1. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY W WĘGIERSKIM ROLNICTWIE
 2. Emisja gazów cieplarnianych (GHG) z perspektywy polskiego sektora rolnego
 3. Powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w województwie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych
 4. Wydatki budżetowe na rolnictwo, rynki rolne, rozwój Wsi i KRUS w warunkach zmieniającej się opcji w polityce gospodarczej Polski
 5. GOSPODARKa ODPADAMI A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY
 6. Wymiar rozwojowy współpracy gospodarstw z rasami zachowawczymi zwierząt
 7. Możliwości tworzenia autonomicznych regionów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii
 8. Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw – studium przypadku
 9. Związki pomiędzy sytuacją ekonomiczną a oddziaływaniem środowiskowym gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej
 10. Przetwórstwo ryb i owoców morza w krajach Unii Europejskiej
 11. Koszty eksploatacji technicznych środków transportowych w gospodarstwie rolnym
 12. Zdrowie jako czynnik strukturalny kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa Zachodniopomorskiego
 13. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych (SSE) na spójność terytorialną regionu
 14. EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA I SKALI PRODUCENTÓW CUKRU I WYROBÓW CUKIERNICZYCH W LATACH 2006-2016. CZY MA ZNACZENIE WIELKOŚĆ I STATUS PRAWNY PRZEDSIĘBIORSTW?
 15. Wybrane determinanty procesów dystrybucji produktów lokalnych w warunkach rynku żywnościowego Podkarpacia
 16. Regionalne zróżnicowanie zmian w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce
 17. Wybrane aspekty związane z produkcją biokomponentów w Polsce oraz surowcami pochodzenia rolniczego wykorzystywanymi do ich wytwarzania
 18. Efektywność substytucji pracy strumieniem kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych o różnym potencjale produkcyjnym
 19. Analiza logistyki zaopatrzenia indywidualnych gospodarstw rolnych w nawozy mineralne
 20. Dochody gospodarstw sadowniczych w krajach Unii Europejskiej
 21. REALIZACJA PROGRAMU ZALESIEŃ W POLSCE – UJĘCIE REGIONALNE
 22. Zmiany w obrotach handlu zagranicznego jabłkami w Polsce po integracji z Unią Europejską
 23. Zmiany w postrzeganiu problemu ryzyka przez polskich rolników z gospodarstw towarowych w latach 2011-2017
 24. Kierunki i perspektywy rozwoju branży cukierniczej w Polsce
 25. RYNEK GĘSI W POLSCE
 26. Zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw różniących się typem rolniczym
 27. Problem ubóstwa energetycznego w Polsce
 28. Pozycja Polski w produkcji energii z biomasy na tle innych krajów Unii Europejskiej
 29. KONSUMENCKIE KOOPERATYWY SPOŻYWCZE JAKO ZŁOŻONE SIECI ADAPTACYJNE – STUDIUM PIĘCIU KOOPERATYW Z POLSKI
 30. TEOREMAT PAJĘCZYNY CEN NA RYNKU OWOCÓW
 31. Zmiany stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim korzystających ze wsparcia inwestycyjnego ze środków wspólnej polityki rolnej
 1. Zsolt Baranyai, Zsolt Király, Ágnes Elam, Shyhrete Muriqi, Árpád Papp-Váry 9-15 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  Zsolt Baranyai, PhD
  orcid.org/0000-0002-7660-9766
  Budapest Metropolitan University
  H-1148 Budapest Nagy Lajos kir. útja 1-9, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zsolt Király, PhD
  orcid.org/0000-0001-6055-1689
  Budapest Metropolitan University
  H-1148 Budapest Nagy Lajos kir. útja 1-9, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Árpád Papp-Váry, PhD
  orcid.org/0000-0002-0395-4315
  Budapest Metropolitan University
  H-1148 Budapest Nagy Lajos kir. útja 1-9, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ágnes Elam
  orcid.org/0000-0002-2987-2166
  Budapest Metropolitan University
  H-1148 Budapest Nagy Lajos kir. útja 1-9, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Shyhrete Muriqi
  orcid.org/0000-0002-3389-0594
  Szent István University
  H-2100 Gödöllő Páter Károly u. 1, Hungary
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1476
  współpraca gospodarstw, dwumianowa regresja logistyczna, Węgry
  Q12, Q13
  en

  Celem badań była identyfikacja czynników mających wpływ na gotowość węgierskich producentów rolnych do współpracy. Z analiz opartych na metodzie dwumianowej regresji logistycznej wyłania się wyraźna korelacja pomiędzy współpracą, demografią producentów, warunkami uprawy oraz poziomem zaufania. Wyniki badań wskazują, że producenci rolni żyjący w mniejszych osadach wiejskich oraz osoby młodsze i legitymujące się wyższym poziomem wykształcenia wykazywały wyższy stopień aktywności, dający się uzasadnić statystycznie, natomiast gospodarstwa zarządzane przez kobiety charakteryzowały słabsze tendencje do współpracy. Z obliczeń wynika, że wraz ze wzrostem wielkości gospodarstw wzrastała również ich gotowość do współpracy. Stwierdzono, że rolnicy zajmujący się uprawą roślin byli bardziej otwarci na współpracę niż rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt. Model ujawnił występowanie znaczącej pozytywnej korelacji pomiędzy gotowością wytwórców do współpracy a ich poziomem zaufania. Na podstawie wyników badań sformułowano również zalecenia, które mają zwiększyć gotowość rolników do współpracy.

  Asai Masayasu, Vibeke Langer. 2014. Collaborative partnerships between organic farmers in livestock-intensive areas of Denmark. Organic Agriculture 4 (1): 63-77.

  Baranyai Zsolt, Gábor G. Szabó. 2017. A termelői szövetkezés–együttműködés gazdasági-társadalmi feltételei és akadályai a magyar mezőgazdaságban (Economic and social conditions and obstacles to the cooperation of farmers in Hungarian agriculture). Budapest: Agroinform Kiadó.

  Barna Ildikó, Mária Székelyi. 2008. Túlélőkészlet az SPSS-hez (Survival kit to SPSS). Budapest: Tipotex.

  Bijman Jos, Constantine Iliopoulos, Krijn J. Poppe, Caroline Gijselinckx, Konrad Hagedorn, Markus Hanisch, George W.J. Hendrikse, Rainer Kühl, Petri Ollila, Perttu Pyykkönen, Ger van der Sangen.2012. Support for farmers’ cooperatives – Final report. Wageningen: Wageningen UR.

  COGECA. 2015. Developments of agri-cooperatives in the EU 2014. Brussels: Cogeca, 5th February 2015 (PUB (14): 9112:2).

  Di Falco Salvatore, Melinda Smale, Charles Perrings 2008. The role of agricultural cooperatives in sustaining the wheat diversity and productivity. Environmental and Resource Economics 39 (2): 161-174.

  Forney Jérémie, Isabel Haberli. 2017. Co-operative values beyond hybridity: The case of farmers’ organisations in the Swiss dairy sector. Journal of Rural Studies 53: 236-246.

  Franks Jeremy, Aideen McGloin. 2007. Environmental co-operatives as instruments for delivering across-farm environmental and rural policy objectives. Journal of Rural Studies 23 (4): 472-489.

  Gonzalez Ajates R. 2017. Going back to go forwards? From multi-stakeholder cooperatives to open cooperatives in food and farming. Journal of Rural Studies 53: 278-290.

  Martin Guillaume, Marc Moraine, Julie Ryschawy, Marie-Angélina Magne,Masayasu Asai, Jean-Pierre Sarthou, Michel Duru, Olivier Therond. 2016. Crop-livestock integration beyond the farm level: A review. Agronomy for Sustainable Development 36: 53.

  Valentinov Vladislav. 2007. Why are cooperatives important in agriculture? Journal of Institutional\ Economics 3 (1): 55-69.

  Vladimirova Vladislava. 2017. Producers’ cooperation within or against cooperative agricultural institutions? The case of reindeer husbandry in Post-Soviet Russia. Journal of Rural Studies 53: 247-258.

  Wynne-Jones Sophie. 2017. Understanding farmer co-operation: exploring practices of social relatedness and emergent effects. Journal of Rural Studies 53: 259-268.

 2. Barbara Bujanowicz-Haraś 16-21 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr inż. Barabara Bujanowicz-Haraś
  orcid.org/0000-0001-6431-3362
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Zarządzania i Marketingu
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1482
  zmiany klimatyczne, gazy cieplarniane, emisja, rolnictwo
  Q15, Q54
  pl

  Celem artykułu jest zilustrowanie skali, przedstawienie tendencji zmian w obszarze emisji GHG pochodzących z rodzimego sektora rolnego w latach 1990-2015 oraz przybliżenie źródeł wskazanych emisji. Zmiany klimatu, w tym również globalne ocieplenie, a przede wszystkim kojarzone z nimi konsekwencje natury ekonomicznej i społecznej, z którymi przychodzi się mierzyć globalnej społeczności obecnie oraz spodziewane w przyszłości, stały się zarzewiem dyskursu publicznego i bodźcem do podejmowania działań o charakterze mitygacyjnym, jak i adaptacyjnym. W znacznej mierze dotyczą rolnictwa, sektora, który nie tylko przyczynia się do emisji podstawowych GHG pochodzenia antropogenicznego, ale co także istotne, dysponuje znacznym potencjałem jej ograniczania.

  Adamowicz Mieczysław. 2012. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w kontekście zmian klimatu na świecie (Common Agricultural Policy of the European Union in the context of climate change in the world). Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 8 (57): 9-25.

  Bańkowska Katarzyna. 2016. Światowe porozumienie klimatyczne a rozwój obszarów wiejskich (The global climate agreement and the development of rural areas). Wieś i Rolnictwo 1(170): 87-103, doi: 10.7366/wir012016/05.

  Burchard-Dziubińska Małgorzata. 2016. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. [W] EkoMiasto#Środowisko, Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta (Adaptation of urbanized areas to climate change. [In] EkoMiasto#Environment, Sustainable, intelligent and participative development of the city), ed. Agnieszka Rzeńca, 143-163. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Dobrzańska Bożena, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski. 2009. Ochrona środowiska przyrodniczego (Protection of the natural environment). Warszawa: PWN.

  Duxbury John M. 1994. The significance of agricultural sources of greenhouse gases. Fertilizer Research 38: 151-163.

  Gnaś Herbert. 2010. Zmiany klimatyczne – wielopłaszczyznowa adaptacja Unii Europejskiej do wyzwania globalnego (Climate change – a multi-faceted adaptation of the European Union to the global challenge). Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych OL PAN 5: 36-54.

  Gundersen Per, Riis Christiansen Jasper, Giorgio Alberti, Nicolas Brüggemann, Simona Castaldi, Rainer Gasche, Barbara Kitzler, Leif Klemedtsson, Raquel Lobo-do-Vale, Filip Moldan, Tobias Rütting, Patrick Schleppi, Per Weslien Sophie, Zechmeister-Boltenstern. 2012. The response of methane and nitrous oxide fluxes to forest change in Europe. Biogeosciences 9: 3999-4012, doi: 10.5194/bg-9-3999-2012.

  Kaniewska Małgorzata. 2015. Etyczna analiza dokumentów dotyczących ochrony klimatu (Ethical analysis of documents related to climate protection). Journal of Modern Science 3 (26): 127-147.

  Kundzewicz Zbigniew Władysław. 2011. Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – obserwacje i projekcje (Climate change, its causes and effects – observations and projections). Landform Analysis 15: 39-49.

  Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations 1998 (Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations 1998), https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf.

  Pietraś Marek. 2010. Globalny problem zmian klimatu. Analiza Politologiczna (The global problem of climate change. Political Analysis). Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych – OL PAN 5: 5-35.

  Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (United Nations Framework Convention on Climate Change done in New York on 9 May 1992). Dz.U. 1996 nr 53, poz. 238, art. 2.

  Roszkowski Andrzej. 2011. Technologie produkcji zwierzęcej a emisje gazów cieplarnianych (Animal production technologies and greenhouse gas emissions). Problemy Inżynierii Rolniczej 2: 83-97.

  Trzpil Magdalena. 2008. Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego (Climate change in the modern world as an element of national security). Bezpieczeństwo Narodowe 7-8: 281-300.

  Zegar Józef Stanisław. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary agriculture challenges), 1-380. Warszawa: PWN.

  https://unfccc.int/process/transparency-and-reporting/greenhouse-gas-data/ghg-data-unfccc.

 3. Roman Chorób 22-27 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr inż. Roman Chorób
  orcid.org/0000-0003-2045-6251
  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
  ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów
  tel. (17) 872 1713
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1484
  gospodarstwo rolne, otoczenie, procesy integracyjne, konkurencyjność, agrobiznes
  D13, L22, L66, O13, R11
  pl

  Głównym celem artykułu jest ukazanie wybranych mierników opisujących powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem w województwie podkarpackim z perspektywy rozdysponowania produktów rolnych. Spośród wielu wskaźników charakteryzujących skalę i zakres kontaktów tych gospodarstw z otoczeniem, subiektywnie wybrano następujące: udział produkcji towarowej w produkcji globalnej, udział producentów rolnych w cenie finalnej produktów żywnościowych, zagospodarowanie ważniejszych produktów rolnych oraz wydatki na zakup środków produkcji (materiałów). Wykorzystano dane GUS pochodzące z roczników statystycznych oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2013 roku wśród 500 producentów rolnych gospodarujących i prowadzących produkcję towarową na terenie województwa podkarpackiego. Analiza tych powiązań dotyczy głównie lat 2005-2013, co było determinowane głównie okresem realizacji projektu badawczego, jak i możliwością porównywania otrzymanych wyników z odpowiednimi danymi statystycznymi. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na istotne znaczenie tych powiązań dla ekspansji różnorodnych związków integracyjnych zachodzących w agrobiznesie, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.

  Czyżewski Andrzej. 2005. Rolnictwo w procesie reprodukcji. Różne wizje dostosowań rynkowych. [W] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie (Agriculture in the process of reproduction. Different visions of market adjustments. [In] An agrarian issue in Poland and in the world), ed. Bogdan Klepacki, 127- 132. Warszawa: SGGW.

  Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2011. Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów (Dilemmas of the agrarian issue in the panorama of history). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 90: 15-18.

  Czyżewski Andrzej, Sebastian Stępień. 2010. Wokół problemu „błędu złożenia” we Wspólnej Polityce Rolnej UE (Around the problem of “submission error” in the EU Common Agricultural Policy). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 10 (4): 13-16.

