q13, Q18
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie roli przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w polskim agrobiznesie. Posłużono się metodą analizy opisowej i porównawczej. W latach 2004-2014 wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych zwiększyła się czterokrotnie, a importu trzykrotnie. W latach 2008-2015 nastąpił spadek o 11,8% liczby przedsiębiorstw branży spożywczej, ale wartość produkcji sprzedanej artykułów spożywczych wzrosła o 34,7%, a napojów o 4,9%. Nakłady inwestycyjne na produkcję artykułów spożywczych wzrosły o 13,6%, a na produkcję napojów zmniejszyły się o 37,0%. Przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego pełnią wiodącą rolę w produkcji żywności i zachowaniu bezpieczeństwa żywnościowego.

  BBN (National Security Office). 2014. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej(National Security Strategy of the Republic of Poland). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. FAO. 2003. Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the linkage. Rome: FAO.

  Firlej Krzysztof. 2008. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty(The development of agri-food industry in the agribusiness sector and its determinants). Kraków:Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

  Firlej Krzysztof, Marcin Szymański. 2012. Przemysł spożywczy na tle wybranych sektorów gospodarkinarodowej w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. [W] Procesy dostosowawcze polskiegoprzemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2) (Food industry against selectedsectors of the national economy in the era of the global economic crisis. [W] Adaptation processes ofthe Polish food industry to the changing market environment (2), ed. R. Mroczek, 9-25. Warszawa:IERiGŻ- PIB.

  Firlej Krzysztof, Dariusz Żmija. 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjnościprzedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (Knowledge transfer and diffusion of innovationas a source of competitiveness of food industry enterprises in Poland). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

  Gulbicka Bożena. 2009. Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się (Problems of food in developingcountries). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  GUS. 2009-2016a. Rocznik statystyczny przemysłu (Statistical Yearbook Industry). GUS: Warszawa.

  GUS. 2009-2016b. Rocznik statystyczny rolnictwa. (Statistical Yearbook of Agriculture). GUS: Warszawa.

  Hałasiewicz Andrzej. 2011. Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce ibudowania spójności terytorialnej kraju (Rural development in the context of spatial diversity in Polandand building territorial cohesion of the country). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

  Kapusta Franciszek. 2012. Agrobiznes (Agribusiness). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  Kiełbasa Magdalena. 2015. Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanuobecnego (The future of the Agri-food sektor in relation to the current status). Progres in EconomicSciences 2: 227-233.

  Klepacki Bogdan. 2011. Agrologistyka – nowe wyzwania dla nauki i praktyki (Agrologistics – new challengesfor science and practice). Logistyka 3: 12-13.

  Kowalski Andrzej. 2015. Przemysł spożywczy w Polsce w latach transformacji systemowej i członkostwa wUnii Europejskiej (The food industry in Poland in the years of system transformation and membershipin the European Union). Biuletyn Informacyjny ARR 4:12-17,Makowiecki Marcin, Lech Parzuchowski. 2015. Polska gospodarka żywnościowa w warunkach rynkowych.

  Są sukcesy i problemy (Polish food economy in market conditions. There are successes andproblems). Nowe Życie Gospodarcze 7-8: 5-9.

  Małysz Jerzy. 2009. Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego. [W] Bezpieczeństwożywnościowe w erze globalizacji (Economic interpretation of food security) [In] Food security in theface of globalization), ed. S. Kowalczyk, 79-80. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2008. Sektorowa strategia bezpieczeństwa wdziałaniach administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo (Sectoral securitystrategy in government administration activities: agriculture, rural development, agricultural markets,fisheries). Warszawa: MRiRW.

  Obiedzińska Agnieszka. 2012. Przemysł Spożywczy 7-8 (Food Industry no. 7-8).

  Szatkowski Radosław. 2015: ,25 lat wspieramy rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego (25 yearswe are supporting the development of Polish agri-food sector). Biuletyn Informacyjny Agencji RynkuRolnego 4: 2-3.

  Urban Stanisław. 2014. Agrobiznes i biobiznes Teoria i praktyka (Agribusiness and biobusiness. Theoryand practice). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 38. István Takács 238-244 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  Prof. István Takács Ph.D. (orcid.org/0000-0002-0847-3844)
  Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management,
  Institute of Economics and Social Sciences
  H-1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17., Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1200
  rozwój techniczny, modernizacja, technologia, wielkość, konkurencyjność
  E22, Q55
  en

  Celem artykułu jest charakterystyka inwestycji rolnych na Węgrzech po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Na podstawie danych Węgierskiego Urzędu Statystycznego stwierdzono, że w latach poakcesyjnych starzenie się sprzętu rolniczego postępowało szybciej niż następowały inwestycje odtworzeniowe. Zakupy sprzętu wpłynęły jednak korzystnie na konkurencyjność gospodarstw i jakość produkcji.

