Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Redaktor Naczelny

dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Przewodniczący

dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW – Wiceprzewodniczący

dr Michał Roman – Sekretarz

dr Michał Wielechowski – Zastępca Sekretarza

dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – Sekretarz Naukowy

dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska - Redaktor tematyczny

dr inż. Mariusz Maciejczak - Redaktor tematyczny

dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW - Redaktor tematyczny

dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW - Redaktor tematyczny

prof. dr hab. Bolesław Borkowski – Redaktor statystyczny

mgr Ewa Rodek – Redaktor językowy

Tom Kubicki – native speaker


Rada Naukowa

prof. dr hab. Dionizy Niezgoda, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej - Przewodniczący

prof. dr hab. Peter Bielik, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja

prof. dr hab. Georgij Cherevko, Lviv State Agrarian University, Ukraina

dr hab. prof. SGGW Barbara Gołębiewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

prof. dr inż. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja

prof. dr Wojciech Florkowski, University of Georgia, USA

prof. dr hab. Michał Jerzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

prof. dr Tetiana G. Kaminska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraina

prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska prof. dr hab. Siergiej Kvasha, Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych, Ukraina

dr inż. prof ČZU Luboš Smutka, Czech University of Life Sciences, Czechy

prof. dr hab. Katalin Takács-György, Károly Róbert College, Węgry

prof. dr Pasquale Pazienza, Università di Foggia, Włochy

prof. Jack Shih-Chieh Hsu, National Sun Yat-sen University, Tajwan