  Gołębiewska Barbara. 2005. Tendencje zmian w gospodarstwach rolniczych w ujęciu przestrzennym. [W] Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej (Trends of changes in farms in spatial terms. [In] Adaptation processes of agribusiness enterprises to the market economy), ed. Bogdan Klepacki, 133-147. Warszawa: Wieś Jutra.

  Gołębiewska Barbara. 2010. Sposoby pomiaru związków gospodarstw rolniczych z otoczeniem (Methods of measuring farms’ relationships with the environment). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 166.

  Grzelak Aleksander. 2008. Związki gospodarstw rolnych z rynkiem z perspektywy mierników intensywności – na podstawie doświadczeń Polski po roku 1990 (Farms' relations with the market from the perspective of intensity measures – based on Poland's experience after 1990). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- -Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 1: 25-49.

  GUS. 2006-2014. Roczniki statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2005-2013. Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  GUS. 2007-2016. Roczniki statystyczne województw 2006-2015. Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  GUS. 2014. Skup i ceny produktów rolnych w 2013 roku. Warszawa: GUS, Departament Rolnictwa.

  GUS. 2015. Skup i ceny produktów rolnych w 2014 roku. Warszawa: GUS, Departament Rolnictwa.

  GUS. 2016. Skup i ceny produktów rolnych w 2015 roku. Warszawa: GUS, Departament Rolnictwa.

  Hamulczuk Mariusz, Stanisław Stańko. 2015. Sezonowość i cykliczność cen oraz ich relacji w łańcuchu marketingowym wieprzowiny (Seasonality and cyclicality of prices and their relations in the pork marketing chain). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 (3): 7-19.

  Homa Stanisław. 1999. Diagnoza stanu rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. [W] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską (Diagnosis of the state of agriculture and rural areas in the province Podkarpackie. [In] Economic and production potential and possibilities of its use in the agribusiness of the Carpathian Region in the aspect of integration with the European Union). Konferencja Naukowa, Rzeszów.

  Ślusarz Grzegorz, Marek Cierpiał-Wolan. 2014. Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie Podkarpacia w dekadzie pełnego członkostwa Polski w UE (Structural changes in Podkarpacie agriculture in the decade of Poland’s full membership in the EU). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 227-238.

  Tomczak Franciszek. 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju (The family economy in agriculture: conditions and mechanisms of development). Warszawa: IRWiR PAN.

  Urban Roman. 1991. Udział rolnika w cenie żywności (The farmer’s share in the price of food). Biuletyn Informacyjny ARR 6.

  Wigier Marek. 2013. Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie (The impact of agricultural policy on structural changes in agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (337): 3-19.

  Woś Augustyn. 2003. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza (Competitiveness of the Polish food sector. Synthesis).Warszawa: IERiGŻ.

 4. Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak 28-33 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP
  orcid.org/0000-0002-6233-6824
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  tel. (61) 854 30 17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadz. UEP
  orcid.org/0000-0002-5045-5447
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1486
  wydatki budżetowe, KRUS, polityka gospodarcza, opcja fiskalna, opcja monetarna
  E62, H50, H60
  pl

  Celem artykułu jest wskazanie wydatków na KRUS względem zmian, które zaszły w budżecie rolnym Polski po 2016 roku pod wpływem nowej opcji w krajowej polityce gospodarczej, a także pozycji KRUS w długim okresie. Omówiono teoretyczne przesłanki i skutki zmiany opcji w polityce gospodarczej, następnie przenalizowano poziom oraz udział wydatków na sektor rolny w budżecie ogółem oraz PKB. Skoncentrować się na kwestiach społecznych związanych z sektorem rolnym przez pryzmat wydatków na KRUS. Stwierdzono, że udział wydatków budżetowych na ten cel w ogóle wydatków budżetowych państwa w długim okresie sukcesywnie spadał. Poziom wydatków budżetowych na KRUS zbliżony nominalnie do 18 mld zł rocznie stabilizuje się, natomiast pozostaje potrzeba utrzymania dotychczasowych świadczeń, zarówno co do poziomu, jak i skali.

  Basu Susanto, Alan Taylor. 1999. Business cycles in international historical perspective. Journal of Economic Perspectives 2 (13): 45-68.

  Cramer Gail, Clearance Jensen. 1992. Agricultural economics and agribusiness. Chapter 9. New York: J. Wiley and Sons, Inc.

  Czyżewski Andrzej. 1997-2016. Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997-2016 w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10, część 32, 33, 35 oraz pozostałe części dotyczące rolnictwa (Opinions on drafts of budget laws for the years 1997-2016 in the part concerning agriculture, rural development and agricultural markets, Division 0.10, parts 32, 33, 35 and other parts concerning agriculture). Warszawa: Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji.

  Czyżewski Andrzej. 2001. Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. [W] Jaka polityka gospodarcza. Kluczowe problemy gospodarki (Role of macroeconomic policy in shaping conditions for sustainable agricultural development. [In] Which economic policies. Key economic problems), ed. Urszula Płowiec, 99-102. Warszawa: PWE.

  Czyżewski Andrzej, Agnieszka Poczta, Łukasz Wawrzyniak. 2006. Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej (The interests of European agriculture in the light of the global economic policy context). Ekonomista 3: 347-369.

  Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2012. Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i Rosji. Próba porównania (Relations of agriculture with the macroeconomic environment in Poland and Russia. Attempt at comparison). Ekonomista 3: 345-368.

  Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2013. Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013 (Revenue and expenditure in agricultural budgets of Poland in the forthcoming financial perspective 2007-2013). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (28): 33-44.

  Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2014. Budżet rolny Polski przed wstąpieniem do UE i po akcesji. Poziom, dynamika, tendencje. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi (Poland’s agricultural budget before and after accession. Level, dynamics, trends. [In] Polish rural areas 2014: report on the condition of rural areas), ed. Iwona Nurzyńska, Poczta Walenty, 225-256. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  Czyżewski Andrzej, Anna Matuszczak. 2015. KRUS w budżecie rolnym Polski w długim okresie (ASIF in Poland’s agricultural budget in the long term). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 403: 30-41.

  Gajda-Kantorowska Małgorzata, Katarzyna Tarnawska. 2009. Kontrowersje wokół roli „Paktu Stabilizacji i Wzrostu” jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej (The controversy over the role of the Stability and Growth Pact as an instrument of economic policy coordination within the Economic and Monetary Union) Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2: 9-28.

  MF (Ministerstwo Finansów). 2010-2018. Projekty ustaw budżetowych na lata 2010-2018 oraz uzasadnienia do ustaw budżetowych na lata 2010-2018. Tom 1 (Draft budget laws 2010-2018 and explanatory notes to budget laws 2010-2018. Vol. 1). Warszawa: Ministerstwo Finansów. http://www.mf.gov.pl.

 5. Mariusz Dacko, Aneta Dacko, Gabriela Mazur 34-40 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr inż. Mariusz Dacko
  orcid.org/0000-0001-8424-4720
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
  Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 43 57
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Aneta Dacko
  orcid.org/0000-0003-1470-5442
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
  Wydział inżynierii Środowiska i Geodezji
  Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
  ul. Balicka 253a, 30-198 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr inż. Gabriela Mazur
  orcid.org/0000-0002-6370-2259
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
  Wydział Ekonomiczno-Rolniczy
  Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1488
  odpady, zrównoważony rozwój, dobre praktyki, postawy i opinie mieszkańców
  Q53, Q56
  pl

  Analizie poddano lokalny system gospodarki odpadami w gminie Biecz położonej w województwie małopolskim. Dane o charakterze wtórnym uzupełniono wybranymi wynikami badań własnych zrealizowanych w 2016 roku na próbie 312 mieszkańców gminy. Dane pozyskano przy użyciu autorskiego formularza ankiety osadzonej na dysku Google. Dotyczyła ona postaw mieszkańców względem problemu pozbywania się odpadów i ich opinii nt. funkcjonowania tej ważnej sfery lokalnej gospodarki. Celem badań była z jednej strony, krytyczna ocena przyjętych przez władze samorządowe rozwiązań w zakresie odpadów, z drugiej zaś, próba wskazania działań jakie gmina mogłaby podjąć, doskonaląc swój system gospodarki odpadami. Do działań takich zaliczono m.in. edukację mieszkańców, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, eliminację renty konsumenta przez różnicowanie stawek opłat za odbiór odpadów, a także kontrole – nie tylko deklaracji składanych przez mieszkańców, ale przede wszystkim prawidłowości procesu pozbywania się odpadów.

  Bołtromiuk Artur. 2008. Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r. (Poles in an ecological mirror. Report on research on ecological awareness of Poles in 2008). Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

  Dacko Mariusz. 2011. Model rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000. [W] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych (Model of development of rural areas covered by the Natura 2000 network. [In] Conditions for the sustainable development of communes included in the Natura 2000 network in the light of empirical research), ed. A. Bołtromiuk, 325-360. Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN.

  Hardin Garrett. 1968. The Tragedy of the commons. Sciences 162 (3859): 1243-1248.

  Kowal Jolanta. 1998. Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku (Statistical methods in market surveys). Warszawa: PWN.

  Kronenberg Jakub, Tomasz Bergier. 2010. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce (Challenges of sustainable development in Poland). Kraków: Wyd. Fundacja Sendzimira.

  Prus Piotr, Agata Marszewska. 2009. Perspektywy zrównoważonego rozwoju gminy Bytoń w opinii mieszkańców (Prospects for sustainable development of Byton commune in its inhabitants' opinion). Roczniki SERIA XI (4): 267-271.

  Sandner Jan. 2008, Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości (Sustainable development as a chance for humanity). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Sztumski Wiesław. 2006. Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia (The idea of sustainable development and possibility of its realization). Problemy Ekorozwoju 1 (2): 73-76.

  Toffler Alvin. 2006. Trzecia fala (Third wave). Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.A.

  Toffler Alvin. 2007. Szok przyszłości (The shock of the future). Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.A.

  Zabłocki Grzegorz. 2002. Rozwój zrównoważony – idee, efekty, kontrowersje (Sustainable development – ideas, effects, controversies). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. http://www.biecz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=260&strona=1.

 6. Marta Domagalska-Grędys 41-46 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr hab. Marta Domagalska-Grędys
  orcid.org/0000-0002-9709-5960
  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja
  Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
  Zakład Zarządzania i Marketingu
  Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  tel. (12) 662 44 40
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1490
  cele współpracy rozwojowej, rasy zachowawcze, Analiza Głównych Składowych
  Q57, Q12, D71
  pl

  Celem badań była ocena celów współpracy gospodarstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru rozwojowego. Zastosowano analizę PCA. Analizy dokonano ze względu na utrzymywane gatunki (bydło, owce, świnie), cechy demograficzne oraz wielkość gospodarstw. Zbadano 145 gospodarstw w południowo-wschodniej Polsce. Narzędziem badawczych był kwestionariusz wywiadu bezpośredniego. Do analizy danych wykorzystano metodę głównych składowych (PCA), która wskazała cele współdziałania najbardziej skorelowane z wymiarem „rozwój” (wspólne pozyskiwanie środków na inwestycje, realizację wspólnych projektów, działanie na rzecz środowiska, barter usług). Hodowcy różnili się sposobem myślenia o współpracy rozwojowej. Podejmowanie współpracy rozwojowej powiązane było z wykształceniem i wiekiem rolników oraz wielkością gospodarstwa. Bez większego znaczenia okazał się m.in. staż pracy w rolnictwie.

  Banaszak Ilona. 2009. Determinanty sukcesu współpracy na rynkach rolniczych na przykładzie grup producentów rolnych w Polsce (Determinants of successful co-operation on agricultural markets presented on the example of agricultural producer groups in Poland). Wieś i Rolnictwo 1: 100-121.

  Borecka Anna, Sowula-Skrzyńska Elżbieta, Szumiec Anna, Skrzyński Grzegorz. 2017. Udział w programie ochrony zasobów genetycznych bydła czynnikiem oprawy efektywności funkcjonowania gospodarstw produkujących mleko (Participation in the program of protection of genetic cattle resources as a factor improving the efficiency of the dairy farms). Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 70-75.

  Domagalska-Grędys Marta. 2010. Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników (Aspect of sociology and organizational cooperation in rhetoric of economic justification farmers collaboration). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. Ekonomika Rolnictwa 97 (2): 133-143.

  Krawczyk Józefa, Krupiński Jędrzej. 2015. Perspektywy ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach biogospodarki (Prospects for conservation of farm animal biodiversity under conditions of bioeconomy). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 145-150.

  Krzyżanowska Krystyna. 2013. Organizowanie się rolników w grupy producentów rolnych. [W] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Nauki ekonomiczno- -rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki (Farmers Organizing into Agriculture Producer Group [In] 60 years of the Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Life Sciences, Economics and agricultural sciences in the context of the changing needs of the economy). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Lemanowicz Marzenia. 2005. Organizacje i grupy producenckie szansą na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa (Organizations and producer groups as an opportunity to improve the competitiveness of Polish agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Wyrwicka Magdalena K. (ed.). 2011. Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy FORESIGHT (Wielkopolska economic networks – knowledge transformation scenarios supporting an innovative economy. Final report FORESIGHT). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

  http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2015/WPRE/16_03_2017/D20150415.pdf,. access: 7.10.2017.

 7. Waldemar Gostomczyk 47-52 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr inż. Waldemar Gostomczyk
  orcid.org/0000-0003-1357-7493
  Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
  tel. 602 238 058
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1493
  energia odnawialna, samowystarczalność energetyczna, autonomiczne regiony energetyczne
  Q42
  pl

  Celem badań była ocena poziomu samowystarczalności energetycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym. Na poziomie województw przedstawiono produkcję energii elektrycznej, jej stosunek do energii zużytej, wielkość i dynamikę zmian produkcji energii odnawialnej w latach 2010-2016 oraz jej udział w produkcji ogółem. Scharakteryzowano autonomiczne regiony energetyczne, jako struktury pozwalające dążyć do samowystarczalności energetycznej. W badaniach i analizach posłużono się metodą porównawczą oraz zestawieniem poszczególnych kategorii według analizowanych wartości. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że ważną rolę w osiąganiu samowystarczalności energetycznej pełnić będą mikro i małe instalacje bazujące na lokalnych zasobach.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). OJ L 140, 5.06.2009 r.

  Eurostat. 2017. Energy Statistic 2017 edition. Luxembourg: Eurostat.

  Gnutek Zbigniew. 2011. Wybrane aspekty użytkowania energii w rolnictwie (Selected aspects of energy use in agriculture). Inżynieria rolnicza 15 (9): 49-56.