  Boldog Valéria. 2016. Főbb mezőgazdasági gépek forgalma (Rotations of main agricultural machines). Agrárgazdasági Kutató Intézet 26 (1): 12.

  EUROSTAT. 2017. Output of the agricultural industry – basic and producer prices, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tag00102&plugin=1, access: 02.04.2017.

  HCSO (Hungarian Central Statistical Office). 2000. Agriculture in Hungary. Regional data. Budapest:Hungarian Central Statistical Office.

  HCSO (Hungarian Central Statistical Office). 2015. Farm structure survey of 2013. Budapest: HungarianCentral Statistical Office, http://www.ksh.hu/agricultural_census_fss_2013(gszo2013_final_tables),accessed: 02.04.2017.

  Takács Istvan. 2003. Some aspects of the asset supply and the asset efficiency of Hungarian agriculture. Bulletin of the Szent István University (Gödöllő) 3: 193-204.

  Takács Istvan. 2004. Efficiency problems of farm assets in Europe. Annals of the Polish Association ofAgricultural and Agribusiness Economists VI (6): 68-73.

  Takács Istvan, Zsolt Baranyai, Emese Takács. 2008. Factors of efficiency change of assets on the EU-15and Hungarian farms from 1990s. [In] Agricultural economics and transition: what was expected, whatwe observed, the lessons learned, eds. Cs. Csáki, Cs. Forgács, 581-590. Halle: Institute of AgriculturalDevelopment in Central and Eastern Europe (IAMO).

  Takács Istvan, Waldemar Bojar. 2003. Challenges and opportunities for agriculture of Central Europeaccording to farm structure and abounding with capital. [In] Proceedings of the 14th IFMA Congress. 10-15 August, 2003. Perth, Australia.

 39. Katalin Takács-György 245-249 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  Prof. Katalin Takácsné György Ph.D. (orcid.org/0000-0002-9129-7481)
  Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, Szervezési és Vezetési Intézet
  1081 Budapest, Népszínház u. 8
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1204
  odnowienie zrównoważonego rozwoju, strategia, współpraca
  Q0, D220, P48
  en

  W artykule podjęto próbę określenia roli i znaczenia teorii postwzrostu w procesach zrównoważonego rozwoju. Poszukuje się odpowiedzi na pytanie: jakie zachowania i strategie są odpowiednie dla MŚP w celu skutecznego rozwoju. Firmy z sektora MŚP muszą tak jak wszystkie podmioty gospodarcze, adoptować się do zmieniających się warunków otoczenia nie tylko by przetrwać, ale także, aby rozwijać się. Jednak z jedną z charakterystycznych cech przedsiębiorstw tego sektora jest nastawienie się na przetrwanie i względna stabilność funkcjonowania. Mają one także świadomość potrzeby rozwoju i wdrażania innowacji, lecz w zdecydowanie mniejszej skali. Pojawia się pytanie: jaki model biznesu jest obecnie potrzebny. Przyszłość oznacza ponowne oszacowanie wartości opartych na zaufaniu, realokacji zasobów, relacjach społecznych, restrukturyzacji czynników produkcji, lokalizacji, ponownego wykorzystania w strategiach biznesowych, wskazując kierunek innowacji. Ważne jest określenie roli i miejsca firm z sektora MŚP w procesie innowacji w kontekście postwzrostu (degrowth), podobnie jak wskazanie kierunków wdrażania innowacji. Ważne jest określenie roli firm MŚP w implementacji innowacji. Istotne jest także zwrócenie uwagi na otwarte innowacje, obserwacja i adaptacja najlepszych praktyk, współpraca oparta na zaufaniu, udział w strategicznych partnerstwach.

  Bakucs Lajos Zoltán, Fertő Imre, Gábor G. Szabó. 2008. The Impact of Trust on Cooperative MembershipPerformance and Satisfaction in the Hungarian Horticulture. [In] Agricultural Economics and Transition:What was expected, what we ob-served, the lessons learned, ed. Csaba Csáki, Csaba Forgács, 382-392. Halle: Leibniz Insitute für Agrarentwicklung in Mittel and Osteurope.

  Baranyai Zsolt, Daniel Béres, Gábor G. Szabó, Miklós Vásáry, István Takács. 2011. Factors of trust in machinerysharing arrangements. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness EconomistsXIII (6): 18-22.

  Bray Stuart. 1995. Total Innovation: How to develop the products and services that your CUSTOMERS want. London: Pitman Publishing.

  Korten David C. 2002. Tőkés társaságok világuralma (World domination of capitalist societies). Budapest:Kapu Kiadó.

