Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak - przewodniczący 
Dr. habil Takács-György Katalin Ph.D. - Károly Róbert College, Hungary 
Prof. Dr. Ing. Elena Horska - Slovak University of Agriculture in Nitra 
Prof. dr hab. Peter Bielik - Slovak University of Agriculture in Nitra 
Prof. Wojciech Florkowski - University of Georgia, USA 
Prof. Georgij Cherevko - Lviv State Agrarian University, Ukraina 
Prof. dr hab. Siergiej Kvasha – Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych 
Dr hab. Michał Jerzak, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Dr hab. Adam Sadowski – Uniwersytet w Białymstoku 
Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. nadzw. – Uniwersytet Rzeszowski 
Dr hab. Barbara Gołębiewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Doc. Ing Lubos Smutka, PhD