  GUS. 2017. Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. (Energy from renewable sources in 2016). Warszaw: GUS.

  IEO (Instytut Energetyki Odnawialanej). 2013. Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Synteza (National plan for the development of microinstallation of renewable energy sources by 2020. Synthesis). Warszawa: Instytut Energetyki Odnawialanej.

  Jasiulewicz Michał. 2017. Wdrożenie innowacyjnej inwestycji pilotażowej w przemyśle przetwórstwa spożywczego oraz w biogazowni w zakresie bioenergetyki (Implementation of an innovative pilot investment in the food processing industry and biogas plant in the field of bioenergy). Roczniki Naukowe SERIA XIX (2):89-94.

  SBF Polska PV. 2018. Raport SBF Polska PV 2018 (SBF Polska PV 2018 report). Warszawa: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

  https://bdl.stat.gov/BDL

 8. Małgorzata Górka, Elżbieta Brągiel 53-58 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr inż. Małgorzata Górka
  orcid.org/0000-0003-2763-2780
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności
  ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
  tel. (13) 43 755 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Elżbieta Brągiel
  orcid.org/0000-0001-7393-1381
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1494
  innowacje
  O31, Q12
  pl

  Przedstawiono wybrane aspekty podejmowanych działań innowacyjnych przez podmioty rolnicze. Ukazano problematykę innowacyjności na przykładzie dwóch spółdzielni rolniczych z województwa podkarpackiego. Badania wykazały, że innowacje wprowadzane przez badane spółdzielnie miały głównie charakter innowacji technologicznych, a w niewielkim stopniu nietechnologicznych. Głównym efektem podejmowania tego rodzaju działań było obniżenie kosztów produkcji oraz wejście na nowe rynki zbytu.

  Dodgson Mark, David Gann, Ammon Salter. 2005. Think, play, do. Technology innovation and organization. New York: OXFORD University Press Inc.

  Fagerberg Jan. 2005. Innovation a guide to the literature. [W] The Oxford handbook of innovation (Innovation a guide to the literature. [In] The Oxford handbook of innovation), ed. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, 1-26. Oxford : Oxford University Press.

  Gonet Danuta. 2017. Innowacyjność członków grup producentów rolnych – studium przypadku (The innovativeness of members of agricultural producer groups – on selected examples). Roczniki Naukowe SERiA XIX (3): 58-63.

  Górka Małgorzata, Henryk Runowski. 2017. Innowacyjność rolniczych spółdzielni produkcyjnych (Innovation of agricultural production cooperatives). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Grzybowska Barbara. 2012. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne (Innovation of the food industry in Poland – a regional approach). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

  Janasz Władysław, Katarzyna Kozioł. 2007. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (Determinants of innovative activity of enterprises). Warszawa: PWE.

  Juchniewicz Małgorzata. 2008. Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego. [W] Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów po integracji z Unią Europejską (Innovation as a factor in the growth of competitiveness of the Polish food industry. [In] Assessment of the development of competitiveness of Polish producers after integration with the European Union), ed. I. Szczepaniak, 87-104. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Juchniewicz Małgorzata. 2011. Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym (Nontechnological innovations in the food industry). Roczniki Naukowe SERiA XIII (2): 159-164.

  Juchniewicz Małgorzata, Barbara Grzybowska. 2010. Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce (Innovativeness of micro enterprises in Poland). Warszawa: PARP.

  Kisiel Roman, Karolina Babuchowska. 2008. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji (The innovative activity of enterprises registered in the regional system of innovation support). Roczniki Naukowe SERiA X (1): 159-163.

  Łącka Irena. 2011. Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki (Technological cooperation of Polish scientific and research institutions with enterprises as a factor in the growth of innovativeness of the Polish economy). Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

  Oleksiuk Adam. 2012. Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego (Conditions and mechanisms of creating innovation as a factor of economic development). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

  OECD. 2005. Olso Manual. The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. 3 Edition. European Commission: Oslo Publishing.

  Panek Jacek. 2007. Innowacyjność polskiego przemysłu. W progu UE (Innovation of the Polish industry. In the EU threshold). Innowacje 7: 7-12.

  Schumpeter Joseph A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego (Theory of economic development). Warszawa: PWN.

  Stachak Stanisław. 2013. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (Basics of the methodology of economic sciences). Warszawa: Difin.

  Wasilewska Anna. 2012. Innowacja jako zmiana (Innovation as a Change). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 9: 433-446.

 9. Aleksander Grzelak 59-64 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP
  orcid.org/0000-0002-4290-4740
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
  al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1495
  gospodarstwo rolne, środowisko, sytuacja ekonomiczna, WPR UE
  Q12, Q50, Q56
  pl

  Głównym celem artykułu jest zbadanie związków pomiędzy wynikami ekonomicznymi gospodarstw rolnych a ich oddziaływaniem na środowisko. Badania przeprowadzono na grupie 23 krajów UE, które były członkami przynajmniej od 2004 roku. Zakres czasowy analiz dotyczył lat 2004-2015. Wykorzystano metodę analizy regresji w oparciu o dane panelowe. Stwierdzono, że korzystniejszej sytuacji ekonomicznej badanej grupy gospodarstw rolnych towarzyszy silniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko. Najsilniejszy relatywny wpływ na środowisko (z perspektywy presji materiałowej na środowisko) odnotowano dla inwestycji.

  Andersen Erling, Berien Elbersen, Frans Godedchalk, Davis Verhoog. 2007. Farming and the environment in the European Union – using agricultural statistics to provide farm management indicators. Journal of Environmental Management 82 (3): 353-362.

  Czyżewski Bazyli. 2017. Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie (Market treadmill in the European agriculture). Warszawa: PWN.

  Kuś Jan. 1995. Rola zmianowania roślin we współczesnym rolnictwie (The role of plant rotation in contemporary agriculture). Puławy: IUNG.

  Nemes Noémi. 2009. Comparative analysis of organic and non-organic farming systems: a critical assessment of farm profitability. Rome: FAO, https://pdfs.semanticscholar.org/ef02/8b1685941b84179 c466b05de7fe6d8c8a746.pdf, access April 2018.

  OECD. 2001. Environmental indicators for agriculture. Methods and results. Executive summary. Paris: OECD, http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/1916629.pdf, access March 2018.

  Piekut Kazimierz, Mirosław Machancki. 2011. Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN (Ecological and economic assessment of agricultural holdings based on the FADN data). Woda –Środowisko – Obszary wiejskie 11 (1): 203-219.

  Pretty Jules, Craig Brett, David Gee, Rachel Hine, Chris Mason, James Morison, Hans Raven, Matthew Rayment, Gert van der Bijl. 2000. An assessment of the total external costs of UK agriculture. Agricultural System 65 (2): 113-136.

  Rodriguez Elizabeth, Ryan Sultan, Amy Hilliker. 2004. Negative effects of agriculture on our environment. The Traprock 3: 8-32.

  Sadowski Arkadiusz. 2017. Wyżywieniowe i środowiskowe funkcje światowego rolnictwa – analiza ostatniego półwiecza (Nutrition and environmental functions of global agriculture – analysis of the last half-century). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy.

  Wooldridge Jeffrey. 2002. Econometric analysis of cross section and panel data. London: MIT Press, https://jrvargas.files.wordpress.com/2011/01/wooldridge_j-_2002_econometric_analysis_of_cross_ section_and_panel_data.pdf.

  Wrzaszcz Wioletta. 2017. Farms’ production and economic results difference in the environmental pressure. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 3-24.

  Zieliński Marek. 2016. Emisja gazów cieplarnianych a wyniki ekonomiczne gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych (Greenhouse gas emissions and economic results of farms specializing in field crops). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

 10. Krzysztof Hryszko 65-71 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  mgr inż. Krzysztof Hryszko
  orcid: https://orcid.org/0000-0003-2274-0942
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
  00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
  tel. (22) 5054718
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1496
  rynek ryb, przetwórstwo ryb, struktura podmiotowa, struktura produkcji, wyniki ekonomiczno-finansowe
  D24, E20, L66, Q22
  pl

  Przetwórstwo ryb w krajach Unii Europejskiej należy do jednego z mniejszych sektorów rolno-żywnościowych, a produkcja skoncentrowana jest w kilku krajach. Podjęto próbę charakterystyki przetwórstwa rybnego w UE ogółem i jego zróżnicowania w poszczególnych regionach. Ocenę zmian zachodzących w sektorze rybnym dokonano zarówno w obszarze struktury produkcji, struktury podmiotowej, jak i wyników ekonomiczno-finansowych. Podstawowym okresem analizy były lata 2010-2015.

  EUMOFA. 2017. The EU fish market – 2017 edition. European Union: Directorate-General for Maritime Affairs of The European Commission.

  FAO. 2018. Globefish highlights – a quarterly update on world seafood markets.

  Marek-Kołodziej Katarzyna, Iwona Łapuńka. 2016. Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego (Leverage effect as a tool for rising return on invested capital). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 4 (82/1): 413-424, doi: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-35.

  Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (Enterprise valuation according to the world standards). Warszawa: PWN.

  STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries). 2018. Economic report of the EU fish processing sector 2017 (STECF-17-16). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 11. Krzysztof Kapela, Marek Gugała, Marek Niewęgłowski, Ewa Krasnodębska 72-77 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr inż. Krzysztof Kapela
  orcid.org/0000-0002-3415-7781
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
  tel. (25) 643 13 27
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Dr inż. Marek Niewęgłowski
  orcid.org/0000-0002-8229-6911
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
  tel. (25) 643 12 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. prof. UPH Marek Gugała
  orcid.org/0000-0001-5048-3432
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
  tel. (25) 643 13 07
  e-mail: marek.gugałTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ewa Krasnodębska
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Wydział Przyrodniczy, Instytut Agronomii
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

  10.5604/01.3001.0012.1497
  koszty eksploatacji, transport, gospodarstwo rolne, produkcja roślinna
  Q1, Q14
  pl

  Celem artykułu jest przedstawienie kosztów eksploatacji środków transportowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym położonym w województwie mazowieckim, specjalizującym się w produkcji roślinnej. Analizę kosztów przeprowadzono na podstawie całorocznej ewidencji czynności transportowych w gospodarstwie oraz danych pozyskanych metodą wywiadu bezpośredniego. Zakres badań obejmował lata 2015-2017. Z przeprowadzonej analizy wynika, że koszty eksploatacji środków transportowych, w zależności od rodzaju zestawu transportowego oraz roku, kształtowały się od 1197,46 do 1432,62 zł/ha UR. Najwyższy udział w strukturze kosztów eksploatacji środków transportowych miały koszty zmienne, które w analizowanym okresie stanowiły około 70%. Wśród kosztów zmiennych duży udział w ich wielkości miały koszty paliwa (około 55%).

  Kokoszka Stanisław. 2010. Ocena doboru środków transportowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie odległości przewozu (Assessment of the selection of transport facilities in farms in the aspect of transport distance). Inżynieria Rolnicza 3 (121): 69-77

  Kokoszka Stanisław. 2011a. Analiza wyposażenia w środki transportowe w kontekście wielkości gospodarstwa rolniczego (Analysis of the provision with means of transport in a farm size context). Inżynieria Rolnicza 4 (129): 127-133.

  Kokoszka Stanisław. 2011b. Wpływ organizacji pracy środków transportu na koszty przewozu w gospodarstwach rolniczych (Influence of organization of the transportation on the transportation costs in the farms). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 10: 55-62.

  Kowalik Ireneusz, Zenon Grześ. 2006. Wpływ wykorzystania maszyn rolniczych na koszty mechanizacji w gospodarstwach rolniczych o różnej powierzchni (Influence of using farm machines on the costs of mechanization in farmsteads with different area size). Inżynieria Rolnicza 13 (20): 201-208.

  Kuboń Maciej. 2005. Ocena technologii przewozu w transporcie rolniczym (Evaluation of transport technology in agriculture). Inżynieria Rolnicza 3 (63): 271-277.

  Kuboń Maciej. 2007a. Wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej (Possession and utilization of transport facilities in farms engaged in various agricultural production types). Inżynieria Rolnicza 8 (96): 141-148.

  Kuboń Maciej. 2007b. Metodyczne aspekty szacowania kosztów infrastruktury logistycznej przedsiębiorstw rolniczych (Methodological aspects of estimating the costs of logistics infrastructure of agricultural enterprises). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (55): 125-133.

  Kuboń Maciej. 2008a. Koszty infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach rolniczych (Logistic infrastructure costs in agricultural enterprises). Inżynieria Rolnicza 10 (108): 125-136.

  Kuboń Maciej. 2008b. Koszty eksploatacji środków technicznych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej (Operating costs of technical means on farms with various types of agricultural production). Problemy Inżynierii Rolniczej 1: 55-62.

  Muzalewski Aleksander. 2015. Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 (Rules for the selection of agricultural machinery under the RDP for the years 2014-2020). Warszawa: ITP Oddział w Warszawie.

  Stadler Edwin, Isidor Schiess, Helmut Ammann. 2004. Transportleistung und – kosten. Einfluss von Traktorgrösse und Höchstgeschwindigkeit (Transport performance and costs. Influence of tractor size and maximum speed). FAT-Berichte 611: 31-38.

 12. Maria Klonowska-Matynia 78-83 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr Maria Klonowska-Matynia
  orcid.org/0000-0002-4351-7304
  Politechnika Koszalińska
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
  tel. (94) 34 39 182
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1499
  kapitał ludzki, zdrowie, obszary wiejskie, zróżnicowanie, przestrzeń
  J24, I15
  pl

  Celem artykułu jest zbadanie poziomu i ocena przestrzennego rozkładu kapitału ludzkiego definiowanego w obszarze jakości zdrowia na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W analizie wykorzystano wybrane metody taksonomii wielokryterialnej do oszacowania indeksu syntetycznego WSKLz oraz metody aglomeracyjne do grupowania obiektów o względnie jednorodnej strukturze wewnętrznej. Przyjęto założenie, że występuje współzależność pomiędzy poziomem kapitału zdrowotnego WSKLz a typem gminy wyodrębnionej w procedurze Dynamic clouds clustering Diday’s ze względu na struktury składowe poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według typologii Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (MROW). Uzyskane wyniki wskazują na nierównomierny rozkład kapitału zdrowotnego, nie dają jednak podstaw do przyjęcia weryfikowanej hipotezy. Badaniem objęto obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego zdefiniowane zgodnie z kryterium administracyjnym GUS, jako gminy wiejskie i wiejsko-miejskie. Głównym źródłem danych był Bank Danych Lokalnych GUS i etap I MROW.