  Latouche Serge. 2011. A nemnövekedés diszkrét bája (Discreet charm of development). Szombathely: SavariaUniversity Press.

  Latouche Serge. 2007. Petit traité de la décroissance sereine (Small treaty of serene decay). Paris: Fayard.

  Lorenz Konrad. 1973. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (The eight deadly sins of civilizedhumanity). München: Piper Verlag.

  Mészáros Sandor. 2011. Nemnövekedés: egy új gazdasági paradigma európai fejleményei (Growth: Europeandevelopments in a new economic paradigm). Gazdálkodás 3: 259-265.

  Neményi Miklós. 2008. Egy agro-ökológiai alrendszer (növénytermesztés) termodinamikai modellezésénekelemei, avagy hol a határa az ésszerű beavatkozásnak. [In] A fenntartható fejlődés és a megújuló természetierőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében (The elements of thermodynamic modelingof an agro-ecological subsystem (crop production), or where the limit is a reasonable intervention. [In] Sustainable development and environmental protection of renewable natural resources in the CarpathianBasin). Pécs: Nemzetközi Konferencia, MTA.

  Pauli Günter. 2010. A Kék Gazdaság – egy valóban fenntartható gazdasági modell (The Blue Economy – a trulysustainable economic model). PTE KTK. http://klimabarat.hu/node/281.

  Polányi Károly. 2004. A nagy átalakulás (The great transformation). Boston: Bacon Press.

  Ryden Lars. 2008. Education for global responsibility V Sustainable Development. http://www.bup.fi/BUPfilm/Lars_film_site/texts/sustainable_text.pdf, accessed 3.12.2015.

  Sedlaček Tomáš. 2012. A jó és a rossz közgazdaságtana. A Gilgames-eposztól a Wall Streetig (Good and badeconomics. From Gilgamesh Epic to Wall Street). Budapest: HVG Kiadó.

  Szabó Gábor G. 2010. The importance and role of trust in agricultural marketing co-operatives. Studies inAgricultural Economics 112: 5-22.

  Takács István. 2012. Games of farmers – to cooperate or not?. Annals of the Polish Association of Agriculturaland Agribusiness Economists 1 XIV (6): 260-266.

  Takács István, Baranyai Zsolt. 2010. Role of trust in cooperation of farmers from the aspect of new institutionaleconomics. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 12 (6): 179-184.

  WCED (World Commission on Environment and Development). 1987. New York: Burtland Report.

 40. Bożena Tańska-Hus 250-255 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
  tel. (71) 320 17 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1206
  sprzedaż gruntów, dzierżawa gruntów, gospodarstwa rolnicze, ceny ziemi, czynsz dzierżawny
  Q15, Q24
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie dynamiki sprzedaży i dzierżawy gruntów z Zasobu Własności

  Rolnej Skarbu Państwa. Szczegółowej analizie poddano lata 2000-2015. Dokonano również interpretacji obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi ZWRSP. Z badań wynika, że w początkowym okresie przekształceń własnościowych w rolnictwie dużą rolę odegrała dzierżawa rolnicza, a w późniejszych latach stopniowo wzrastała rola sprzedaży gruntów, na co miały niewątpliwie wpływ obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie. Stwierdzono także, że czynnikiem wpływającym na sprzedaż gruntów była ich cena, a przy dzierżawie poziom czynszu dzierżawnego.

  Lichorowicz Aleksander. 2005. Dzierżawa gruntów rolnych. [W] Prawo rolne (Lease of agricultural land. [In] Agricultural law),red. A. Stelmachowski, 156-171. Warszawa: Lexis Nexis.

  Marks-Bilska Renata, Roman Kisiel. 2013. Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnieniu rolnictwa i obszarówwiejskich (The role of the Agricultural Property Agency in the modernization of agriculture and rural areas). Olsztyn:Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Minta Stanisław. 2008. Kondycja produkcyjno-ekonomiczna dzierżawionych gospodarstw wielkoobszarowych na Dolnym Śląsku(Production and economic condition of leased large-scale farms in Lower Silesia). Zagadnienie Ekonomiki Rolnej 3: 122-127.

  Minta Stanisław, Bożena Tańska-Hus. 2003. Organizacja i produktywność gospodarstw wielkoobszarowych (Organization andproductivity of large-scale farms). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 90: 351-355.

  Niedzielski Eugeniusz. 2012. Znaczenie dzierżawy w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (Leaseimportance in the sustainable use of agricultural property of the treasury). Roczniki Naukowe SERiA XIV (3): 288-293.

  Rynek Ziemi Rolniczej. Stan i Perspektywy (Agricultural Land Market. Status and Perspectives). 2001, 2006, 2011, 2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Suchoń Aneta. 2012. Dzierżawa gruntów rolnych jako beneficjent środków unijnych (The agricultural land lease as the beneficiaryof EU Funds). Roczniki Naukowe SERiA XIV (3): 387-393Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (The Act of 28 July 1990. Amending the Civil Code). Dz.U,nr 55, poz. 321.

