dr Katarzyna Bańkowska 

dr hab. prof. UP Rafał Baum 

dr inż. Stanisław Bielski 

dr hab. Zbigniew Brodziński 

prof. dr hab. Georgij Cherevko 

dr hab. inż., prof. UR Jerzy Cieślik 

dr hab. prof. UEP Waldemar Czternasty 

dr hab. Wawrzyniec Czubak 

prof. dr hab. Adam Czudec 

dr hab. prof. UEP Bazyli Czyżewski 

prof. dr hab. Andrzej Czyżewski

dr hab. Alina Daniłowska 

dr hab. prof. UwB Ryta Dziemianowicz 

dr Tadeusz Filipiak 

dr hab. prof. UEK Krzysztof Firlej 

prof. dr hab.  Wojciech Florkowski 

dr hab. prof. SGGW Justyna Franc-Dąbrowska 

dr hab. Jarosław Gołębiewski 

dr hab. Piotr Gradziuk 

dr  Anna Grontkowska

dr hab. prof. UEP Aleksander Grzelak 

prof. dr hab. Adam Harasim 

prof. dr inż. Elena Horska 

prof. dr hab. Michał Jasiulewicz

dr hab. prof. UWM Małgorzata Juchniewicz 

dr hab. Sławomir Juszczyk 

dr hab. prof. UPH Halina Kałuża 

prof. Tetiana Kamińska

prof. dr hab. Józef Kania 

dr hab. inż. prof. UR Ryszard Kata 

dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska 

dr hab. Jerzy Kopiński 

dr hab. prof. SGGW Iwona Kowalska 

dr hab. prof. UwB Mirosława Kozłowska-Burdziak 

dr hab. inż.  Andrzej Krasnodębski 

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz 

dr hab. prof. SGGW Krystyna Krzyżanowska 

dr Dariusz Kusz

dr hab. inż. prof. UR Wiesława Kuźniar 

prof. dr hab. Władysława Łuczka 

dr hab. prof. UWM Renata Marks-Bielska 

dr hab. Anna Matuszczak 

dr hab. prof. IOR-PIB Ewa Matyjaszczyk

dr hab. Mariusz Matyka 

dr hab. prof. ZUT Bartosz Mickiewicz 

prof. dr hab. Danuta Mierzwa 

prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko 

prof. dr hab. Wiesław Musiał 

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski 

dr hab. inż. Anna Olszańska 

dr hab. Joanna Paliszkiewicz 

prof. dr hab. Maria Parlińska 

dr inż. Andrzej Parzonko 

dr hab. prof. UP Stanisław Paszkowski 

dr hab. Karolina Pawlak 

prof. dr hab. Marian Podstawka

dr hab. prof. UR Łukasz Popławski 

dr hab. prof. UwB Renata Przygodzka 

dr hab. prof. PK Jerzy Rembeza 

prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska 

dr hab. prof. UwB Barbara Roszkowska-Mądra 

dr hab. prof. UwB Adam Sadowski 

dr hab. Arkadiusz Sadowski 

prof. dr hab. Jan Sikora

doc ing Lubos Smutka 

prof. dr hab. Stanisław Stańko 

dr hab. Jacek Strojny 

prof. dr hab. Michał Sznajder 

prof. dr hab. Bogumiła Szopa 

dr hab. inż. prof. SGGW Elżbieta Szymańska 

dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz 

doc ing Istvan Takacs 

prof. dr hab. Katalin Takacs-Gyorgy 

prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus 

dr hab. prof. SGGW Mirosław Wasilewski 

prof. dr hab. Andrzej Wiatrak 

dr Aleksandra Wicka 

dr hab. Ludwik Wicki dr hab. 

prof. IRWIR Katarzyna Zawalińska 

prof. dr hab. Wojciech Ziętara 

dr hab. Magdalena Zioło 

dr Maria Zuba-Ciszewska