  Domański Stanisław Ryszard. 1990. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy (Human capital and economic growth). Warszawa: SGPiS.

  Fägerlind Ingemar. 1975. Formal education and adult earnings. Stockholm: Almqvist &Wicksell International.

  Galama Titus J., Hans van Kippersluis. 2013. Health inequalities through the lens of health-capital theory: issues, solutions, and future directions. [In] Health and inequality, ed. Pedro Rosa Dias, Owen O’Donnell, 263-284. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

  García-Gómez Pilar, Hans van Kippersluis, Owen O’Donnell, Eddy van Doorslaer. 2013. Long-term and spillover effects of health shocks on employment and income. Journal of Human Resources 48 (4): 873-909.

  Hause John C. 1972. Earnings profile: Ability and schooling. Journal of Political Economy 80 (3/2): S108-S138.

  Klonowska-Matynia Maria. 2017. Czynniki edukacyjne a przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce (Educational factors and spatial distribution of human capital in rural areas in Poland). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 327 (1): 107-127. Luthans Fred. Luthans Kylie W. Luthans Brett C. 2004. Positive psychological capital: Beyond human and social capital. Business Horizons 47 (1): 45-50.

  McDonald Scott, Jennifer Roberts. 2002. Growth and multiple forms of human capital in an augmented Solow model: a panel data investigation. Economics Letters 74 (2): 271-276.

  Mincer Jacob. 1958. Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy 66 (4): 281-302.

  Mushkin Selma J. 1962. Health as an investment. Journal of Political Economy 70 (5/Part 2): 129-157.

  Nowak Edward. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych (Taxonomic methods in the classification of socio-economic objects). Warszawa: PWE.

  Rosner Andrzej. Stanny Monika. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I (Monitoring of rural areas development. Stage I). Warszawa: FEFRWP, IRWiR PAN.

  Smith James P. 1999. Healthy bodies and thick wallets. Journal of Economic Perspectives 13 (2): 145-166.

  Stanny Monika. 2014. Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi (Territorial differentiation of selected population problems in the context of socio-economic development of the Polish countryside). Studia Ekonomiczne 167: 9-21.

  Taubman Paul. Terence Wales. 1974. Higher education and earnings. Cambridge, New York: National Bureau of Economic Research.

  UNDP. 2007. Measuring Human Development. A Primer. Guidelines and tools for statistical research analysis and advocacy. Bangkok: UNDP, http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/asiathepacifc/ thailand/ThAiLAND_2007_en.pdf.

 13. Danuta Kołodziejczyk 84-89 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr hab. Danuta Kołodziejczyk, prof. IERiGŻ
  orcid.org/000-0001-9369-5101
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 45 48
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1500
  specjalne strefy ekonomiczne, spójność terytorialna, rozwój demograficzny, rozwój społeczno-gospodarczy
  R12
  pl

  Głównym celem badań było ustalenie, czy specjalne strefy ekonomiczne są skutecznym instrumentem polityki gospodarczej wpływającym na spójność terytorialną regionu. Spójność terytorialną w regionach rozważano w aspekcie demograficznym i społeczno-gospodarczym. Opierając się na wybranych wskaźnikach rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego w latch 2005, 2010 i 2015, przedstawiono relacje między obszarami włączonymi do SSE i obszarami poza SSE w regionie. Analiza poziomu rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego między tymi obszarami w regionie wykazała duże różnice, szczególnie w aspekcie społeczno-gospodarczym. Stwierdzono, że obszary włączone SSE w dużym stopniu wyprzedzają obszary bez SSE pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także sąsiedztwo dynamicznie rozwijających się obszarów zaczyna stymulować szybszy rozwój obszarów poza SSE. Oznacza to, że w dłuższym okresie SSE mogą wpływać na kształtowanie spójności terytorialnej regionu.

  Blakley Edward J. 2009. Planning local economic development. Theory and practice. Sydney: Sage Publications, Incorporations.

  Friedman Milton. 1966. The methodology of positive economics. [In] Essays in positive economics, ed. M. Friedman, 3-16. Chicago: University Press of Chicago.

  Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typology of country division due to the level of their development and the resources and structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny 4: 307-326.

  Grzeszczak Jerzy. 1999. Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej (The poles of growth and forms of polarized space). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

  MR (Ministerstwa Rozwoju). 2016. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Raport , stan na 31 grudnia 2015 r. (Information on the implementation of the Act on Special Economic Zones. Report, as of December 31, 2015 ).Warszawa: Ministwersytwo Rozwoju.

  Myrdal Gunnar. 1958. Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte (Theory of economics and economically undeveloped countries). Warszawa: PWN.

  Pastusiak Radosław, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski. 2016. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo (The impact of special economic zones on the economy and society). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Act of October 20, 1994 on special economic zones). Dz.U. 1994 nr 123, poz. 600.

 14. Sylwester Kozak 90-95 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  Dr hab. Sylwester Kozak, Prof. SGGW
  orcid.org/0000-0001-9485-6704
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Faculty of Economic Sciences, Department of Economics and Economic Policy
  Division of Financial Markets
  Nowoursynowska Str. 166, Warsaw, Poland
  phone: +48 22 593 42 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1501
  przedsiębiorstwa, sektor spożywczy, efektywność techniczna
  L25, L66, O32
  en

  W artykule analizowano wpływ wielkości i statusu prawnego przedsiębiorstwa na jego efektywność techniczną i efektywność skali polskich producentów żywności. Wielkości te mierzono przy użyciu nieparametrycznej metody DEA. Badanie oparto na rocznych sprawozdaniach finansowych 52 producentów cukru i wyrobów cukierniczych działających w latach 2006-2016. Analizą objęto wszystkie przedsiębiorstwa w sektorze, a także grupy większych i mniejszych przedsiębiorstw (wyróżnione medianą aktywów) oraz grupy spółek kapitałowych i spółdzielni. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa osiągnęły względnie wysoką efektywność techniczną i efektywność skali, w przedziale odpowiednio od 82 do 93% i od 93 do 98%. Wszystkie przedsiębiorstwa działały sprawniej w korzystniejszych warunkach makroekonomicznych. Poziom efektywności technicznej i skali zależały od wartości aktywów i statusu prawnego przedsiębiorstwa. Większe podmioty były mniej skuteczne technicznie niż mniejsze, ale w większym stopniu wykorzystywały efekty skali. Spółki kapitałowe były bardziej efektywne niż spółdzielnie, ale w mniejszym stopniu korzystają z efektu skali.

  Aigner Dennis, Knox Lovell, Peter Schmidt. 1977. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics 6 (1): 21-37.

  Banker Rajiv, Abraham Charnes, William Cooper. 1984. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science 30 (9): 1078-1092.

  Baran Joanna. 2013. Efficiency of the production scale of Polish dairy companies based on Data Envelopment Analysis. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 12 (2): 5-13.

  Baran Joanna, Marcin Wysokinski, Daniel Staš, Anna Samolejova. 2016. Efficiency of Polish metallurgical industry based on Data Envelopment Analysis. Metalurgija 55 (2): 245-248.

  Berger Allen, David Humphrey. 1991. The dominance of inefficiencies over scale and product mix economies in banking. Journal of Monetary Economics 20: 117-148.

  Charnes Abraham, Cooper William, Rhodes Edward. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 2 (6): 429-444.

  Chen Chien, Magali Delmas, Marvin Lieberman. 2015. Production frontier methodologies and efficiency as a performance measure in strategic management research. Strategic Management Journal 36:19-36.

  Coelli Tim, Dodla Prasada, Christofer O’Donnell, George Battese. 2005. An Introduction to efficiency and productivity analysis. New York: Springer.

  Khoo-Fazari Kerry, Zijang Yang, Joseph Paradi. 2013. A distribution-free approach to stochastic efficiency measurement with inclusion of expert knowledge. Journal of Applied Mathematics 2013: 1-21.

  Kulawik Jacek, Wojciech Jóźwiak. 2007. Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa (Analysis of effectiveness of management and functioning of agriculture enterprises created on the basis of the state-owned farms). Warszawa: Wydawnictwo IERIGŻ – PIB,

  Murillo-Zamorano Luis. 2004. Economic efficiency and frontier techniques. Journal of Economic Surveys 18 (1): 33-77.

  Rodmanee Sudarin, Wen-Chi Huang. 2013. Efficiency evaluation of food and beverage companies in Thailand: An application of relational two-stage DEA. International Journal of Social Science and Humanity 3 (3): 202-205.

  Szymańska Elżbieta. 2009. Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych (The DEA method application for examining the effectiveness of pigs households). Journal of Agribusiness and Rural Develpoment 2 (12): 249-255.

 15. Karol Krajewski, Maciej Kuboń, Monika Świątkowska, Ewa Świstak 96-101 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr inż. Karol Krajewski
  orcid.org/0000-0001-7311-8024
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
  w Przemyślu, Instytut Nauk Technicznych,
  ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
  37-700 Przemyśl
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  prof. dr hab. Maciej Kuboń
  orcid.org/0000-0003-4847-8743
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
  w Przemyślu, Instytut Nauk Technicznych
  ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
  37-700 Przemyśl
  tel. (16) 735 52 62
  e-mail: m.kubon@@pwsw.eu

  dr Monika Świątkowska
  https://orcid.org/0000-0002-6831-7755
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr Ewa Świstak
  https://orcid.org/0000-0003-3116-8466
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1502
  dystrybucja żywności, lokalne produkty żywnościowe, Podkarpacie
  L11, L81, Q12, Q13, P23, R12
  pl

  Podjęto szeroką problematykę ograniczeń i rozwoju procesów dystrybucji żywnościowych produktów lokalnych, wytwarzanych w regionie Podkarpacia na tle uwarunkowań rynku żywnościowego i konsumpcji w tym regionie. Scharakteryzowano sytuację rynkową produktów lokalnych i tradycyjnych w odniesieniu do warunków procesów dystrybucji oraz dokonano diagnozy barier i szans rozwoju tych procesów w regionie. Przedstawiono opinie przedsiębiorstw, uczestników kanałów dystrybucji produktów lokalnych na temat trudności dystrybucji tych produktów. Badania prowadzono w końcu 2017 roku, z wykorzystaniem badań jakościowych, a dane empiryczne uzyskano metodą wywiadów bezpośrednich z ekspertami reprezentującymi sferę produkcji i dystrybucji żywności w regionie Podkarpacia. Respondenci wskazywali, że mimo wysokiej oceny oferowanych produktów lokalnych ze strony konsumentów i zmian na rynku żywności, ciągle występują trudności w dystrybucji oferowanych produktów poza rynek lokalny, a barierami są niewielka skala produkcji, brak standaryzacji oraz ograniczenia w logistyce produktów.

  Bryła Paweł. 2015. Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywy sprzedawcy i konsumenta (Marketing of regional and ecological food products. Seller and consumer perspectives). Łódź: Wydawnictwo. Uniwersytetu Łódzkiego.

  Duczkowska-Małysz Katarzyna. 2007. Budowa rynku produktów regionalnych (Formation of the regional products market). Agro-Smak 4: 4-6.

  Galli Francesca, Gianluca Brunori (eds.). 2013. Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document Project FOO DLINKS (GA No. 265287).

  Kawa Marta, Anna Augustyńska-Prejsnar. 2014. Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia (Factors influencing purchasing decisions for traditional and regional products among residents of the Podkarpacie Voivodeship). Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (33): 51-59.

  Krajewski Karol. 2008. Dystrybucja i jej znaczenie w organizacji rynku produktów tradycyjnych i lokalnych w Polsce (Distribution and its importance in organizing the market of traditional and local products in Poland). Warszawa: Wydawnictwo Senatu RP, opracowania Tematyczne nr 543.

  Krajewski Karol. 2013. Zarządzanie produktem żywnościowym. [W] Marketing żywności (Food product management. [In] Food marketing), ed. Hanna Górska-Warsewicz, Monika Świątkowska, Karol Krajewski, 172-195. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer,

  Krajewski Karol. 2014. Zarządzanie kategorią żywnościowych produktów tradycyjnych – perspektywa strategiczna (Category management of traditional food products – strategic perspective). Marketing i Rynek 6: 29-445.

  Krajewski Karol, Romuald Zabrocki. 2008. Market of food traditional and regional products in Poland. [In] Traditional and regional technologies and products in humans nourishment, ed. Danuta Kołożyn-Krajewska, Zbigniew Dolatowski, 108-133. Kraków: PFTS Scientific Publishing House.

  Krajewski Karol, Adam Skrzecz. 2010. Problemy zarządzania procesami logistycznymi dla produktów tradycyjnych i lokalnych na Mazowszu. [W] Metody inżynierskie w zarządzaniu ((Problems of logistic processes management for traditional and local products in Mazovia. [In] Engineering methods in management), ed. Piotr Palich, 315-332. Gdynia: Wyd. Naukowo-Techniczne JAST.

  Krajewski Karol, Monika Świątkowska, Dagmara Stangierska, Romuald Zabrocki. 2017. Uwarunkowania procesów logistycznych i organizacji rynku w zarządzaniu tradycyjnymi produktami żywnościowymi na Podkarpaciu. [W] Aktualne problemy transportu. Tom II (Determinants of logistic processes and market organization in managing traditional food products in Podkarpacie. [In] Current transport problems. Volume II), ed. Grzegorz Dzieniszewski, Maciej Kuboń, 91-107. Przemyśl: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

  Kuboń Maciej, Dariusz Kwaśniewski, Urszula Malaga-Toboła, Sylwester Tabor. 2014. Model solutions of distribution logiistics with regard to organic products. Agricultural Engineering 2 (150): 77-90.

  O’Hara Jeffrey, Rich Pirog. 2013. Economic impacts of local food systems: Future research priorities. Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development 3 (4): 35-42.

  Olech Elżbieta, Maciej Kuboń. 2016. Clients preferences and development of organic food distribution channels. Agricultural Engineering 20 (1): 119-125.

  Oleniuch Iwona. 2014. Wizerunek tradycyjnej żywności regionalnej w oczach mieszkańców Podkarpacia (The image of traditional regional food in the eyes of the inhabitants of Podkarpacie). Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1: 61-64.

  Świstak Ewa, Świątkowska Monika. 2014. Wykorzystanie mięsa i przetworów mięsnych w tradycyjnych produktach regionalnych jako przykład nowego trendu w konsumpcji (The use of meat and meat products in traditional regional products as an example of a new consumption trend). Marketing i Rynek 8: 1286-1293.