  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i zmianie niektórychustaw (The Act of 19 October 1991 on the management of agricultural property of the Treasury and the amendment ofcertain laws). Dz.U. 2001, nr 57, poz. 603.

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (The Act of 11 April 2003 on shaping the agricultural system). Dz.U. nr 64, poz. 592.

  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ozmianie niektórych ustaw (The Act of 16 September 2011 amending the Law on Management of Agricultural Property ofthe Treasury and on amendments to certain laws). Dz.U. nr 233, poz. 1382.

  Ustawa z 30 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (The Act of 30 April 2016 to suspend the sale of real estate of the Agricultural Property of the Treasury and on amendments to certain laws). Dz.U. nr 0, poz. 585.

  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece(The Act of 6 July 2016 amending the Act on shaping the agricultural system and the Law on Land and Mortgage). Dz.U. nr 0, poz. 1159.

  Ziętara Wojciech. 2016. Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki (Lease of land in thefarms as the – entities of bioeconomy). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 303-309.

 41. Mirosława Tereszczuk 256-262 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  mgr Mirosława Tereszczuk
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20
  00-002 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1208
  grypa ptaków, branża drobiarska, produkcja, mięso drobiowe
  Q13, Q54
  pl

  Celem pracy jest ocena oddziaływania wirusa grypy ptaków HPAI/H5N8 na funkcjonowanie i rozwój branży drobiarskiej w Polsce. Wirus ten pojawił się w Polsce na przełomie 2016/2017 roku (po dziesięcioletniej przerwie) i był obecny na terenie 12 województw przez 3,5 miesiąca, tj. od 4 grudnia 2016 roku do 16 marca 2017 roku. Na szeroką skalę wirus ten wystąpił w całej Europie. Pierwsze zachorowania drobiu domowego i dzikiego stwierdzono pod koniec października 2016 roku. Do połowy marca 2017 roku odnotowano już ponad 2,3 tys. ognisk tej choroby w 23 państwach UE, w tym ponad tysiąc ognisk odnotowano u drobiu. Wirus stwierdzano zarówno u drobiu utrzymywanego w systemie przyzagrodowym, jak i w chowie fermowym. Pojawienie się wirusa grypy ptaków w Polsce było czynnikiem negatywnie oddziaływującym na branżę drobiarską, powodującym straty w produkcji i ograniczenia eksportowe wprowadzone przez kraje pozaunijne. Nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji sektora drobiowego w Polsce oraz zmniejszenie eksportu żywego drobiu. Było to jednak zjawisko przejściowe. Mimo zaistniałych zagrożeń systematycznie rośnie konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce. Jest to tendencja korzystna, z punktu widzenia interesów handlowych Polski, która stała się największym producentem mięsa drobiowego w UE.

  AVEC. 2016. Annual Report 2016. Brussels: Association of Poultry Processors and Poultry Trade in theEU Countries – ASBL.

  Dybowski Grzegorz (red.). 2016. Rynek Drobiu i Jaj. Stan i Perspektywy (Poultry Market And Eggs. Status And Perspectives) 50: 1-42.

  Dybowski Grzegorz. 2017. Rynek mięsa drobiowego i jaj (The market for poultry meat and eggs). RynekRolny, Analizy. Tendencje. Oceny 4 (314): 55-60.

  Dziwulski Mariusz. 2017. Rozwój sektora produkcji drobiu może spowolnić w 2017 r. (The developmentof the poultry production sector may slow down in 2017). Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. PKO Bank Polski 24 marca 2017.

  EC. 2017. Avian influenza. Bruksela: European Commission. https://ec.europa.eu/food/animals/animaldiseases/control-measures/avian-influenza_en, access: 24.04.2017.

  EUROSTAT. 2017. http//epp.eurostat.ec.europa.eu.

  GIW. 2017. Główny Inspektorat Weterynarii (Central Veterinary Inspectorate), https://www.wetgiw.gov.pl.

  MRiRW. 2017. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development),https://www.google.pl/?gws_rd=ssl q=Ministerstwo+Rolnictwa+i+Rozwoju+Wsi.

  OIE. 2016. Update on avian influenza in animals (types H5 and H7). Paris: World Organisation for AnimalHealth. http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2016.

  PIW-PIB. 2017. Raport z aktualnej związanej z występowaniem w Polsce i innych krajach Europy wirusawysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 (Report on the current high-pathogenic avian influenzavirus of the H5N8 subtype in Poland and other European countries). Puławy: Państwowy InstytutWeterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy.