  Żakowska-Biemans Sylwia. 2012. Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów (Traditional Food from the Consumers› Vantage Point). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (82): 5-18.

 16. Mariusz Matyka 102-107 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw.
  orcid.org/0000-0001-6269-1175
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  tel. (81) 4786 801
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1503
  nawozy mineralne, NPK, regionalne zróżnicowanie
  Q 31
  pl

  Celem artykułu jest określenie regionalnego zróżnicowania głównych kierunków zmian oraz poziomu zużycia nawozów mineralnych w Polsce. Materiał źródłowy do pracy stanowiły dane statystyki masowej publikowane przez GUS. Spośród porównywanych województw zużycie nawozów mineralnych w latach 2007-2016 zmniejszało się w największym stopniu w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Najsilniejszy trend wzrostowy stwierdzono w województwach lubelskim, opolskim i podkarpackim. Zużycie nawozów mineralnych w tym okresie cechowało się znacznym zróżnicowaniem regionalnym. Najwyższe nawożenie stosowano w województwach opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a najniższe w małopolskim i podkarpackim.

  GUS. 2007-2017. Środki produkcji w rolnictwie w latach 2006-2016 (Means of production in agriculture in 2006-2016). Warszawa: GUS.

  Hossain Mahabub, Ved Prakash Singh. 2000. Fertilizer use in Asian agriculture: implications for sustaining food security and the environment. Nutrient Cycling in Agroecosystems 57: 155-169.

  Igras Janusz. 2006. Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii Europejskiej (Potential of the Polish fertilizer industry against the background of the European Union). Raporty IUNG-PIB 2: 9-24.

  Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Assessment of regional diversity of correlations between environmental and organisational-production factors in polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 57-79.

  Piwowar Arkadiusz. 2010. Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy (Consumption and relations of price selected mineral fertilizers to wheat grain). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16): 101-109.

  Piwowar Arkadiusz. 2013. Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce (Outline of the problem of fertilization in the sustainable development of agriculture in Poland). Ekonomia i Środowisko 1 (44): 143-155.

  Zalewski Arkadiusz. 2008. Kierunki zmian zużycia nawozów mineralnych w latach 2000-2007 (The changes of mineral fertilizers use in years 2000-2007). Roczniki Naukowe SERiA X (3): 581- 586.

 17. Joanna Mączyńska, Anna M. Klepacka 108-113 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  mgr inż. Joanna Mączyńska
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
  ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Anna M. Klepacka
  orcid.org/0000-0002-2828-5429
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
  ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 345 71
  e-mai1: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1498
  biokomponenty, estry metylowe, bioetanol, surowce rolnicze
  Q15, Q16
  pl

  W wyniku rozpoznania przestrzennego zróżnicowania liczby instalacji do produkcji estrów metylowych i bioetanolu oraz ich wydajności, stwierdzono, że w Polsce produkcja biokomponentów jest zregionalizowana. Ten sam wniosek wysunięto na podstawie analizy udziału powierzchni upraw rzepaku i kukurydzy w powierzchni zasiewów ogółem według województw. Wskazano, że obecna polityka UE w zakresie biopaliw wpływa pozytywnie na rynki związane z produkcją i przetwórstwem rzepaku, natomiast nie ma dużego związku z rynkiem kukurydzy.

  Bojanowska Monika, Marzena Pabich. 2012. Rośliny oleiste w Polsce i na świecie (Oilseed crops in Poland and in the world in recent years). Autobusy 10 (13): 159-162.

  Czułowska Magdalena. 2017. Analiza porównawcza wyników ekonomicznych kukurydzy uprawianej na ziarno suche i mokre (comparative analysis of economic results of maize cultivated for dry and wet grain). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 26-31.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources). Dz.U. UE L 2015.293.1

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). Dz.U. UE L 09.140.16.

  GUS. 2017. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r. (The resultant estimate of the main agricultural and horticultural crops in 2017). Warszawa: GUS.

  GUS. 2018. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2017 r. (Land use and sown area in 2017). Warszawa: GUS.

  Klepacka Anna M., Joanna Mączyńska. 2018. Wpływ unijnych dyrektyw w zakresie wykorzystania biopaliw na rozwój obszarów wiejskich w Polsce (Effects of the biofuel use directive in the rural area development in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XX (2): 84-90.

  KRIR (Krajowa Rada Izb Rolniczych). 2017. Wsparcie dla postulatów Koalicji na Rzecz Biopaliw (Support for postulates of the Coalition for Biofuels), https://raportrolny.pl/news/ item/1120-wsparcie-dlapostulat% C3%B3w-koalicji-na-rzecz-biopaliw, dostęp: 15.04.2018.

  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2017. Informacja dotycząca sposobu przeliczania biokomponentów z jednostek objętości na jednostki masy (Biocomponents conversion from volume units to mass units), http://www.kowr.gov.pl, dostęp: 15.04.2018.

  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2018a. Informacje dotyczące rynku biokomponentów (Information on the biocomponent market), http://bip.kowr.gov.pl, dostęp: 15.04.2018.

  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2018b. Rejestr wytwórców stan na 05.04.2018 r. (Manufacturers’ register), http://www.kowr.gov.pl, dostęp: 15.04.2018. MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2016. Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020 (Main Agricultural Market Development Program in Poland for 2016-2020)

  Piwowar Arkadiusz. 2015. Produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce – tendencje rozwoju i regionalne zróżnicowanie (The production of biocomponents and liquid biofuels in Poland – development trends and regional diversity). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 196-200.

  Tchórzewski Krzysztof. 2016. Odpowiedź na zapytanie nr 564 w sprawie konsekwencji pozwania Polski przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie importu biopaliw (The response to the parliamentary question no. 564 in the matter of consequences of Poland defendant by the european comission on imported biofuels), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc. xsp?key=216D4922, access:16.04.2018.

 18. Dionizy Niezgoda, Anna Nowak, Ewa Wójcik 114-119 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  prof. zw. dr hab. Dionizy Niezgoda
  orcid.org/0000-0002-3017-8446
  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Katedra Ekonomii i Zarządzania
  ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. Anna Nowak
  orcid.org/0000-0003-1741-8692
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
  Akademicka 13, 20-033 Lublin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Ewa Wójcik
  orcid.org/0000-0002-5054-2348
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
  Akademicka 13, 20-033 Lublin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1504
  efektywność, substytucja, czynniki produkcji, towarowe gospodarstwa rolne, równania regresji
  D24, Q12
  pl

  Celem artykułu jest ocena efektywności substytucji pracy ludzkiej strumieniem kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce w zależności od posiadanego potencjału produkcyjnego. Badania zrealizowano na podstawie danych jednostkowych monitoringu Polskiego FADN z 2016 roku, z użyciem metody funkcji produkcji rolniczej typu Cobb-Douglasa. Wykorzystując zależność pomiędzy produkcją gospodarstwa rolnego oraz czynnikami produkcji (nakładami pracy, powierzchnią użytków rolnych oraz strumieniem kapitału) i ustalając na ich podstawie równania izokwant i krańcowych stóp substytucji, oceniono efektywność substytucji w dwóch grupach gospodarstw: małych i średnio dużych pod względem wielkości ekonomicznej. Najbardziej efektywnym czynnikiem wpływającym na produkcję gospodarstw był kapitał. Badania wykazały, że w obu badanych grupach gospodarstw korzystne było substytuowanie nakładów pracy ludzkiej kapitałem. Była ona jednak bardziej opłacalna w grupie gospodarstw określonych jako małe w porównaniu z gospodarstwami o większym potencjale produkcyjnym.

  Bezat Agnieszka, Włodzimierz Rembisz. 2011. Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej (Application of the Cobb-Douglas production function in the assessment of the factor-product relationship in agricultural production). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 557. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Bezat-Jarzębowska Agnieszka, Włodzomierz Rembisz. 2015. Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie (Introduction to the analysis of investment, productivity, efficiency and technical changes in agriculture). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2017. Wyniki standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN (The standard results 2016 of farms participating in the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Heijman Wim, Krzyżanowska Zofia, Gędek Stanisław, Zbigniew Kowalski. 1997. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (Agricultural economics. An outline of the theory). Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW,.

  Kamerschen Dawid R., McKenzie Richard B., Clark Nardinelli. 1991. Ekonomia (Economy). Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”.

  Klein Lawrence R. 1965. Wstęp do ekonometrii (Introduction to econometrics). Warszawa: PWE.

  Kozera Magdalena. 2010. Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych – aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne (Recourses of human and intellectual capital in agricultural farms – theoretical aspect and its practice implications). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 84: 5-12.

  KWE (Komisja Wspólnot Europejskich). 2009. Adaptacja do zmian klimatu: wyzwanie dla europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich (Adaptation to climate change: a challenge for European agriculture and rural areas). Dokument roboczy służb Komisji uzupełniający Białą Księgę dotyczącą adaptacji do zmian klimatu: Europejskie ramy działania. SEK(2009) 417. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.

  Niezgoda Dionizy.1986. Ekonomika substytucji w rolnictwie (Economics of substitution in agriculture). Warszawa: PWN.

  Niezgoda Dionizy. 2009. Efektywność substytucji pracy ludzkiej kapitałem w wysokotowarowych gospodarstwach rolnych (Efficiency of capital for human labour substitution in the large scale production farms). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 314-319.

  Niezgoda Dionizy. 2012. Efektywność gospodarowania czynnikiem pracy ludzkiej w towarowych gospodarstwach rolnych (Efficiency of management of human labour factor in commercial farms). Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 110: 59-69.

  Niezgoda Dionizy, Ewa Wójcik. 2002. Konkurencyjność substytucyjna pracy ludzkiej oraz maszyn i narzędzi w gospodarstwach rodzinnych (Substitutional competitiveness of human work as well as machines and tools in family farms). Annales UMCS, Sectio H 36: 213-226.

  Sulewski Piotr, Stefania Czekaj. 2015. Zmiany klimatyczne oraz instytucjonalne a przewidywane wyniki ekonomiczne gospodarstw (Climate and institutional change versus expected economic performance of farms). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 74-100.

  Szylko-Skoczny Małgorzata. 2009. Problemy społeczne w sferze pracy. [W] Polityka społeczna (Social problems in the sphere of work. [In] Social policy), ed. Grażyna Firlit-Fesnak, Małgorzata Szylko- -Skoczny, 217-232. Warszawa: PWN.

  Woś Augustyn i Franciszek Tomczak (red.). 1979. Ekonomika rolnictwa (Agricultural economics). Warszawa: PWRiL.

 19. Krzysztof Pakuła, Beata Kuziemska, Marcin Becher, Aleksandra Kiepuszewska 120-124 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. nadz.
  orcid.org/0000-0002-6568-0639
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  Wydział Przyrodniczy, Zakład Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. Beata Kuziemska, prof. nadz.
  orcid.org/0000-0002-1619-0799
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. inż. Marcin Becher, prof. nadz.
  orcid.org/0000-0003-4996-1200
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr inż. Aleksandra Kiepuszewska
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1505
  rolnictwo, logistyka, zaopatrzenie, środki produkcji
  Q12, Q13, L23
  pl

  Celem pracy jest ocena procesu zaopatrzenia w nawozy mineralne indywidualnych gospodarstw rolnych o zróżnicowanej powierzchni i profilu produkcji (produkcja mieszana – chów bydła i uprawa zbóż oraz produkcja jednokierunkowa – uprawa zbóż) na terenie powiatu łukowskiego, na podstawie opracowanych statystycznie wyników badań ankietowych. Nawozy mineralne zakupili wszyscy ankietowani rolnicy, najwięcej z nich – nawozy wieloskładnikowe NPK, a najmniej – fosforowe. Proces zakupu dokonywany był najczęściej 2 razy w roku, a nawozy magazynowano głównie do 7 dni (przede wszystkim gospodarstwa większe, niezależnie od profilu produkcji).. Nawozy wapniowe nabywano głównie raz w roku, zwłaszcza w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej.

  Banasiak Jan, Jerzy Detyna, Beata Detyna. 2015. Wyzwania stojące przed logistyką produkcji w rolnictwie (The challenges faced by the logistics of agricultural production). Logistyka 4: 12-16. GUS. 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of agricultural farms in 2016). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  Kopiński Jerzy. 2006. Zróżnicowanie nawożenia jako miara intensywności produkcji roślinnej w regionach (Differences of fertilization as a measure of intensity of plant production in regions). Wieś Jutra 6 (95): 15-17.

  Kuboń Maciej. 2007. Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji (Logistics for providing supplies to agricultural farms having diversified production profiles). Inżynieria Rolnicza 6 (94): 113-119.

  Owsiak Zygmunt, Magdalena Płócienniczak, Andrzej Biskupski, Ryszard Weber, Stanisław Włodek. 2013. Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wybrane środki produkcji (Logistics of supply of agricultural farms in the selected production means). Inżynieria Rolnicza 3 (146): 275-284.

  Piocha Stanisław, Joanna Dyczkowska. 2012. Zarządzanie łańcuchem dostaw – logistyka zaopatrzenia (Management of supply chain – supply logistics). Logistyka 5: 733-740.

  Piwowar Arkadiusz. 2011. Wybrane aspekty ekonomiczne i ekologiczne stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Chosen economic and ecological aspects of mineral fertilizers usage in farms). Ekonomia 5(17): 217-230.

  Piwowar Arkadiusz. 2014. Pierwszy agregat agrobiznesu – zaopatrzenie. [W] Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka (The first aggregate of agribusiness – supply. [In] Agribusiness and biobusiness – the theory and practice), ed. Stanisław Urban, 20-32. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Skarżyńska Anna. 2016. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku (Economic results of selected agricultural products in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Sutkowski Radosław, Michał Wielechowski. 2012. Wybrane elementy żywnościowego systemu logistycznego (The selected elements of food logistics system). Roczniki Naukowe SERiA XIV (1): 502-507.

  Wajszczuk Karol. 2016. The role and importance of logistics in agri-food supply chains: An overview of empirical findings. Logistics and Transport 2 (30): 47-55.

  Wawrzynowicz Jacek, Karol Wajszczuk, Rafał Baum. 2012. Znaczenie systemu rolnictwa precyzyjnego w logistyce produkcji (The importance of precision farming system in the logistics of production). Logistyka 4: 1366-1374 .