  Tereszczuk Mirosława. 2017. Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2016 roku(Analysis of the results of foreign trade in meat products in 2016). Gospodarka Mięsna 3: 48-53. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 42. Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada 263-269 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  mgr Paulina Trębska (orcid.org/0000-0002-0364-4296)
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1210
  energia, odnawialne źródła energii, polityka energetyczna UE
  Q42, Q47, P18, O13
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie zmian w strukturze pozyskania i zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Unii Europejskiej. Odnawialne źródła energii stanowią zaledwie około 16% światowej produkcji energii. Sytuacja ta jednak z roku na rok ulega zmianie. Prym w wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych wiedzie Unia Europejska, która postawiła sobie ambitny cel, aby do 2020 roku 20% energii pozyskiwać z ekologicznych odnawialnych źródeł energii.

  EC (European Commission). 2008. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the Promotion of the use of energy renewable sources. Brussels: European Commission COM (2008).

  KE (Komisja Europejska). 2006. Zielona Księga, Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjneji bezpiecznej energii (SEK (2006) 317) (Green Paper. A European Strategy for Sustainable,Competitive and Secure Energy SEC(2006) 317). Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich. http://ec.europa.eu/energy/green-paperenergy/doc/2006_03_08_gp_document_pl.pdf, access: 31.11.2016.

  KE (Komisja Europejska). 2010. Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego ibezpiecznego sektora energetycznego (Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secureenergy). Brussels: European Commission.

  GUS. 2016a. Efektywność wykorzystania energii w latach 2004-2014 (Energy efficiency in 2004-2014). Warszawa: GUS.

  GUS. 2016b. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 roku (Energy from renewable sources in 2015). Warszawa: GUS.

  GUS. 2016c. Energia 2016 (Energy 2016). Warszawa: GUS.

  Mierzwa Danuta, Ewa Blaszke. 2016. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych na Dolnym Śląsku wlatach 2009-2015 (Production of energy from renewable sources in Lower Silesia in the years 2009-2015). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 129-135.

  Pultowicz Alicja. 2009. Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle ideizrównoważonego rozwoju (The premises of renewable energy sources market development in polandin the light of sustainable development idea). Problemy Ekorozwoju. Problems of SustainableDevelopment 4 (1): 109-115.

 43. Tomasz Woźniakowski 270-274 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr inż. Tomasz Woźniakowski
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 161
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1214
  e-usługi, e-biznes, modele e-usług, rolnictwo, sprzedaż bezpośrednia, e-handel, rolnictwo ekologiczne
  Q190, O390
  pl

  Celem pracy jest przedstawienie elementów koncepcyjnego modelu e-usługi dla rolnictwa, polegającej na kompleksowej organizacji sprzedaży w relacji rolnik – odbiorca indywidualny. Prototyp platformy dla rolników zweryfikowano na próbie gospodarstw oferujących produkty ekologiczne. E-usługi zostały ograniczone do prowadzenia działalności handlowej w relacji producent – konsument. To zawężenie miało związek ze specyfiką sektora bioproduktów. Na podstawie wstępnych badań stworzono prototyp platformy, który poddano badaniu wtórnemu. Można stwierdzić, że portal spotkał się z pozytywną oceną grupy docelowej użytkowników. Postuluje się dalszą pracę nad prototypem poprzez implementację wskazań wynikłych jako rezultat badań.

  Bell Daniel. 1973. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York:Basic Books.

  Grzesiak Paweł. 2007. Google Maps Api. Magazyn Internet 10/2007, http://www.grzesiak.com.pl/articles.

  Nojszewski Dariusz. 2006. Przegląd modeli e-biznesowych (cz. 1) (Overview of e-business models (part 1). E-mentor 5 (17), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/375.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnychprzy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedażybezpośredniej (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of December 29,2006 on veterinary requirements for the production of products of animal origin intended for directsale). Dz.U. nr 5, poz. 38.

  Śliwiński Michał. 2008. Modele biznesowe e-usług (Business models of e-services). Warszawa: PARP,http://parp.gov.pl.

  Śmiałowski Tomasz, Piotr Jałowiecki, Tomasz Woźniakowski. 2015. Territorial diversification of technologicalexclusion in rural areas in Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (1): 93-104.

  Woźniakowski Tomasz, Piotr Jałowiecki. 2015. Model e-usługi producent – klient w systemie sprzedażybezpośredniej produktów ekologicznych (The model of e-service: producer – individual consumer indirect sales of bio food). Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 315-319.

 44. Wioletta Wróblewska, Eugenia Czernyszewicz 275-281 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr inż. Wioletta Wróblewska (orcid.org/0000-0002-8454-9118)
  dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. nadzw. UP w Lublinie
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
  ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
  tel. (81) 524 71 06
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1217
  zmienność cen, ceny producenta, ceny na rynku hurtowym, borówka wysoka
  Q11, Q21, L66
  pl

  Celem pracy jest ocena poziomu i zmienności cen owoców borówki wysokiej uzyskiwanych w gospodarstwie (hurtowa sprzedaż na rynek krajowy i eksport) i na rynku hurtowym w latach 2007-2016 w kontekście wyboru kanału dystrybucji. Przeanalizowano poziom, kierunek i nasilenie zmian cen. Z przeprowadzonych badań wynika, że ceny borówki wysokiej na poziomie producenta charakteryzowały się większymi wahaniami z roku na rok niż na rynku hurtowym. Ceny uzyskiwane przez badanego producenta w sprzedaży krajowej miały znacznie niższy poziom niż w eksporcie oraz na rynku hurtowym, średnio w badanym okresie stanowiły jedynie 69% ceny eksportowej i 52% ceny na rynku hurtowym. Niezależnie od miejsca powstania, najwyższą cenę za owoce uzyskiwano we wrześniu, a najniższą w sierpniu, czyli miesiącu największej podaży tych owoców na rynku.

  Brazelton Cort. 2016. World Blueberry. Acreage&Production 2014, http://dev.manicmoosemedia.com/SERegional/wp-content/uploads/4.-Cort-Brazelton-World-Blueberry-Acreage-and-Production-2016. pdf, Access: March 2017.

  Figiel Szczepan, Mariusz Hamulczuk, Cezary Klimkowski. 2012. Metodyczne aspekty analizy zmiennościcen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych (Methodological aspectsof the analysis of price volatility and price risk measurement on commodity agricultural markets). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Hamulczuk Mariusz, Stanisław Stańko. 2011. Prognozowanie cen surowców rolnych – uwarunkowaniai metody (Forecasting in agricultural commodity prices – conditions and methods). Warszawa:IERiGŻ-PIB.

  Hamulczuk Mariusz, Stanisław Gądek, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko. 2012. Prognozowanie censurowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych (Forecasting prices of agricultural rawmaterials based on causal relationships). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Retamales Jorge. B., James. F. Hancock. 2012. Blueberries. Cambridge: CABI.

  Retamales Jorge. B., Carlos Mena, German Lobos, Yohana Morales. 2015. A regression analysis on factorsaffecting yield of highbush blueberries. Scientia Horticulturae 186: 7-14.

  Rynek Owoców i Warzyw. Stan i Perspektywy. 2007, ..., 2016 (Fruit and Vegetable Market. Status andPerspectives. 2007, ..., 2016). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Smolarz Kazimierz. 2009. Borówka i żurawina. Zasady racjonalnej produkcji (Blueberry and cranberry.

  Principles of rational production). Warszawa: Hortpress, Sp. z o.o.

  Smolarz Kazimierz, Danuta Chlebowska, Danuta Krzewińska, Bohdan Koziński. 2006. Przegląd badańnad oceną odmian borówki wysokiej prowadzonych od 1978 roku w Instytucie Sadownictwai Kwiaciarstwa w Skierniewicach. [W] Uprawa Borówki i żurawiny (Review of research on theevaluation of high -bush blueberry cultivars from 1978 at the Institute of Pomology and Floriculturein Skierniewice. [W] Growing of blueberries and cranberries). International Conference. Materiałyz Międzynarodowej Konferencji. Skierniewice: ISiK.

  Stankiewicz Marek J. 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwaw warunkach globalizacji (The competitiveness of the company. Building company’scompetitiveness in the conditions of globalization). Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.

  Wach Dariusz. 2003. Uprawa borówki wysokiej (Growing highbush blueberries). Hasło Ogrodnicze5: 62-65.

 45. Rafał Wyszomierski, Piotr Bórawski, Krzysztof Jankowski, Krzysztof Zalewski 282-289 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr hab. inż. Piotr Bórawski (orcid.org/0000-0002-6616-7140)
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
  Plac Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1219
  biomasa, słoma, drewno, rośliny energetyczne, biogazownia, lokalizacja
  E60, L23, N50
  pl

  Przedstawiono potencjał i możliwości rynku biomasy w Polsce oraz przestrzenne możliwości wykorzystanie tego surowca. Wskazano źródła i pochodzenie biomasy z uwzględnieniem zalet i wad dla dalszego jej wykorzystywania oraz uwzględniono zróżnicowanie i zastosowanie jej na potrzeby lokalne. Biomasa oparta na substratach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przyczynia się do rozwoju sektora energetycznego na terenie całego kraju. Oszacowany potencjał techniczny biomasy jest mocno zróżnicowany regionalnie, co stanowi niekiedy powód ograniczenia produkcji tego surowca. W toku analiz wykorzystano metody tabelaryczne, opisowe i graficzne. Do prezentacji wyników wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe.