 20. Wojciech Pizło 125-131 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr hab. inż., prof. SGGW Wojciech Pizło
  orcid.org/0000-0002-5212-0990
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166, 02-676 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1506
  dochody, gospodarstwa sadownicze, sadownictwo, rolnictwo Unii Europejskiej, metodyka FADN
  Q13, O13, R11
  pl

  Celem artykułu jest diagnoza i ocena sytuacji dochodów sadownictwa europejskiego. W Europie środkowej i wschodniej od połowy XIX do XX wieku sady jabłoniowe, gruszowe i wiśniowe zakładane były na wzór sadów towarowych w krajach wysoko rozwiniętych. Źródłem oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw z uprawami trwałymi (sadowniczymi) w krajach UE jest monitoring FADN. W klasyfikacji FADN uprawy sadownicze stanowią drzewa owocowe i krzewy jagodowe. Zostały one zaklasyfikowane do upraw trwałych wraz gajami oliwnymi i pozostałymi uprawami trwałymi, na które składają się uprawy wieloletnie pod osłonami, szkółki (łącznie ze szkółkami winorośli) i inne uprawy wieloletnie. Diagnozie dotyczącej upraw sadowniczych poddano dane liczbowe pochodzące z baz danych FAO, Eurostatu i GUS. Od lat 90. XX wieku w europejskim sadownictwie zmniejszyła się powierzchni upraw, a szczególności w Niemczech oraz we Francji – w przypadku np. jabłoni, a równocześnie nastąpił wzrost powierzchni sadów jabłoniowych w Polsce. Dochody w gospodarstwach sadowniczych są niestabilne. Najwyższe dochody w gospodarstwach sadowniczych odnotowano w Belgii (46,8 tys. euro), Holandii (34,2 tys. euro) oraz Austrii (25,3 tys. euro). Równocześnie sadownictwo Wielkiej Brytanii przeżywało zapaść, ponosząc straty określane na 13-14 tys. euro rocznie.

  Brzozowski Piotr, Grzegorz Klimek. 2010. Opłacalność produkcji wiśni w Polsce w latach 2000-2010 (Profitability of sour cherry production in Poland in the years 2000-2010). Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 18: 181-193.

  Faust Miklos, Dezsö Surányi. 1997. Orgin and disemination of cherry horticultural reviews. New York: Wiley and Sons.

  Gałczyński Bronisław. 1930. Sadownictwo dochodowe (The profitable orchards). Piaseczno: Wydawnictwo J. Cotta.

  Gallai Nicola Gallai, Jean-Michel Salles, Josef Settele, Bernard E. Vaissiere. 2009. Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics 68 (3): 810-821.

  Majewski Janusz. 2014. Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce – próba szacunku metodą kosztów zastąpienia (The value of apple orchard pollination in Poland – the replacement cost method). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 126-132.

  Morse Roger A., Nicholas W. Calderone. 2000. The value of honey bees as pollinators of U.S. Crops in 2000. Pollination 2000. Bee Culture, http://www.beeculture.com/beeculture/pollination2000/pg1.html.

  Pizło Wojciech. 2014. Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE (Prospects for the development of apple farms in Poland and in the EU countries). Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego14 (2): 185-193.

  Pizło Wojciech. 2001b. Rynek owoców w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – ujęcie teoretyczne i empiryczne (Fruit market in Poland and selected European Union countries - theoretical and empirical approach). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Pizło Wojciech, Mazurkiewicz-Pizło Anna. 2013. Cele, finanse oraz inwestycje w gospodarstwach domowych sadowników – zastosowanie analizy korespondencji. [W] Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw domowych (Goals, finances and investments in farmer’s households - using correspondence analysis. [In] Management in orchards Grójec and Warka. Socio-economic determinants of budget development), ed. W. Pizło, 76-88. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Polski FADN. 2015. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2015 roku (Standard results obtained in individual farms participating in the Polish FADN in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Polski FADN. 2016. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2016 roku (Standard results obtained in individual farms participating in the Polish FADN in 2016). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Polski FADN. 2017. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2017 roku (Standard results obtained in individual farms participating in the Polish FADN in 2017). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Poznański Grzegorz. 2014. Tradycyjne sadownictwo na terenie Pogórza Przemyskiego. [W] Stare sady owocowe i tradycyjne ogrody wiejskie na terenie Pogórza Przemyskiego – dziedzictwem kulturowo- -przyrodniczym (Traditional fruit-growing in the Przemyśl foothills. [In] Old fruit orchards and traditional village gardens in the Przemyskie Foothills – cultural and natural heritage), ed. G. Poznański, 5-6. Leszczawa Dolna: Wydawnictwo Epograf.

  http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.

  http://www.fao.org/statistics/databases/en.

 21. Małgorzata Polna 132-137 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  Małgorzata Polna PhD
  orcid.org/0000-0002-1487-1742
  Adam Mickiewicz University
  Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management
  Krygowskiego Str.10, 61-680 Poznań, Poland
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1508
  zalesienia, grunty rolne, PROW 2007-2013
  Q15, Q23
  en

  Przedstawiono analizę przestrzenną oraz ocenę poziomu pozyskiwania środków finansowych wspólnej polityki rolnej, przeznaczonych na zalesienia gruntów prywatnych w Polsce. Uwzględniono działanie „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Analizę przeprowadzono w ujęciu województw. Wykazano, że wdrażanie programu zalesień w gospodarstwach rolnych było silnie zróżnicowane regionalnie. Dużą liczbę złożonych wniosków odnotowano w różnych województwach – o odmiennych uwarunkowaniach historycznych, społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych. Równocześnie średnia powierzchnia zalesionych gruntów wykazała zależność z historycznie ukształtowaną strukturą agrarną.

  Biczkowski Mirosław, Marta Głaz. 2012. Zalesienia gruntów rolnych jako element planowania i kształtowania rozwoju przestrzeni wiejskiej (Afforestation of agricultural areas as an element of rural planing and development of rural space). Studia Obszarów Wiejskich 29: 209-230.

  Bołtromiuk Artur, Marek Kłodziński. 2011. Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski (Nature 2000 as a sustainable development factor of the rural areas of the region known as the Green Lungs of Poland). Warszawa: IRWIR PAN.

  Gil Wojciech, Jan Łukaszewicz. 1998. Leśne zagospodarowanie nieużytkowanych gruntów rolniczych (Forest development of unused agricultural land). Bibliotheca Fragmenta Agronomica 5: 351-360.

  Kołodziejczak Anna, Roman Rudnicki. 2012. Instrumenty wspólnej polityki rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa (Environmentally-oriented common agricultural policy instruments and phisical planing in agriculture). Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11 (2): 117-133.

  MRiRW (Ministry of Agriculture and Rural Development). 2007. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Rural Development Programme for 2007-2013). 2007. Warszawa: MRiRW.

  Polna Małgorzata. 2012. Wsparcie zalesień gruntów prywatnych środkami finansowanymi Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce (Support of the afforestation of private land with Common Agricultural Policy funds in Poland). Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 17-18: 101-116.

  Rudnicki Roman. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce (Spatial differences in the use of European Union funds by agricultural holdings in Poland). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

 22. Maria Rysz 138-144 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  mgr inż. Maria Rysz
  orcid.org/0000-0002-9553-4907
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie
  ul. Rynek 1, 38-400 Krosno
  tel. (13) 437 55 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1509
  jabłka, eksport, import, saldo obrotów, handel zagraniczny
  F10, F14
  pl

  Celem artykułu jest określenie zmian w polskim handlu zagranicznym jabłkami w latach 2004-2016. Przeanalizowano zmiany ilościowe i wartościowe eksportu, importu oraz saldo obrotów polskimi jabłkami. Przedstawiono główne kierunki sprzedaży. Handel zagraniczny polskimi jabłkami po akcesji do Unii Europejskiej charakteryzował się tendencją rosnącą. Z danych wynika, że nieprzerwanie od 2004 roku, mimo zachwiania sytuacji w latach 2005-2008 i 2014-2016 (embarga rosyjskie oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w roku 2007 i 2010), wystąpiło dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym. Głównymi odbiorcami polskich jabłek w analizowanym okresie były: WNP (Rosja w latach 2004/2005 i 2008-2013, Białoruś, Ukraina, Kazachstan), nowe państwa członkowskie UE-13 (m.in. Rumunia, Czechy, Litwa, Łotwa), „stare” państwa UE-15 (głównie Niemcy), a po 2014 roku m.in. Serbia, Egipt, Bośnia i Hercegowina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

  Ambroziak Adam A. 2017. Wpływ embarga federacji rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015 (The impact of the Russian Federation's embargo on the export of apples from Poland in 2004-2015). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (1): 22-38.

  Bieniek-Majka Maryla. 2015. Determinanty eksportu owoców i warzyw z polski w latach 2004-2014 (Export determinants of friuts and vegetables from Poland in the years 2004-2014). Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 32-38.

  GUS. 2017a. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2017 (Statistical yearbook of agriculture 2017). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  GUS. 2017b. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 roku (Production and foreign trade of agricultural products in 2016). Warszawa: Wydawnictwo GUS.

  IERiGŻ-PIB. 2004-2017. Analizy rynkowe. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. (Market analysis. Fruit and vegetable market. Condition and prospects). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.

  Jabłońska Lilianna, Olewnicki Dawid. 2014. Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu (The Development and importance of the horticultural sector in Poland in the last half-century). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 25-35.

  Nosecka Bożena. 2014a. Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw z Polski (External Competitiveness of Fresh Fruits and Vegetables from Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 213-218.

  Nosecka Bożena. 2014b. Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski (External Conditions for development of fruit exports, vegetables and their preparation). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (3): 133-144.

  Zielińska-Głębocka Anna. 2012. Współczesna gospodarka światowa: Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne (Contemporary global economy: Transformations, innovations, crises, regional solutions). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

 23. Piotr Sulewski, Kinga Pogodzińska 145-150 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr Piotr Sulewski
  orcid.org/0000-0002-7983-4651
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 593 42 17
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1510
  ryzyko, gospodarstwo rolne, percepcja
  Q12, D8, G22
  pl

  Głównym celem opracowania jest ocena zmian, które dokonały się w postrzeganiu przez rolników ryzyka i znaczenia wybranych metod jego ograniczania w gospodarstwach rolnych w latach 2011-2017. Badaniami objęto około 600 towarowych gospodarstw rolnych w każdym z badanych lat. Z przeprowadzonej analizy porównawczej wynika, że w omawianym okresie nastąpił wzrost skłonności do ryzyka w kwestiach związanych z działalnością gospodarstwa. Głównym źródłem ryzyka w opiniach badanych pozostaje susza i niestabilność cen. Przeprowadzone analizy sugerują jednocześnie, że dalsze możliwości upowszechniania dotowanych ubezpieczeń produkcji rolnej w obecnych warunkach są ograniczone.

  Borges Joao Augusto Rossi, Joao Armando Dessimon Machado. 2012. Risks and risk management mechanisms: an analysis of the perceptions of producers of agricultural commodities. Interdisciplinary Journal of Research in Business 2 (5): 27-39.

  FADN. 2008. Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN 2008 (The plan of selecting the farm sample of the Polish FADN). Warszawa: IERiGŻ-PIB. Greiner Romy, Louisa Patterson, Owen Miller. 2008. Motivation, risk perceptions and adoption of conservation practices by farmers. Agricultural System 99: 86-104.

  Meuwissen Miranda. 2001. Income risk management in agriculture. European Review of Agricultural Economics 28: 373-375.

  Olesen Jorgen. E., Miroslaw Trnka, Kurt Christian Kersebaum, Arne Oddvar Skjelvag, Bernard Seguin, Pirj Peltonen-Sainio, Federica Rossi, Jerzy Kozyra, Fabio Micale. 2011. Impacts and adaptation of european crop production systems to climate change. European Journal of Agronomy 34 (2): 96-112.

  Palinkas Peter, Csaba Székely. 2008. Farmers’ perceptions and risk and crisis risk management. [In] Income stabilization in European agriculture. Design and economic impact of risk management tools. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

  Pawłowska-Tyszko Joanna, Arkadiusz Gorzelak, Justyna Herda-Kopańska, Jacek Kulawik, Michał Soliwoda. 2017. Ocena funkcjonowania ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w polskim rolnictwie (The assessment of crops and livestock insurance in Poland). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Regulation of the Ministry of Justice from 5 July 2017 specifying objects belonging to the farmer that are not subject of the debt enforcement collection). Dz.U. poz. 1385.

  Sulewski Piotr. 2015. Ekonomiczny wymiar ryzyka produkcyjnego w rolnictwie (Economic aspects of production risk in agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Act of 7 July 2005 on insurance of agricultural crops anf livestock). Dz.U. 2005 nr 150, poz. 1249.

  Wąs Adam. 2013. Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa (Modeling of structural changes in Polish agriculture). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

  http://www.susza.iung.pulawy.pl.

 24. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Michał Kociszewski 151-156 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr hab. prof. SGGW Joanna Szwacka-Mokrzycka
  orcid.org/0000-0001-5197-6212
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr inż. Michał Kociszewski
  KUK Polska Sp. z o.o., Poznań
  ul. Zagłoby 35/35, 02-495 Warszawa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1511
  branża cukiernicza, wzorce konsumpcyjne, konkurencja na rynku wyrobów cukierniczych, perspektywy rozwoju
  O31
  pl

  Celem opracowania jest określenie kierunku i możliwości rozwoju branży cukierniczej w Polsce na tle zmieniających się wzorców konsumpcyjnych. Przedstawiono zmiany zachodzące we wzorcach konsumpcyjnych Polaków oraz głównych uczestników i ich pozycję rynkową. Następnie odniesiono się do głównych stymulatorów i barier rozwoju branży cukierniczej w Polsce. Ustalono, że istnieje duży potencjał, zarówno w odniesieniu do rynku wewnętrznego, jak i zagranicznego. Zwrócono też uwagę na potrzebę dostosowań oferty produktowej do zmieniających się wzorców konsumpcyjnych.

  Firlej Krzysztof. 2014. Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce (Directions and development perspectives of selected sectors of the agri-food industry in Poland). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.

  KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego). 2017. Analiza handlu zagranicznego towarami rolno- spożywczymi w 2016 r. (według podstawowych grup towarowych) (Analysis of foreign trade in agri-food products in 2016 (by basic commodity groups). Warszawa: Ministerstwo Finansów, Biuro Analiz i Strategii, KOWR.

  Łącka Irena. 2016. Przyczyny zmian wielkości inwestycyjnych w przemyśle spożywczym w latach 2007- 2014 (Reasons of changes of investments value in food industry between 2007 and 2014). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (5): 136-142.