  Bartoszewicz-Burczy Hanna. 2012. Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy w krajach Europy Środkowej (Biomasspotential and its energy utilization in the Central European countries). Energetyka 2012: 860-866.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowaniaenergii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE(Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use ofenergy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). Dz.Urz. UE L 140/16, 2009.

  Gajewski Ryszard. 2016. Potencjalna rola plantacji roślin energetycznych w Polsce (Potential role of energy plantations inPoland). Polska Izba Biomasy. http://www.econet-poland.pl/fileadmin/ahk_polen_econet/Publikationen/Polska_Izba_Biomasy_08.06.2016.pdf, access: 23.03.2017.

  Gostomczyk Waldemar. 2013. Udział biomasy energetycznej w realizacji idei zrównoważonego rozwoju (Share of energybiomass in the implementation of the idea of sustainable development). Studia KPZK 152: 396-397.

  Gostomczyk Waldemar. 2015. Autoreferat przedstawiający opis dorobku oraz osiągnięć naukowych (Autoreferatproviding a description of the scientific achievements). Koszalin: Wydział Nauk EkonomicznychPolitechniki Koszalińskiej.

  Graczyk Andrzej. 2010. Energetyka jako czynniki równoważenia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce doroku 2020 (Power industry as factors balancing rural development in Poland until 2020). Szczecin: WydawnictwoEconomicus.

  Gradziuk Piotr. 2014. Potencjał słomy dla celów energetycznych w Polsce i na Pomorzu (Straw potential forenergy purposes in Poland and in Pomerania). www.zgp.com.pl/portal/wp-content/uploads/2014/10/Potencjał-słomy-dla-celów-energetycznych-w-Polsce-i-na-Pomorzu-Piotr-Gradziuk.pdf, access: 21.03.2017.

  Grzybek Anna, Piotr Gradziuk, Krzysztof Kowalczyk. 2001. Słoma energetyczne paliwo (Straw – energy fuel). Wydawnictwo: Wieś Jutra.

  Kuś Jan, Antoni Faber. 2009. Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie przestrzeniprodukcyjnej Polski. [W] I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” (Plant production for energypurposes and rational use of production space in Poland. [W] 1st Congress of Agricultural Sciences „Science– practice”). Puławy: IUNG PIB.

  Jasiulewicz Michał. 2009. Znaczenie rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej jako formy rozwoju zrównoważonegoobszarów wiejskich (Significance of the agriculture in the development of the dispersionenergetics as a form shape of the sustainable rural areas development). Koszalin: Instytut Ekonomii iZarządzania, Politechnika Koszalińska.

  Jasiulewicz Michał. 2014. Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę narodowegocelu wskaźnikowego OZE i dyrektyw w UE w 2020 roku (The energety potential of agriculturebiomass in Polish regions in the aspect of the realize National Aim Indexat the RES 2020 year). RocznikiNaukowe SERiA XVI (1): 70-76.

  Jasiulewicz Michał. 2015. Produkcja energii z Agro biomasy w Polsce na tle wybranych krajów unii europejskiej(Production of energy from agribiomass in Poland in the background of selected countries of the EuropeanUnion). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 94-95.

  Jasiulewicz Michał, Dorota Janiszewska. 2013. Rola małych miast w kształtowaniu rozproszonej sieci energetycznejopartej na lokalnej biomasie (The role of small towns in shaping distributed generation based onlocal biomass). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 144: 287-297.

  Krawczyk Marta. 2010. Możliwości rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o wykorzystanie funduszyunijnych na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. [W] Zrównoważony rozwój obszarów wiejskichaspekty ekologiczne (Development opportunities for rural areas based on the use of european union funds). [In] Sustainable development of rural areas ecological aspects), ed. Barbara Kryk, 153-173. Szczecin:Wydawnictwo Economicus.

  Krawiec Kranciszek. 2010. Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego (Renewableenergy sources in the light of the global energy crisis). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  Lewandowski Witold M. 2012. Proekologiczne odnawialne źródła energii (Pro-ecological renewable energysources). Warszawa: Wydawnictwo WNT.

  Małuszyńska Ilona, Marcin Wodziński, Marcin J. Małuszyński. 2013. Wykorzystywanie biomasy do celówenergetycznych. Możliwości i ograniczenia (The use of biomass for energy purposes. Possibilities andlimitations). Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 62: 488-491.

  MG (Ministry of Economy). 2010. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020roku. Projekt. (National Action Plan for energy from renewable sources by 2020. Project). Warszawa:Ministerstwo Gospodarki.

  Ociepa-Kubicka Agnieszka. 2015. Wykorzystanie biomasy w przedsiębiorstwach energetycznych (The use ofbiomass in energy companies). Proceedings of ECOpole 9 (1): 279-86.

  Sidorczuk-Pietraszko Edyta. 2010. Inicjatywy lokalne na rzecz usprawnienia gospodarowania energią. [W]Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich aspekty ekologiczne (Local initiatives concerning improvementof energy management. [In] Sustainable development of rural areas ecological aspects), ed. Barbara Kryk,267-285. Szczecin: Wydawnictwo Economicus.

  Zarębski Patrycjusz. 2014. Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji biogazowni w Polsce (Conditions of spatiallocation of biogas plants in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 331-336.

 46. Marek Zieliński 289-295 RN SERiA 2017, T. XIX, z. 2

  dr inż. Marek Zieliński
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, tel. (22) 505 44 55
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  10.5604/01.3001.0010.1220
  gospodarstwo rolne, działanie „Zalesianie gruntów rolnych”, Polski FADN, dochód z gospodarstwa rolnego
  Q12
  pl

  Celem artykułu jest ocena porównawcza potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, efektywności ekonomicznej i możliwości inwestycyjnych dwóch grup gospodarstw rolnych z tych samych gmin, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2004-2013. Pierwszą z nich stanowiły gospodarstwa, które prowadziły zalesienia w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych” w PROW 2004-2006 (gospodarstwa beneficjentów), natomiast drugą gospodarstwa pozostałe, które w analizowanym okresie nie korzystały z działania zalesieniowego. Stwierdzono, że gospodarstwa beneficjentów na tle gospodarstw pozostałych miały mniejszą powierzchnię użytków rolnych i w mniejszym stopniu korzystały z dzierżawy ziemi. Miały także gorsze techniczne wyposażenie pracy i mniejszy dochód z gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa te, tak jak pozostałe gospodarstwa, miały dodatnią stopę reprodukcji majątku trwałego. Niemniej jednak, w gospodarstwach beneficjentów skala inwestycji na zakup nowych środków trwałych była mniejsza niż w gospodarstwach pozostałych.

  Bałazy Stanisław, Janusz Jankowiak. 2008. Krajobraz Rolniczy w Polsce. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (5) (Agricultural Landscape in Poland. [W] Research on socially sustainable agriculture (5), ed. J.S. Zegar, 71-93. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  GUS. 2010. Leśnictwo 2010 (Forestry 2010). Warszawa: GUS.

  GUS. 2012. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.

  GUS. 2016. Leśnictwo 2016 (Forestry 2016). Warszawa: GUS.

  Harasim Adam. 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie (Economic and agricultural guide in outline). Puławy: IUNG-PIB.

  Józwiak Wojciech, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara. 2016. Susze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych (Droughts versus the situation of the polish farms of natural persons). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 42-56.

  Kędziora Andrzej. 2005. Przyrodnicze podstawy gospodarowania wodą w Polsce. [W] Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej (The natural basics of water management in Poland. [In] Environmental protection in spatial management), ed. Lech Ryszkowski, Andrzej Kędziora, 74-113. Poznań: Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

  Kuś Jan, Wiesław Musiał, Jan Jadczyszyn, Jerzy Kopińki, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Grzegorz Siebielec, Artur Łopatka. 2013. Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010 (Agriculture in specific areas. General

  Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2004. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (Rural Development Plan for the years 2004-2006). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  MRiRW ((Ministry of Agriculture and Rural Development). 2016. Przeprowadzenie oceny ex-post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,część II Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat (Conducting an ex-post evaluation of the Rural Development Program for the years 2007-2013, part II. Assessment of the RDP 2007- 2013 impact on the environment and climate). Warszawa: FundEko.

  Polski FADN. 2011. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku (Standard results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN in 2010). Warszawa: Polski FADN.

  Polski FADN. 2012. Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN in 2012). Warszawa: Polski FADN.

  Polski FADN. 2014. Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (Standard results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN in 2014). Warszawa: Polski FADN.

  Stanisz Andrzej. 2007a. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe (Accessible statistics course using STATISTICA PL on examples from medicine, Vol. 2. linear and nonlinear models). Kraków: Statsoft.

  Stanisz Andrzej. 2007b. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe (Accessible statistics course using STATISTICA PL on examples from medicine, Vol. 3. Multivariate Analysis). Kraków: Statsoft.

  Stuczyński Tomasz, Jerzy Kozyra, Artur Łopatka, Grzegorz Siebielec, Jan Jadczyszyn, Piotr Koza, Andrzej Doroszewski, Rafał Wawer, Eugeniusz Nowocień. 2007. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. [W] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych (Natural conditions of agricultural production in Poland. [In] Contemporary conditions of production organization in farms), ed. Adam Harasim, 77-116. Puławy: IUNG-PIB.