  Rogalska Joanna. 2012. Rynek słodyczy w Polsce – trendy i kierunki rozwoju (Confectionery market in Poland – trends and development trends). Warszawa: Nielsen, Forum Słodyczowe.

  Szwacka-Mokrzycka Joanna, Michał Kociszewski. 2013. Zagrożenia i szanse rozwojowe rynku cukierniczego w Polsce (Threats and development opportunities of the confectionery market in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 119-130.

  Woźniak Barbara. 2017. Wawel chce w 2018 uruchomić nowe produkcje i rozbudować portfolio o nowe warianty słodyczy (Wawel wants to launch new productions in 2018 and expand its portfolio with new variants of sweets), www.portalspozywczy.pl, access: 17.10.2017.

  Woźniak Barbara. 2018. Jan Kolański, prezes Colian Holding o przejęciu irlandzkiej firmy Lily O’Brien’s Holding Limited i planach (pełna rozmowa) (Jan Kolański, president of Colian Holding on the acquisition of the Irish company Lily O’Brien’s Holding Limited and plans (full conversation). www. portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/artykuly, 27.02.2018.

  Wrzesień Agnieszka. 2017. Słodkie innowacje. Wywiad z Hubertem Weberem (Sweet innovations. Interview with Hubert Weber). Newsweek 28.06.2017, http/www.newsweek.pl/biznes/ludzie biznesu.

  www.portalspozywczy.pl, access: 5.09.2016.

  www.portalspozywczy.pl, access: 2.03.2018.

  www.bankier.pl, access: 30.12.2014.

  www.ferrero.pl.

  www.parkiet.com/przemysl.

 25. Katarzyna Utnik-Banaś, Janusz Żmija 157-163 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  Katarzyna Utnik-Banaś PhD
  orcid.org/0000-0002-5008-9301
  Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Krakow
  Institute of Economics and Enterprise Management
  Department of Economics and Enterprise Finance
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  phone: (12) 662 43 87
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  prof. dr hab. Janusz Żmija
  orcid.org/0000-0001-7650-5679
  Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Krakow
  Institute of Economics and Enterprise Management
  Department of Economics and Enterprise Finance
  phone: (12) 662 43 71
  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1531
  gęsi, najwięksi producenci, eksport, import, Polska
  E23, Q13, Q17
  en

  Celem opracowanie jest przedstawienie zmian wielkości produkcji, handlu zagranicznego oraz cen gęsi w Polsce na tle produkcji światowej, z ukazaniem nowych trendów. Najważniejszym producentem gęsi na świecie były Chiny, których produkcja produkcji w ostatnich latach sięgała 95% światowej. Na drugim miejscu pozostaje Polska (z produkcją około 30 996 t, co dawało 1,2% światowej produkcji w 2016 roku), a spośród pozostałych krajów należy wymienić Egipt (1,06%) i Węgry (1,02%). Ceny gęsiny były najwyższe z wszystkich gatunków drobiu i w porównaniu z kurczętami były wyższe od 60% w 2005 roku do 170% w 2017 roku. W Polsce produkcja była ukierunkowana na eksport. Począwszy od 2012 roku wzrosło zainteresowanie gęsiną na rynku krajowym, a spożycie sięgało do ok. 40% w latach 2012-2013. Produkcja w najbliższych latach będzie prawdopodobnie wzrastała, z uwagi na walory mięsa gęsiego, a także dla pozyskiwania niezwykle cenionego puchu i pierza.

  Badowski Jakub, Kamila Kłos, Halina Bielińska. 2014. Efektywność ekonomiczna chowu gęsi owsianych (Economic efficiency of oat geese breeding). Polish Poultry 9: 40-44.

  Buzała Mateusz, Marek Adamski, Bogdan Janicki. 2014. Characteristics of performance traits and the quality of meat and fat in Polish oat geese. World’s Poultry Science Journal, vol. 70, issue 3: 531-542.

  Herbut Eugeniusz. 2018. Więcej o puchu z gęsi (More about geese down). Polish Poultry 4: 12-15.

  Książkiewicz Juliusz. 2006. Rola i znaczenie rodzimych odmian gęsi objętych programem ochrony zasobów genetycznych (The role and importance of native varieties of geese included in the genetic resources conservation program). Wiadomości Zootechniczne XLIV (4): 34-38.

  Molnár Szilvia. 2016. Evaluation of the Hungarian and Polish goose meat production. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 255-261.

  Romanov Michael N. 1999. Goose production efficiency as influenced by genotype, nutrition and production systems. World’s Poultry Science Journal 55 (3): 281-294.

  Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy. 2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Utnik-Banaś Katarzyna. 2016a. Efektywność produkcji żywca kurcząt brojlerów w okresie przemian gospodarczych w Polsce (Efficiency of broiler chicken livestock production in period of economic transformation in Poland). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 534 (411): 60-64.

  Utnik-Banaś Katarzyna. 2016b. Zastosowanie funkcji produkcji Cobba-Douglasa do analizy zmian nakłądów w peodukcji żywca brojlerów (The use of the Cobb-Douglas production function to analyze the changes in the patterns in the broiler livestock production). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (3): 117-126.

  ZSRIR (Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej) (Integrated Agricultural Market Information System). 2018, http://www.minrol.gov. pl/pol/Rynki-rolne, access: 10.05.2014, 12.02.2018.

  Życie Regionów – Życie Kujawsko-Pomorskiego (Life of the Regions – Kujawsko-Pomorskie Life). Rzeczpospolita 27.X.2016.

  http://faostat3.fao.org/home/E.

 26. Wioletta Wrzaszcz 164-170 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr Wioletta Wrzaszcz
  orcid.org/0000-0003-2485-3713
  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
  ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
  tel. (22) 505 47 81
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1512
  zrównoważanie ekonomincze, typ rolniczy, indywidualne gospodarstwa rolne
  Q12, Q56 , Q01
  pl

  Celem artykułu jest określenie zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw w zależności od ich typu rolniczego w okresie członkostwa w UE. W badaniu posłużono się danymi ankietowymi GUS za lata 2005 i 2016. Wyniki badań wskazały na postęp w zakresie zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw, chociaż typ rolniczy różnicował zakres i wielkość zachodzących zmian.

  Bocian Monika, Izabela Cholewa, Rafał Tarasiuk. 2017. Współczynniki Standardowej Produkcji „2013” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (Standard Production Indicators „2013” for the purposes of the Community Typology of Agricultural Holdings). Warszawa: IERiGŻ-PIB, FADN.

  Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2017. Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II. Analiza Wyników Standardowych (Standard Results 2015 obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN. Part II. Analysis of Standard Results). Warszawa: IERiGŻ-PIB, FADN.

  Goraj Lech, Monika Bocian, Izabela Cholewa, Grażyna Nachtman, Rafał Tarasiuk. 2012. Współczynniki Standardowej Produkcji „2007” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (Standard Production Indicators „2007” for the purposes of the Community Typology of Agricultural Holdings). Warszawa: IERiGŻ-PIB, FADN.

  MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2018. Wsparcie rolnictwa (Subsiedies for agriculture), http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa, access: 28.05.2018.

  Toczyński Tadeusz, Wioletta Wrzaszcz, Józef Zegar. 2013. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010 (Sustainability of Polish agriculture. General Agricultural Census 2010). Warszawa: GUS.

  Wrzaszcz Wioletta. 2017. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze (Farms’ production and economic results difference in the environmental pressure). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (351): 3-31.

  Wrzaszcz Wioletta. 2018. Changes in farms` economic sustainability – the picture of Polish farms in the last decade. European Journal of Sustainable Development (in print).

  Wrzaszcz Wioletta, Józef Zegar. 2015. Zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw rolnych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (Economic Sustainability of Agricultural Holdings on the Basis of the Data of the Agricultural Census 2010). Wiadomości Statystyczne 6: 41-53.

  Zegar Józef, Wrzaszcz Wioletta. 2017. The Holism Principle in Agriculture Sustainable Development. Economic and Environmental Studies 17 (44): 1051-1069.

 27. Marcin Wysokiński, Paulina Trębska, Arkadiusz Gromada 171-176 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr Marcin Wysokiński
  orcid.org/0000-0002-0741-8077
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Logistyki
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 342 61
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Paulina Trębska
  orcid.org/0000-0002-0364-4296
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 34 070
  e-mail: paulina_tręTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  mgr Arkadiusz Gromada
  orcid.org/0000-0001-6185-8885
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Logistyki
  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
  tel. (22) 59 31 0 65
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1513
  ubóstwo energetyczne, gospodarstwo domowe, ubóstwo, koszty energii
  O13, D1, I32
  pl

  Celem artykułu jest ocena poziomu zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce. W ostatnich latach podjęto próby definiowania tego zjawiska i traktowania jako odrębne pojęcie w stosunku do ubóstwa dochodowego. Ubóstwo energetyczne to trudność w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę. Wykorzystano dane GUS oraz Instytutu Badań Strukturalnych. Problem ubóstwa energetycznego ma w Polsce istotne znaczenie – w 2014 roku zagrożone nim było 9,6% gospodarstw domowych. Ubóstwo energetyczne jest wieloaspektowym problemem, niosącym za sobą wiele negatywnych konsekwencji, szkodliwych m.in. dla ludzkiego zdrowia i życia.

  Defra, BEER. 2008. The UK Fuel Poverty Strategy. [In] 6th Annual Progress Report 2008. Fuel Poverty Statistics Annex. UK: Defra, BEER, www.defra.gov.uk.

  EPEE Consortium. 2008. Diagnosis of Causes and consequences of fuel poverty in Belgium, France, Italy, Spain and United Kingdom. Work Package 2, Deliverable 5, www.fuel-poverty.com.

  EPEE Consortium. 2009. Tackling Fuel Poverty in Europe. Recommendations Guide for Policy Makers. WP5 - Deliverable 15, http://www.fuel-poverty.org/files/WP5_D15_EN.pdf

  Grzędzińska Agnieszka, Karolina Majdzińska, Anna Sulowska. 2010. Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny (Poverty and exclusion. The economic, social and political dimension). Warszawa: Bramasole Public Relations & Publishing House.

  GUS. 2014. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (Household budget survey in 2014).Warszawa: GUS.

  Hills John. 2012. Getting the measure of fuel poverty. Final Report of the Fuel Poverty Review. Londyn: Centre for Analysis of Social Exclusion. The London School of Economics and Political Science.

  Kurowski Piotr. 2012. Zagrożenie ubóstwem energetycznym. Próba ustalenia zjawiska (Threat to energy poverty. An attempt to determine the phenomenon). Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 1: 30-8.

  Lis Maciej, Agata Miazga, Katarzyna Sałach. 2016. Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce (Regional diversification of energy poverty in Poland). Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.

  Miazga Agata, Dominik Owczarek. 2015. Dom zimny, dom ciemny, czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. IBS Working Paper 16: 8-9.

  Owczarek Dominik, Agata Miazga. 2015. Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy (Energy poverty in Poland – definition and social characteristics of the group). Warszawa: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

  Pyka Michał, Szymon Liszka, Jakub Czajkowski, Martyna Kukla. 2014. Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie (Energy poverty. Survey results and suggestions for helping people who are poor in energy). Warszawa: Fundacja na rzecz Ekorozwoju.

  Stępniak Aleksandra. 2016. Ubóstwo energetyczne. Informator dla pracowników pomocy społecznej (Energy poverty. Guidebook for social workers). Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.

  Stępniak Aleksandra, Agnieszka Tomaszewska. 2014. Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje (Energy poverty and energy efficiency. Problem analysis and recommendations). Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.

  Szamrej-Baran Izabela. 2012. Identyfikacja ubóstwa energetycznego z wykorzystaniem metod taksonomicznych (Identification of energy poverty using taxonomic methods). Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Taksonomia 242 (19): 343-352.

  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Purchasing_power_standard_(PPS)/pl.

 28. Rafał Wyszomierski, Piotr Bórawski, Krzysztof Jankowski 177-183 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  mgr Rafał Wyszomierski
  orcid.org/0000-0003-0111-314
  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  ul. Daliowa 20, 07-410 Ostrołęka
  tel. 516 641 566
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  dr hab. prof. UWM Piotr Bórawski
  orcid.org/0000-0002-6616-7140
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. M. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn
  tel. (89) 524 60 97.
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  prof. dr hab. Krzysztof Józef Jankowski
  orcid.org/0000-0002-6725-6292
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. M. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn
  tel. (89) 524 60 97
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1514
  biomasa, rolnictwo, leśnictwo, energia pierwotna, OZE
  O18, O44
  pl

  Przedstawiono potencjał i pozycję Polski na tle innych krajów UE w zakresie wytwarzania biomasy stałej oraz możliwości, jakie płyną wraz z wykorzystaniem tego surowca dla celów energetycznych. Do wskazania potencjału i zmian na rynku biomasy w krajach UE wykorzystano metody porównawcze oparte na analizach tabelarycznych, graficznych i opisowych. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne i uwarunkowania klimatyczne rozwija sektor OZE wykorzystując własne zasoby, co daje jej jedno z czołowych miejsce w UE. Ma to znaczący wpływ na trudności, z którymi boryka się Polska, aby osiągnąć nałożony przez UE obowiązek 15-procentoeego udziału energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii brutto.

  Banaszuk Piotr, Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Robert Czubaszek, Sławomir Roj-Rojewski. 2015. Skutki energetycznego wykorzystania biomasy (Implications of biomass use for energy production). Wieś i Rolnictwo 4 (169): 139-152.

  Bartoszewicz-Buczy Hanna. 2012. Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy w krajach Europy Środkowej (Biomass potential and its energy utilization in the Central European countries). Energetyka: 860-866.

  Bartoszewicz-Burczy Hanna. 2015. Panel Ekspertów „Współdziałanie”, Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. 26 maja 2015 r. Sesja 4. „Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy leśnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej (Panel of Experts „Cooperation” Forest and forest management as intersectoral Development instruments. 26 May 2015. Session 4. „Potential and energy use of forest biomass in Poland and European Union countries). Stary Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC). OJ L 140, 5.6.2009.

  EC (European Commission). 2018. Intelligent Energy Europe. https://ec.europa.eu/easme/en/intelligentenergy- europe.

  EEA (European Environment Agency). 2013. EU bioenergy potential from a resource-efficiency perspective, https://www.eea.europa.eu/publications/eu-bioenergy-potential.

  Faber Antoni, Zuzanna Jarosz. 2015. Perspektywy wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne w Unii Europejskiej i Polsce (Perspectives of using agricultural biomass for energy purposes in the European Union and Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 44 (18): 205-217.

  Gostomczyk Waldemar. 2011. Pozycja Polski na europejskim rynku biomasy energetycznej (Polish position on the European market for biomass energy). Roczniki Naukowe SERiA XIII (1): 122-125.

  Gostomczyk Waldemar. 2013. Udział biomasy energetycznej w realizacji idei zrównoważonego rozwoju (Share of energy biomass in the implementation of the idea of sustainable development). Koszalin: Politechnika Koszalińska.

  Gostomczyk Waldemar. 2015. Wykorzystywanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego (The use of energy biomass to create the labor market in the aspect of sustainable development). Politechnika Koszalińska: Koszalin.

  Graczyk Andrzej. 2009. Przedsięwzięcia unijne i polskie wspomagające rozwój, produkcję energii odnawialnej i biopaliw z biomasy. [W] Rozwój zrównoważony teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich (EU and Polish projects supporting development, renewable energy production and biofuels from biomass. [In] Sustainable development theory and practice with particular emphasis on rural areas), ed. B. Fiedor i R. Jończyk, 220-231.Opole: Instytut Śląski Sp. z o.o.

  GUS. 2015. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. (Energy from renewable sources in 2015). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5485/3/10/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2015_roku.pdf.

  Jarosz Zuzanna. 2017. Potencjał energetyczny biomasy roślinnej i możliwości wykorzystywania do celów energetycznych (Energy potential of agricultural crops biomass and their use for energy purposes). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 32 (2): 281-292.

  Jasiulewicz Michał. 2014. Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę narodowego celu wskaźnikowego OZE i dyrektywny UE w 2020 roku (The energety potential of agriculture biomass in Polish regions in the aspect of the realize national aim index at the RES 2020 year). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1):70-76 .

  Jasiulewicz Michał. 2015. Produkcja energii z agrobiomasy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Production of energy from agribiomass in Poland in the background of selected countries of the European Union). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 94-99.

  Janiszewska Dorota A., Luiza Ossowska. 2015. Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w krajach Unii Europejskiej (Diversification of agricultural determinants for renewable energy production using agricultural biomass in European Union countries. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (2): 75-84.

  Sala Krzysztof. 2017. Przemysłowe wykorzystanie biomasy w Polsce. Przesłanki i bariery (Industrial use of biomass in Poland. Conditions and barriers). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 31 (4):148-156.

 29. Kiryll Zakharov, Mariusz Maciejczak 184-189 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  Kyrill Zakharov, MSc.
  orcid.org/0000-0003-1943-4565
  Sumy National Agrarian University
  Herasima Kondratieva Str, 160, 40000 Sumy, Ukraine
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Mariusz Maciejczak, PhD
  orcid.org/0000-0002-0630-5628
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW
  Nowoursynowska Str. 166, 02-787 Warsaw, Poland
  phone: +48 (22) 593 42 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1515
  konsumenckie kooperatywy spożywcze, zasady spółdzielczości konsumenckiej, złożone sieci adaptacyjne
  Q13, L14
  en

  Dokonano prezentacji wybranych polskich konsumenckich kooperatyw spożywczych jako złożonych sieci adaptacyjnych. Na podstawie przeglądu literatury i strukturyzowanego kwestionariusza ankiety zbadano zgodność ich funkcjonowania z zasadami spółdzielczości konsumenckiej, określając postawy ich członków względem tych zasad. Stwierdzono, że ze względu na dobrowolny charakter kooperatyw oparty na działaniach sieciowych, podlegają one procesom dostosowawczym. Procesy te, w ramach działań demokratycznych, koncentrują się na wykorzystaniu zasad jako mechanizmów adaptacyjnych.

  Bijman Jos. 2005. Network and hierarchy in Dutch co-operatives: a critical analysis. International Journal of Co-operative Managementr 2 (2): 16-24.

  Bilewicz Alaksandra, Ruta Śpiewak. 2015. Enclaves of activism and taste: Consumer cooperatives in Poland as alternative food networks. The Social Meaning of Food. Socio.hu 3:147-166, http://dx.doi. org/10.18030/socio.hu.2015en.145.

  Bilewicz Aleksandra. 2017. Embeddedness without Structure? An attempt at a Polanyian analysis of the Polish consumer cooperative movement. Mark Plank Institute for Social Antropology. Working Paper 185: 1-27.

  Brunori Gianluca, Adanella Rossi. 2000. Synergy and coherence through collective action: some insights from wine routes in Tuscany. Sociologia Ruralis 40: 409-424.

  COPAC (The UN Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives). 2012. http://www. un.org/en/events/coopsyear/about.shtml, access: 01.01.2018

  Czakon Wojciech. 2010. Emerging coopetition: an empirical investigation of coopetition as inter-organizational relationship instability. [In] Coopetition: Winning Strategies for the 21st Century, eds. S.

  Yami, S. Castaldo, G. B. Dagnino, F. Le Roy, 58-72. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

  Heller Carolyn, Gautam Parasnis. 2011. From social media to social customer relationship management. Strategy & Leadership 39 (5): 30-37.

  Kogut Bruce. 2000. The network as knowledge: generative rules and the emergence of structure. Strategic Management Journal 21 (3): 405-425.

  Mikami Kazuko. 2010. Capital procurement of a consumer cooperative: Role of the membership market. Economic Systems 34 (2): 178-197.

  Miller John, Scott Page. 2007. Complex adaptive systems: An introduction to computational models of social life. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

  Novkovic Sonja. 2008. Defining the co-operative difference. The Journal of Socio-Economics 37 (6): 2168-2177.

  Oczkowski Edward, Branka Krivokapec-Skoko, Plummer Kay. 2013. The meaning, importance and practice of the co-operative principles: Qualitative evidence from the Australian co-operative sector. Journal of Co-operative Organization and Management 1 (2): 54-63.

  Olander Folke, John ThOgersen. 1995. Understanding of consumer behaviour as a prerequisite for environmental protection. Journal of Consumer Policy 18 (4): 345-385.

  Osterwalder Alexander, Yve Pigneur. 2010. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons.

  O’Sullivan Arthur, Steven Sheffrin. 2003. Economics: principles in action. Needham. New Jersey: Prentice Hall.

  Potkańska Dominika. 2013. Zmierzch epoki tradycyjnego konsumenta. W garnku kultury (The decline of the traditional consumer’s epoke. The Culture’s Melting Pot). Warszawa: Katedra Wydawnictwo Naukowe.

  Renting Hank, Terry Marsden, Jo Banks. 2003. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning. 35 (3): 393-411.

  Streed Odile, Gerard Cliquet, Albert Kagan. 2017. Profiling the natural food cooperative members: strategic implications in terms of market positioning and governance [In] Management and governance of networks: Franchising, cooperatives, and strategic alliances, eds. G. Hendrikse, G. Cliquet, T. Ehrmann, J. Windsperger, 111-130. Basel: Springer International Publishing, doi: 10.1007/978-3-319-57276-5_7.

  Williamson Oliver. 1991. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives. Administrative Science Quarterly 36 (2): 269-296.

  Żakowska-Biemans Sylwia, Agnieszka Tekień. 2017. Free range, organic? Polish consumers preferences regarding information on farming system and nutritional enhancement of eggs: a discrete choice based experiment. Sustainability 9 (11): 1-16, doi: 10.3390/su9111999.

  Zeuli Kimberly, Robert Cropp. 2004. Cooperatives: Principles and practices in the 21st century. Madison: University of Wisconsin Center for Cooperatives.

 30. Łukasz Zaremba 190-195 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  Łukasz Zaremba, MSc ing.
  orcid.org/0000-0002-2504-5892
  Institute of Agricultural and Food Economics – NRI
  Swietokrzyska Str. 20, 00-002 Warsaw, Poland
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  10.5604/01.3001.0012.1516
  teoremat pajęczyny cen, podaż, popyt, ceny producenta, owoce
  C02, C62, C65, Q11, Q13
  en

  Teoremat pajęczyny cen jest jedną z teorii ekonomicznych służących analizie stanu równowagi nie tylko na rynku rolnym, ale także po spełnieniu kilku warunków, na innych rynkach. W teoremacie przyjęto założenia, że producenci podejmują bieżące decyzje produkcyjne na podstawie średnich cen, które obowiązywały w poprzednim roku. Niektórzy badacze zarzucają jednak, że model pajęczyny cen stanowi zbytnie uproszczenie rzeczywistości, gdyż współczesny rynek jest złożony i znacznie bardziej rozwinięty od tego, który był w momencie powstawania założeń tego podejścia. W analizie wykorzystano analizę korelacji z opóźnieniami dla pierwszych różnic szeregów czasowych cen i powierzchni upraw aronii, czarnej porzeczki i malin. Przeprowadzona analiza pozwoliła potwierdzić słuszność tych zarzutów. Nie stwierdzono wpływu cen płaconych producentom na podejmowane przez nich decyzje produkcyjne w kolejnym roku. Ten wniosek pozwala przypuszczać, że współcześni producenci są świadomymi uczestnikami rynku, a decyzje produkcyjne podejmują na podstawie innych czynników.

  Benner Samuel. 1884. Brenner’s prophecies of future ups and downs in prices. Cincinatti: Robert Clarke and Co.

  Caulkins Jonathan P., David Baker. 2010. Cobweb dynamics and price dispersion in illicit drug markets. Socio-Economic Planning Scieces 44 (4): 220-230.

  Chiarella Carl, Xue-Zhong He, Hing Hung, Peiyuan Zhu. 2006. An analysis of the cobweb model with boundedly rational heterogeneous producers. Journal of Economics Behaviour & Organization 61 (4): 750-768.

  Ezekiel Mordecai. 1938. The Cobweb Theorem: The Quarterly Journal of Economics 52 (2): 255-280.

  Gallas Jason A. C., Helena E. Nusse. 1996. Periodicity versus chaos in the dynamics of cobweb models: Journal of Economic Behaviour and Organization 29 (3): 447-464.

  Holst Carsten, Stephan von Cramon-Taubadel. 2012. International synchronisation of the pork cycle. Acta Oeconomica et Informatica 15 (1): 18-23.

  Jakimowicz Aleksander. 2010. Źródła niestabilności struktur rynkowych. Warszawa: PWN.

  Kaldor Nicholas. 1934. A Classificatory Note on the Determinateness of Equilibrium: Review of Economic Studies 1 (2): 122-136.

  Larson Arnold B. 1967. The Quiddity of the Cobweb Theorem. Food Research Institute Studies 7 (2): 165-175.

  Min Fu, Xia Jun, Fan Xinghua, Tian Lixin, Wang Minggang. 2015. New non-equilibrium cobweb dynamical evolution model and its application: Economic Modelling 51 (C): 544-550.

  Nicholson Walter. 1997. Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions. 7th Edition. Philadelphia: Dryden Press. Ch.

  Rembisz Włodzimierz. 2013. Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie (Issues of risk, prices, market, intervention and income stability in agriculture). Warszawa: Vizja Press&IT.

  Waugh Frederick V. 1964. Cobweb models. American Journal of Agricultural Economics 46 (4): 732-751.

  http://policonomics.com/cobweb-model/.

 31. Dariusz Żmija 196-202 RN SERiA 2018, v. XX, no. 3

  dr hab. Dariusz Żmija
  orcid.org/0000-0002-4084-8968
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
  tel. (12) 293 52 29
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  10.5604/01.3001.0012.1517
  wspólna polityka rolna, małe gospodarstwa rolne, towarowość produkcji
  Q1, Q12, Q18
  pl

  Celem artykułu jest określenie zmian stopnia towarowości małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego korzystających w latach 2004-2015 ze wsparcia inwestycyjnego w ramach wspólnej polityki rolnej. Badania wykazały, że dzięki inwestycjom dofinansowywanym ze środków WPR nastąpiło zwiększenie stopnia towarowości badanych gospodarstw w 2015 roku przeciętnie o 6,5 p.p. w porównaniu do 2004 roku. Z obliczeń statystycznych wynika także, że występuje istotna dodatnia korelacja pomiędzy zmianą powierzchni przeznaczanej pod produkcję roślinną a zmianą w udziale produkcji przeznaczanej na rynek.

  Czyżewski Andrzej, Sebastian Stępień. 2013. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotowarowego w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej (Economic and social factors determining the shiftin the development paradigm of small-holding agriculture in the light of the evolving Common Agricultural Policy). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2: 25-39.

  Davidova Sophia, Lena Fredriksson, Alastair Bailey. 2009. Subsistence and semi-subsistence farming. University of Kent. School of Economics Discussion Paper 09/20, doi: 10.1111/j.1574-0862.2009.00411.x.

  Dzun Włodzimierz. 2013. Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki (Polish agricultures’ small farms : an effort to define this category and its characteristics). Wieś i Rolnictwo 2: 9-27.

  Gołębiewska Barbara. 2010. Sposoby pomiaru związków gospodarstw rolniczych z otoczeniem (Methods of measuring relations between agricultural holdings and their environment). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 166-178.

  Karwat-Woźniak Bożena. 2005. Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych (Opportunities for development of peasant farming on the example of highly commercial farms). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

  Kostov Philip, John Lingard. 2004. Subsistence agriculture in transition economies: its roles and determinants. Journal of Agricultural Economics 55 (3): 565-579.

  Kukuła Karol. 2003. Elementy statystyki w zadaniach (Elements of statistics in tasks). Warszawa: PWN.

  Kulikowski Roman. 2014. Produktywność I towarowość rolnictwa w Polsce (Productivity and commodity of agriculture in Poland). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 :95-106.

  Musiał Wiesław, Mirosław Drygas. 2013. Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych (Dilemmas in the process of marking boundries of small farms). Wieś i Rolnictwo 2: 55-74.

  Nowogródzka Teresa, Marian Podstawka, Stanisław Szarek. 2013. Towarowość a sytuacja produkcyjno- ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce (Marketability and Economic Production Conditions of Organic Farming in Poland). Wieś i Rolnictwo 2: 157-168.

  Szreder Mirosław. 2004. Metody i techniki sondażowych badań opinii ( Methods and techniques of opinion polls).Warszawa: PWE.

  Wilkin Jerzy. 2013. Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej (). Wieś i Rolnictwo 2: 43.

  Zegar Józef Stanisław. 2012. Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (The role of small farms in the socially sustainable development of rural areas). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 129-148.

  Żmija Dariusz. 2016. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych (The impact of the common agricultural policy of the European Union on the functioning of small farms). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

  Żmija Katarzyna. 2014. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej (The development of entrepreneurship in rural areas with the support of the European Union funds). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 253-261.